GroupWise 2012 en Skype

21 november 2011

Met Skype kunt u telefoon- en videogesprekken voeren via het web. U kunt Skype samen met GroupWise gebruiken om gesprekken te voeren, aanwezigheid weer te geven, en expres- en tekstberichten te verzenden.

Skype moet dan wel op uw werkstation zijn geïnstalleerd. Voor informatie over het installeren van Skype gaat u naar de Skype-website.

1.0 Vereisten

U moet aan de volgende vereisten voldoen om Skype te kunnen gebruiken met GroupWise op de manier die in deze handleiding Snel aan de slag wordt beschreven:

1.1 Ervoor zorgen dat Skype op uw werkstation wordt uitgevoerd

Ga naar de Skype-website om Skype gratis te downloaden en te installeren.

1.2 Skype inschakelen in GroupWise

U moet Skype inschakelen als de standaardtelefonieprovider om Skype met GroupWise te kunnen gebruiken.

 1. Klik in GroupWise op Extra > Opties.

 2. Dubbelklik op Omgeving en klik op het tabblad Standaardacties.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaard telefonieprovider de optie Skype.

2.0 Skype zodanig configureren dat dit wordt gestart wanneer GroupWise start

U kunt Skype zodanig configureren dat het programma wordt gestart wanneer u GroupWise opent, ongeacht of u een gedeeld werkstation gebruikt of uw eigen computer.

 1. Klik in GroupWise op Extra > Opties.

 2. Dubbelklik op Omgeving en klik op het tabblad Algemeen.

 3. Selecteer Skype starten bij opstarten.

  Skype wordt nu gestart wanneer GroupWise wordt gestart en gesloten wanneer GroupWise wordt gesloten.

 4. Klik op OK en vervolgens op Sluiten.

3.0 Bellen via Skype

GroupWise gebruikt de standaardtelefonieprovider om een telefoongesprek te starten. Als u via Skype wilt bellen, moet Skype zijn geconfigureerd als de standaardtelefonieprovider.

Raadpleeg Skype inschakelen in GroupWise voor informatie over hoe u Skype kunt configureren als de standaardtelefonieprovider.

U kunt op verschillende manieren bellen vanuit GroupWise:

3.1 Bellen vanuit een bericht

Als een GroupWise-bericht een telefoonnummer bevat, wordt dit nummer weergegeven als een hyperlink.

Rechtstreeks bellen vanuit een bericht in GroupWise:

 1. Klik op het gekoppelde telefoonnummer in het bericht.

3.2 Bellen vanuit de weergave Contactpersonen

 1. Klik op de map met contactpersonen waarin de contactpersoon die u wilt bellen zich bevindt.

 2. Klik op het gekoppelde telefoonnummer voor de contactpersoon die u wilt bellen.

3.3 Bellen wanneer u een contactpersoon weergeeft

 1. Klik op de map met contactpersonen waarin de contactpersoon die u wilt bellen zich bevindt.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van een contactpersoon en klik daarna op Details.

 3. Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst naast Kiezen op de werkbalk en klik vervolgens op het nummer dat u wilt bellen.

4.0 Een videogesprek starten via Skype

Als u een videogesprek wilt starten op de manier die in dit gedeelte wordt beschreven, moet er een webcamera op uw werkstation zijn geïnstalleerd, en moet de persoon met wie u het videogesprek wilt voeren, ook over een webcamera beschikken.

 1. Klik op het aanwezigheidspictogram naast de naam van de gebruiker met wie u een videogesprek wilt voeren.

  Wanneer u een contactpersoon belt die u zelf hebt gemaakt (dat wil zeggen een contactpersoon die niet in het systeemadresboek van GroupWise is opgenomen), kunt u lichter gekleurde aanwezigheidspictogram zien in de mappen met contactpersonen, zoals de map Voorkeurlijst. Klik op een lichter gekleurd aanwezigheidspictogram om een sms-bericht naar een persoonlijke contactpersoon te verzenden.

  Als u een tekstbericht stuurt naar een andere GroupWise-gebruiker in uw organisatie, worden aanwezigheidspictogrammen weergegeven in e-mailberichten als Novell Messenger ook op uw werkstation wordt uitgevoerd. Voor meer informatie raadpleegt u GroupWise 2012 en Messenger 2.2 - Snel aan de slag.

 2. Klik op Videogesprek.

5.0 Een sms-bericht verzenden

Een sms-bericht verzenden via Skype:

 1. Klik op het aanwezigheidspictogram naast de naam van de gebruiker aan wie u een tekstbericht wilt verzenden.

  Wanneer u een tekstbericht stuurt naar een contactpersoon die u zelf hebt gemaakt (dat wil zeggen een contactpersoon die niet in het systeemadresboek van GroupWise is opgenomen), kunt u lichter gekleurde aanwezigheidspictogrammen zien in de mappen met contactpersonen, zoals de map Voorkeurlijst. Klik op een lichter gekleurd aanwezigheidspictogram om een sms-bericht naar een persoonlijke contactpersoon te verzenden.

  Als u een tekstbericht stuurt naar een andere GroupWise-gebruiker in uw organisatie, worden aanwezigheidspictogrammen weergegeven in e-mailberichten als Novell Messenger ook op uw werkstation wordt uitgevoerd. Voor meer informatie raadpleegt u GroupWise 2012 en Messenger 2.2 - Snel aan de slag.

 2. Klik op Sms, klik op de naam van de gebruiker en klik daarna op het telefoonnummer waar het Skype-logo naast staat.

 3. Voer het bericht in dat u wilt verzenden en klik op Verzenden.

U kunt ook een tekstbericht verzenden via de geïntegreerde GroupWise-functie, zoals wordt beschreven in Een sms-bericht verzenden in Telefoongesprekken en tekstberichten in de gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client.

6.0 Een expresberichtconversatie starten

U kunt Skype gebruiken om een expresberichtconversatie te starten in GroupWise.

U kunt expresberichten alleen gebruiken om contact op te nemen met gebruikers als zij staan vermeld in uw lijst met Skype-contactpersonen. Als ze niet in uw lijst staan, moeten de gebruikers Skype zodanig configureren dat expresberichten van iedereen zijn toegestaan.

 1. Klik op het aanwezigheidspictogram naast de naam van de gebruiker met wie u contact wilt opnemen.

 2. Klik op IM.

7.0 Informatie over aanwezigheid weergeven

Wanneer wordt voldaan aan de vereisten die worden beschreven in Vereisten, wordt informatie over aanwezigheid in Skype automatisch weergegeven in GroupWise.

Het aanwezigheidspictogram is dan ingeschakeld (gekleurd) of uitgeschakeld (grijs). Een uitgeschakeld pictogram geeft aan dat de gebruiker niet aanwezig is. Als het pictogram is ingeschakeld, is de gebruiker aanwezig.

8.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.