IV Het tabblad Rollen gebruiken

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u werkt met het tabblad Rollen van de Identity Manager-gebruikerstoepassing.