Basisinterface van GroupWise WebAccess

21 november 2011

Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus te openen met een mobiel apparaat dat HTTP of WAP kan gebruiken. U kunt met uw mobiele apparaat heel gemakkelijk e-mail, afspraken en taken lezen en schrijven, het adresboek weergeven, naar documenten zoeken en nog veel meer. Als u WebAccess opent via een iPad, raadpleegt u de Gebruikershandleiding voor GroupWise 2012 WebAccess Mobile voor instructies voor het gebruik van GroupWise op de iPad.

De manier waarop elk mobiel apparaat werkt in combinatie met WebAccess verschilt per apparaat en kan afwijken van de manier die hieronder wordt beschreven.

1.0 Verbinding maken met GroupWise

 1. Selecteer Gegevensmodus of Bladermodus op uw mobiele apparaat.

 2. Voer de volgende URL in:

  http://web_server_name/gw/webacc
  

  De naam van de webserver kunt u bij de systeembeheerder opvragen.

  TIP:Voeg deze URL aan de hand van de instructies in de documentatie bij uw apparaat toe aan uw Favorieten of Bladwijzers, zodat u bij het aanmelden de URL niet steeds hoeft in te voeren.

 3. Voer uw gebruikers-id en -wachtwoord in en kies Aanmelden.

2.0 Uw berichten controleren

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

 2. Selecteer Postbus of Bericht.

 3. Druk op de bladertoetsen op uw apparaat om door de lijst met berichten te bladeren.

Per keer kunnen er tien berichten op het scherm van uw apparaat worden weergegeven.

 • Als u de volgende tien berichten wilt weergeven, selecteert u Volg. weergeven of Meer...

 • Als u de vorige set berichten wilt weergeven, gebruikt u de knop Vorige van uw browser.

 • Als u wilt kijken of er nieuwe berichten zijn, selecteert u Bijwerken of Vernieuwen.

 • Gebruik de knop Vorige van uw browser als u terug wilt gaan naar een vorig scherm.

 • Als u berichten in een andere map wilt lezen, selecteert u Map wijzigen en selecteert u de gewenste map.

 • Selecteer het onderwerp van een bericht als u dat bericht wilt lezen.

Nieuwe berichten worden aangegeven met een asterisk (*). Berichten met een hoge prioriteit worden aangegeven met een uitroepteken (!). In de koptekst van het bericht staat het aantal bijlagen.

3.0 GroupWise-items verzenden

3.1 Berichten verzenden

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Opstellen.

 3. Selecteer Aan en typ de GroupWise-gebruikersnamen of de e-mailadressen van de ontvangers. Zet na elke naam een puntkomma (;). Druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

  Druk op de rechtertoets om het toetsenblok in te stellen op hoofdletters, kleine letters of symbolen, al naar gelang de tekens die u nodig hebt.

  of

  Zie Het adresboek gebruiken als u een naam uit het adresboek wilt invoegen.

 4. Selecteer Onderwerp, typ het onderwerp en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 5. Selecteer Bericht, typ het bericht en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 6. Selecteer Zend door op de rechtertoets te drukken.

3.2 Afspraken versturen

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Opstellen.

 3. Selecteer Afspraak.

 4. Selecteer Aan en typ de GroupWise-gebruikersnamen of de e-mailadressen van de ontvangers. Zet na elke naam een puntkomma (;) en selecteer OK door op de linker functietoets te drukken.

  Druk op de rechtertoets om het toetsenblok in te stellen op hoofdletters, kleine letters of symbolen, al naar gelang de tekens die u nodig hebt.

  of

  Zie Het adresboek gebruiken als u een naam uit het adresboek wilt invoegen.

 5. Selecteer Begindatum, typ de datum in de weergegeven notatie en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 6. Selecteer Tijd, typ de tijd in de weergegeven notatie en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 7. Selecteer Duur en vervolgens minuten, uren of dagen.

 8. Als u een andere waarde dan de standaardwaarde 1 wilt invoeren, verwijdert u de 1, typt u het gewenste nummer en drukt u op de linker functietoets of selecteert u Accepteren.

 9. Selecteer Locatie, typ de locatie van de tekst en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 10. Selecteer Onderwerp, typ het onderwerp en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 11. Selecteer Bericht, typ het bericht en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 12. Selecteer Zend door op de rechtertoets te drukken.

