Gebruikershandleiding voor de GroupWise Messenger-client

  Gebruikershandleiding voor de GroupWise Messenger-client
    Aan de slag
      Aanmelden bij GroupWise Messenger
      Afmelden bij GroupWise Messenger
      Messenger koppelen aan andere chatberichtsystemen
    Werken met gesprekken
      Een chatbericht verzenden
      Emoticons gebruiken in uw bericht
      Bestanden verzenden
      Het lettertype van de tekst in een gesprek wijzigen
      Een groepsgesprek voeren
      Een tijdstempel toevoegen aan elke invoer in een gesprek
      Een gesprek opslaan
      Een opgeslagen gesprek openen
      Een gesprek afdrukken
      In het archief zoeken naar gearchiveerde gesprekken
      Een e-mailbericht verzenden (alleen Windows)
    Werken met chatruimten
      Zoeken naar een chatruimte
      Deelnemen aan een chatruimte zonder te zoeken
      Een chatruimte maken
      Toegangsrechten voor een chatruimte aanpassen
      Een chatruimte verwijderen
      Een gebruiker in een chatruimte negeren
      Moderatortaken uitvoeren
    Werken met broadcasts
      Een broadcastbericht ontvangen
      Broadcasts wissen
      Een broadcastbericht naar geselecteerde gebruikers verzenden
      Een systeembroadcast verzenden
    Werken met contactpersonen
      Een contactpersoon toevoegen
      Een contactpersoon verwijderen
      De contactpersonenlijst ordenen
      Een contactpersonenlijst importeren
      Een contactpersonenlijst exporteren
    Werken met uw Persoonlijke geschiedenis
      Uw recente geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven
      De uitgebreide geschiedenis van een gesprek, chatruimte of broadcast weergeven
      De persoonlijke geschiedenis in een gesprek, chatruimte of broadcastvenster in- of uitschakelen
      Uw geschiedenis wissen
      De invloed van meerdere verbindingen op persoonlijke geschiedenis
    Werken met statusopties
      Uw status wijzigen
      Een aangepaste status maken
      De invloed van meerdere verbindingen op een status
    Customizing GroupWise Messenger
      Uw wachtwoord wijzigen
      Opgeven wanneer GroupWise Messenger wordt geopend
      Opgeven of contactpersonen worden weergegeven bij het opstarten
      Opgeven hoe lang moet worden gewacht voordat u als Niet-actief wordt weergegeven
      Opgeven of u moet worden gevraagd om gesprekken op te slaan
      Voorkeuren voor internetverbinding opgeven
      Voorkeuren voor grafische emoticons opgeven
      Voorkeuren voor uitnodigingen voor conferenties opgeven
      De interfacetaal opgeven
      Opgeven of uw wachtwoord moet worden onthouden
      Het lettertype van opgestelde berichten opgeven
      De functie/werking van de Enter-toets instellen
      Het lettertype van ontvangen berichten opgeven
      Offline-opties voor contactpersonen opgeven
      Opgeven of u geluiden en meldingen ontvangt
      Opgeven wie uw status kan zien en wie berichten naar u kan verzenden
      De weergave van de contactpersonenlijst wijzigen
      De locatie van geschiedenisbestanden wijzigen
      Voorkeuren voor geschiedenisweergave opgeven
      Opgeven hoeveel dagen de geschiedenis moet worden bewaard
      Alleen online contactpersonen weergeven
      Het geluid uitschakelen (alleen Windows en Linux)
      Opstartopties gebruiken
    GroupWise Messenger vanuit GroupWise gebruiken (alleen Windows)
      Messenger-aanwezigheid in GroupWise weergeven (alleen Windows)
      Een chatbericht verzenden
      De lijst met contactpersonen in GroupWise Messenger weergeven
      GroupWise Messenger configureren om te starten wanneer GroupWise start
      Opties van GroupWise Messenger weergeven
    GroupWise Messenger op uw mobiele apparaat gebruiken
    Toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking
      Toetscombinaties
    Juridische kennisgevingen