GroupWise 2012 en Vibe 3.2

21 november 2011

Met GroupWise 8.0.2 en hoger beschikt u over integratiemogelijkheden met Novell Vibe, waarmee u uw GroupWise-samenwerking kunt verbeteren met aanvullende hulpmiddelen en functies die niet inherent zijn aan e-mailtoepassingen, zoals permanente discussieforums waarmee gebruikers kunnen deelnemen aan lopende discussies, krachtige werkstromen waarmee dagelijkse processen worden geautomatiseerd, teamworkspaces waarin mensen met elkaar kunnen samenwerken en nog veel meer.

OPMERKING:Versies van Novell Vibe die voorafgaan aan versie 3.0 hebben de naam Novell Teaming. De integratie met GroupWise is in principe hetzelfde, of u nu Vibe of Teaming gebruikt in combinatie met GroupWise.

In dit gedeelte komen belangrijke manieren aan de orde waarop u Vibe-functies rechtstreeks vanuit de GroupWise Windows-client kunt gebruiken.

1.0 Vereisten

Voordat u Vibe met GroupWise kunt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de volgende vereisten:

1.1 Vereisten voor eindgebruikers

 • U gebruikt GroupWise 8 SP 2 of hoger onder Windows en een willekeurige versie van Vibe. (Oudere versies van Vibe hebben de naam Teaming.)

  Bepaalde functies die in dit document worden beschreven, kunnen worden gebruikt in oudere versies van GroupWise.

1.2 Vereisten voor beheer

2.0 Vibe openen via de map Novell Vibe of de map Novell Teaming

Nadat de GroupWise/Vibe-integratie is ingesteld aan de hand van de beschrijving in Enabling GroupWise/Vibe Integration for GroupWise (GroupWise/Vibe-integratie instellen voor GroupWise) in de gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client, kunt u de Vibe-website eenvoudig vanuit de GroupWise-client openen via de volgende integratiepunten:

 • Onder aan de GroupWise-mappenlijst bevindt zich een map genaamd Novell Vibe of Novell Teaming.

 • De map Vibe of Teaming bevat een map waarmee uw persoonlijke Vibe-workspace wordt geopend en een map met de naam Mijn teams, waarin alle teams waarvan u deel uitmaakt worden weergegeven.

 • U kunt vanuit elk team in de map Mijn teams e-mailberichten verzenden naar het team, de agenda van het team openen en u aanmelden voor de RSS-feed van het team, als er een agenda en RSS-feed voor het team beschikbaar zijn.

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een RSS-feed voor het team, wordt in de map Vibe of Teaming een map gemaakt met de naam Mijn teamfeeds.

 • U kunt op een willekeurige Vibe-map in de GroupWise-mappenlijst klikken om de Vibe-webpagina weer te geven in het hoofdvenster van GroupWise.

3.0 Vibe openen via een GroupWise-webpaneel

U kunt een GroupWise-paneel maken om de hoofd-URL van Vibe of een andere Vibe-URL die u in GroupWise wilt tonen, weer te geven.

U kunt bijvoorbeeld uw Novell Vibe-feed in de GroupWise-client weergeven. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van de nieuwste toevoegingen aan Vibe zonder dat u GroupWise hoeft te verlaten.

Voor informatie over hoe u dit doet, raadpleegt u Een nieuw paneel maken in Overzicht houden in de gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 Windows-client.

4.0 Gelijktijdig zoeken in GroupWise en Vibe

In GroupWise 8 SP 2 en hoger kunt u gelijktijdig zoeken naar informatie in GroupWise of Vibe.

 1. Klik in de GroupWise-client op het pictogram Zoeken .

  Het dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven.

 2. Zorg ervoor dat alle opties zijn geselecteerd in het venster Zoeken in rechts van het dialoogvenster.

 3. Geef op waarnaar u wilt zoeken door de desbetreffende informatie in te voeren in het dialoogvenster Zoeken.

 4. Klik op OK.

  In GroupWise wordt een lijst weergegeven met GroupWise-berichten en Vibe-mapvermeldingen die overeenkomen met uw zoekcriteria.

5.0 GroupWise-items slepen en neerzetten in Vibe-mappen

In GroupWise 8 SP 2 en hoger kunt u e-mailberichten uit GroupWise slepen en deze in Vibe-mappen neerzetten. Vibe geeft de inhoud van het bericht weer als een Vibe-mapvermelding in de map waarin u het bericht hebt neergezet.

Wanneer u e-mailberichten sleept en in Vibe neerzet, moet u rekening houden met de onderstaande punten:

 • De berichten worden uit GroupWise gekopieerd, niet verplaatst. Er wordt een exemplaar van het e-mailbericht bewaard in GroupWise.

