Gebruikershandleiding voor Novell Customer Center

In deze handleiding maakt u kennis met de belangrijkste functies van Novell® Customer Center. Ook leert u hoe u het systeem zo kunt instellen dat dit aan uw persoonlijke wensen en voorkeuren voldoet.

In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop en het onderhoud van Novell-producten bij een organisatie.

Feedback

Als u op- of aanmerkingen over deze handleiding en de andere documentatie bij dit product hebt, horen we graag van u. Gebruik de functie User Comments (Opmerkingen) onderaan op elke pagina van de online documentatie of ga naar www.novell.com/documentation/feedback.html om ons uw feedback toe te sturen.

Bijgewerkte documentatie

Ga naar de documentatiewebsite van Novell voor de nieuwste versie van dit document.

Documentatieconventies

In de documentatie van Novell wordt een groter dan-teken (>) gebruikt om handelingen in een stap en items in een kruisverwijzing te scheiden.

Een handelsmerksymbool (®, ™, etc.) geeft een handelsmerk van Novell aan. Een sterretje (*) geeft een handelsmerk van derden aan.