3.3 Taken versturen

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Opstellen.

 3. Selecteer Taak.

 4. Selecteer Aan en typ de GroupWise-gebruikersnamen of de e-mailadressen van de ontvangers. Zet na elke naam een puntkomma (;) en selecteer OK door op de linker functietoets te drukken.

  Druk op de rechtertoets om het toetsenblok in te stellen op hoofdletters, kleine letters of symbolen, al naar gelang de tekens die u nodig hebt.

  of

  Zie Het adresboek gebruiken als u een naam uit het adresboek wilt invoegen.

 5. Selecteer Begindatum, typ de datum in de weergegeven notatie en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 6. Selecteer Termijn, typ de datum in de weergegeven notatie en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 7. Selecteer Prioriteit, typ een prioriteit zoals 1, 2, A1 of B1 en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 8. Selecteer Onderwerp, typ het onderwerp en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 9. Selecteer Bericht, typ het bericht en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 10. Selecteer Zend door op de rechtertoets te drukken.

3.4 Notities versturen

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Opstellen.

 3. Selecteer Opmerking.

 4. Selecteer Aan en typ de GroupWise-gebruikersnamen of de e-mailadressen van de ontvangers. Zet na elke naam een puntkomma (;). Druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

  Druk op de rechtertoets om het toetsenblok in te stellen op hoofdletters, kleine letters of symbolen, al naar gelang de tekens die u nodig hebt.

  of

  Zie Het adresboek gebruiken als u een naam uit het adresboek wilt invoegen.

 5. Selecteer Datum, typ de datum in de weergegeven notatie en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 6. Selecteer Onderwerp, typ het onderwerp en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 7. Selecteer Bericht, typ het bericht en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 8. Selecteer Zend door op de rechtertoets te drukken.

3.5 Telefoonnotities versturen

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Opstellen.

 3. Selecteer Telefoon.

 4. Selecteer Aan en typ de GroupWise-gebruikersnamen of de e-mailadressen van de ontvangers. Zet na elke naam een puntkomma (;) en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

  Druk op de rechtertoets om het toetsenblok in te stellen op hoofdletters, kleine letters of symbolen, al naar gelang de tekens die u nodig hebt.

  of

  Zie Het adresboek gebruiken als u een naam uit het adresboek wilt invoegen.

 5. Selecteer Beller, typ de naam van de beller en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 6. Selecteer Bedrijf, typ de naam van het bedrijf en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 7. Selecteer Telefoon, typ het telefoonnummer en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 8. Selecteer Bericht, typ het bericht en druk op de linker functietoets of selecteer Accepteren.

 9. Selecteer Zend door op de rechtertoets te drukken.

3.6 Een item intrekken

U kunt een bericht of telefoonnotitie uit de postbus van een ontvanger intrekken als deze het item nog niet heeft geopend. Afspraken, notities of taken kunnen op elk moment worden ingetrokken. Houd er wel rekening mee dat u items die via internet naar andere e-mailsystemen zijn verzonden niet kunt intrekken.

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Postbus.

 3. Selecteer Map wijzigen.

 4. Selecteer Verzonden items en selecteer het bericht dat u wilt intrekken.

 5. Selecteer Uit alle postbussen verwijderen.

4.0 Het adresboek gebruiken

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Adresboek.

 3. U geeft het volledige adresboek weer door Boek te selecteren, het nummer van het adresboek in te toetsen en op de rechter functietoets te drukken of Zoek te selecteren. Ga verder met Stap 8.

  of

  Volg Stap 4 tot Stap 7 als u een bepaalde naam wilt opzoeken.

 4. Selecteer Boek en toets het nummer van het adresboek in.

 5. Selecteer Achternaam, typ de achternaam en druk op de linker functietoets of selecteer OK.

 6. Selecteer Voornaam, typ de voornaam en druk op de linker functietoets of selecteer OK.

 7. Druk op de rechter functietoets of selecteer Zoeken.

 8. Toets het nummer in van de naam die u wilt selecteren.

 9. Selecteer Bellen om over te schakelen naar de spraakmodus en bel de betreffende persoon op. Het kan zijn dat u nog enkele andere opties moet selecteren voordat de persoon in kwestie wordt gebeld, maar dit is afhankelijk van het type telefoon dat u hebt.

  of

  Selecteer E-mail om over te schakelen naar e-mailberichten. De naam van de persoon staat in het veld Aan.

  of

  Selecteer Details voor aanvullende adresgegevens van deze gebruiker.