 • E-mailbijlagen worden in Vibe weergegeven als mapvermeldingsbijlagen.

Het met slepen-en-neerzetten verplaatsen van een bericht uit GroupWise naar een Vibe-map wordt uitgevoerd binnen de GroupWise-client. U moet GroupWise-berichten slepen naar de Vibe-map en -submappen in de GroupWise-mappenlijst. U kunt geen GroupWise-berichten slepen en neerzetten in Vibe als Vibe wordt weergegeven in een webbrowser.

Als de Novell Vibe-map of de Novell Teaming-map niet in uw GroupWise-mappenlijst wordt weergegeven, betekent dit dat uw GroupWise-beheerder Vibe-integratie niet heeft ingeschakeld.

U kunt berichten neerzetten in elke Vibe-map waarvoor u e-mailrechten hebt.

Een e-mailbericht slepen en neerzetten in een Vibe-map binnen de GroupWise-client:

 1. Zoek in de GroupWise-client de Novell Vibe- of Novell Teaming-map in uw GroupWise-mappenlijst.

 2. Vouw de Vibe- of Teaming-map uit.

  U ziet een lijst met uw Vibe-mappen in de GroupWise-mappenlijst.

 3. Selecteer een e-mailbericht en sleep dit naar een van uw Vibe-mappen in de GroupWise-mappenlijst.

  Een GroupWise-bericht neerzetten in een Vibe-map
 4. Klik op de Vibe-map waarin u het e-mailbericht hebt geplaatst.

  De Vibe-map wordt weergegeven binnen de GroupWise-interface. Het e-mailbericht dat u in deze map hebt geplaatst, wordt weergegeven als een Vibe-mapvermelding.

6.0 Items opslaan in Vibe vanuit GroupWise

U kunt GroupWise-items rechtstreeks vanuit GroupWise opslaan in Vibe:

 1. Klik in het item dat u wilt opslaan in Vibe op Bestand > Opslaan als.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opslaan in de optie Opslaan in Novell Vibe.

 3. Selecteer de Vibe-map waarin u het item wilt opslaan en klik vervolgens op OK > Opslaan.

 4. Klik op Sluiten.

7.0 Vibe-meldingen openen in GroupWise

In GroupWise 2012 verschijnt, wanneer een melding van Vibe opent, een GroupWise-paneel met een browser waarin het Vibe-bericht wordt weergegeven.

In eerdere versies van GroupWise bevatte de melding die u van Novell Vibe ontving een hyperlink waarmee u een browser kon starten om daar het bericht te gaan.

8.0 Vibe-feeds weergeven in GroupWise

In Vibe kunt u livefeeds weergeven van de nieuwste vermeldingen in uw teams, gevolgde pagina's of op de volledige site, zodat u in realtime up-to-date bent zonder dat u de Vibe-website hoeft te openen. Bovendien kunt u, net als in Twitter, livefeeds zien voor de microblogvermeldingen van de mensen die u volgt.

In GroupWise 8.0.2 en hoger kunt u live-Vibe-feeds rechtstreeks vanuit de GroupWise-client weergeven.

 1. Zoek en selecteer in de GroupWise-client de Novell Vibe-map in uw GroupWise-mappenlijst.

  De Vibe-feed wordt weergegeven.

  Vibe-feed weergeven in GroupWise

  Voor meer informatie over hoe u Vibe-feeds kunt gebruiken, raadpleegt u Viewing Live Feeds (Livefeeds weergeven) in Getting Informed (Geïnformeerd blijven) in de gebruikershandleiding van Novell Vibe 3.2.

9.0 De Vibe-mappenlijst in GroupWise vernieuwen

De Vibe-mappenlijst in GroupWise wordt om de tien minuten en elke keer dat u een Vibe-map binnen GroupWise maakt, gesynchroniseerd met Vibe.

U kunt de Vibe-mappenlijst in GroupWise handmatig vernieuwen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de Novell Vibe-hoofdmap in uw mappenlijst en klik vervolgens op Mappenlijst vernieuwen.

10.0 Inzicht in de synchronisatie van taken en agenda's in Vibe en GroupWise

U kunt Vibe-taken en -agenda's als volgt synchroniseren met GroupWise:

 • Voer de synchronisatie uit met de iCal-functie, zoals wordt beschreven in Synchronizing Tasks and Calendars to a Desktop Application (Taken en agenda's synchroniseren met een bureaubladtoepassing) in de gebruikershandleiding van Novell Vibe 3.2.

 • Gebruik de connector voor gegevenssynchronisatie voor Vibe, zoals wordt beschreven in Vibe Connector Quick Start (Snel aan de slag met Vibe Connector).

11.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.