5.0 Ontvangen items beheren

5.1 Berichten verwijderen

 1. Open het bericht dat u wilt verwijderen.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties en vervolgens Verwijderen.

  Als u een bericht vanuit de map Verzonden items wilt verwijderen, selecteert u Uit mijn postbus verwijderen.

5.2 Berichten beantwoorden

 1. Open het bericht dat u wilt beantwoorden.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties.

 3. Selecteer Antwoord.

  of

  Selecteer Allen beantwoorden. (U kunt de lijst met ontvangers niet wijzigen.)

 4. Volg Stap 3, Stap 5 en Stap 6 in Berichten verzenden.

5.3 Berichten doorsturen

 1. Open het bericht dat u wilt doorsturen.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties en vervolgens Doorsturen.

 3. Volg Stap 3, Stap 5 en Stap 6 in Berichten verzenden.

6.0 Afspraken en taken beheren

6.1 Uw afspraken of taken voor de dag controleren

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

  Met de toets Terug op het apparaat gaat u terug naar een vorig scherm.

 2. Selecteer Afspraken.

  of

  Selecteer Taken.

 3. U controleert op afspraken of taken voor een andere dag door op de rechter functietoets te drukken of Opties te selecteren en vervolgens Volgende of Vorige.

 4. U controleert of er nieuwe afspraken of taken voor de geselecteerde dag zijn door met de rechtertoets Opties te selecteren en vervolgens Vernieuwen te kiezen.

 5. U opent de afspraak of taak door het nummer van de gewenste afspraak of taak in te toetsen.

6.2 Afspraken en taken accepteren of weigeren

 1. Open de afspraak of taak.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties.

 3. Selecteer Accepteren of Weigeren.

  of

  Als de afspraak of taak een item met een automatische datum is, selecteert u Alle gevallen accepteren of Alle gevallen weigeren.

6.3 Afspraken en taken delegeren

 1. Open de afspraak of taak.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties en vervolgens Delegeren.

 3. Volg Stap 3, Stap 5 en Stap 6 in Berichten verzenden.

6.4 Taken als voltooid markeren

 1. Open de taak.

 2. Druk op de rechter functietoets of selecteer Opties en vervolgens Markeren als voltooid.

Wanneer een taak als voltooid is gemarkeerd, gaat deze niet meer verder door op de volgende dag.

7.0 Uw wachtwoord wijzigen

 1. Maak verbinding met GroupWise, meld u aan en ga naar het hoofdmenu.

 2. Selecteer Opties > Wachtwoord instellen

 3. Typ uw oude wachtwoord en druk op de linker functietoets of selecteer Volgende.

 4. Typ uw nieuwe wachtwoord en druk op de linker functietoets of selecteer Volgende.

 5. Typ nogmaals uw nieuwe wachtwoord en druk op de linker functietoets of selecteer Volgende.

 6. Druk op de linker functietoets of selecteer Gereed.

8.0 Basismodus afsluiten

Als u de basisinterface wilt sluiten, sluit u alle webbrowsers en start u WebAccess opnieuw. Zorg ervoor dat De basisinterface gebruiken niet is geselecteerd.

U kunt de basismodus niet afsluiten op mobiele telefoons.

9.0 Problemen oplossen

Als het u niet lukt om verbinding te maken met GroupWise, gebruikt u de Gegevensmodus/Bladermodus op het apparaat om te controleren of u wel verbinding kunt maken met andere locaties.

 • Als u wel verbinding met andere locaties kunt maken, moet u bij de GroupWise-systeembeheerder navragen of de GroupWise WebAccess-server werkt.

 • Als u geen verbinding met andere locaties kunt maken, neemt u contact op met de technische ondersteuning van uw telefoon om te controleren of dit probleem niet aan de telefoon ligt.

10.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright ┬ę 2004-20011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met Novell-handelsmerken en -servicemerken voor de handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.