Snel aan de slag met Novell Filr 1.0.2-desktoptoepassing voor Mac

Februari 2014

Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen. Bovendien kunt u bestanden en mappen met anderen delen om de samenwerking in verband met uw bestanden te stimuleren. Zie Over Novell Filr in de gebruikershandleiding van de Filr-webtoepassing voor algemene informatie over Novell Filr.

In deze handleiding om snel aan de slag te gaan wordt het gebruik van Filr vanaf uw bureaublad beschreven.

U hebt niet alleen via uw bureaublad toegang tot Filr, maar u kunt ook als volgt toegang krijgen tot Filr:

U kunt Novell Filr-bestanden synchroniseren met uw computer en de bestanden aanpassen zonder dat u de Filr-site rechtstreeks hoeft te openen. Alles wat u toevoegt, aanpast of anderszins bewerkt, wordt gesynchroniseerd tussen Filr en uw computer.

De Filr-desktoptoepassing kan alleen worden gebruikt met de Filr-site zoals hier wordt beschreven als uw Filr-beheerder dat heeft ingesteld. Zie De Filr-desktoptoepassing configureren voor toegang tot bestanden in de Novell Filr 1.0.1-beheerdershandleiding voor informatie over hoe beheerders deze functionaliteit kunnen inschakelen.

1.0 Ondersteunde omgevingen

De Filr-desktop-toepassing voor Mac wordt ondersteund door Mac OSX 10.7 en later.

2.0 Prestatielimieten voor synchronisatie

Voor optimale prestaties moet de Filr-desktoptoepassing zo worden geconfigureerd dat de volgende synchronisatielimieten niet worden overschreden:

Maximumaantal van totaal gesynchroniseerde bestanden: 1.000

Maximale grootte per afzonderlijk bestand: 1 GB

Zie Mappen configureren voor synchronisatie voor informatie over de configuratie van bestanden die moeten worden gesynchroniseerd.

3.0 Aan de slag

3.1 Het synchronisatieproces

Uitvoering van synchronisatie

De Filr-desktoptoepassing wordt onmiddellijk gesynchroniseerd met de Filr-server wanneer er wijzigingen worden aangebracht; de Filr-server wordt gesynchroniseerd met de Filr-desktoptoepassing nadat een door uw Filr-beheerder ingesteld interval is verstreken. Het standaardinterval is ingesteld op eens per 15 minuten. Als de server niet beschikbaar is, probeert de desktopclient elke minuut contact te maken met de server totdat weer een verbinding tot stand is gebracht.

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Zie Bestanden handmatig synchroniseren voor meer informatie.

Synchronisatie van mappen

Bestanden op de volgende locaties in Filr worden met uw werkstation gesynchroniseerd:

Mijn bestanden: bestanden in het gedeelte Mijn bestanden op de Filr-site worden standaard gesynchroniseerd met uw werkstation. Wanneer u bestanden vanaf uw werkstation toevoegt aan de map Mijn bestanden (Gebruikers/gebruikers-id/Filr/Mijn bestanden), worden deze bestanden tijdens de volgende synchronisatie automatisch gesynchroniseerd met Filr.

Met mij gedeeld: bestanden in het gedeelte Met mij gedeeld op de Filr-site worden standaard gesynchroniseerd met uw werkstation. U kunt bestanden in het gedeelte Met mij gedeeld bewerken. Deze bewerkingen worden gesynchroniseerd met Filr. U kunt vanaf de Filr-desktoptoepassing op uw werkstation echter geen bestanden toevoegen aan de root van de map Met mij gedeeld (/Gebruikers/gebruikers-id/Filr/Met mij gedeeld). Als u dit probeert, worden de bestanden niet gesynchroniseerd met Filr. Als u bijdragersrechten hebt voor mappen, kunt u aan deze mappen bestanden toevoegen die met u zijn gedeeld.

Netwerkmappen: bestanden in netwerkmappen worden niet standaard gesynchroniseerd met uw werkstation. U kunt configureren welke netwerkmappen u wilt synchroniseren, zoals wordt beschreven in Mappen configureren voor synchronisatie.

Bestanden in de root van de map /Gebruikers/gebruikers-id/Filr kunnen niet worden gesynchroniseerd. Voeg in plaats daarvan bestanden toe aan de desbetreffende submappen Mijn bestanden of Netwerkmappen. U kunt geen bestanden toevoegen aan de map Met mij gedeeld.

Ondersteunde acties

Wanneer u een van de volgende acties uitvoert op mappen en documenten in de Filr-map van uw bestandssysteem, wordt de actie bij de volgende synchronisatie op de Filr-server onmiddellijk gesynchroniseerd met het bestandssysteem van uw computer:

 • Documenten en mappen maken

 • Documenten aanpassen

 • Documenten verplaatsen

 • Documenten en mappen hernoemen

 • Documenten en mappen verwijderen

  Documenten en mappen die u verwijdert van de Filr-desktoptoepassing worden ook op de server verwijderd, mits u rechten hebt om ze te verwijderen. Dit geldt echter niet altijd bij het verwijderen van documenten uit het gebied Met mij gedeeld.

  Als u een document of map verwijdert uit het gebied Met mij gedeeld, en dat document of die map is rechtstreeks met u gedeeld, wordt het document of de map niet meer gesynchroniseerd met de Filr-desktoptoepassing. De documenten en mappen blijven op de server.

  Als u een document verwijdert of een map die een submap is van een map die met u is gedeeld, of als het document zich bevindt in een map die met u is gedeeld, wordt het document of de map verwijderd als u over de juiste verwijderrechten beschikt.

3.2 De Filr-desktoptoepassing downloaden en installeren

 1. U kunt op uw werkstation een browser gebruiken om toegang te krijgen tot de Filr-webclient.

  Zie Novell Filr starten vanuit een webbrowser in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing voor informatie over het starten van Novell Filr vanuit een webbrowser.

 2. Klik op de koppeling met uw naam in de rechterbovenhoek van de pagina en klik vervolgens op Filr-desktoptoepassing downloaden.

 3. Klik op het bestand NovellFilr-version.pkg om het te downloaden.

 4. Open het bestand NovellFilr-version.pkg nadat het is gedownload.

  Microsoft .NET Framework 4.5 wordt niet ondersteund in Windows XP.

 5. Klik op Doorgaan.

 6. Selecteer de taal waarin u de licentieovereenkomst wilt weergeven, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Akkoord.

 7. Wijzig de installatielocatie voor de Filr-desktoptoepassing of klik op Doorgaan als u de standaardlocatie wilt accepteren.

 8. Klik op Installeren.

 9. Klik op Sluiten nadat de installatie is voltooid.

 10. Start Filr door het handmatig uit te voeren via launchpad of /Toepassingen/Novell Filr en ga vervolgens verder met De Filr-desktoptoepassing voor het eerst configureren.

3.3 De Filr-desktoptoepassing voor het eerst configureren

Nadat u de Filr-desktoptoepassing voor de eerste keer hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals dit wordt beschreven in De Filr-desktoptoepassing downloaden en installeren, wordt u gevraagd Filr te configureren. Dit proces omvat het invoeren van accountgegevens, selecteren welke mappen moeten worden gesynchroniseerd en selecteren waar gegevens moeten worden opgeslagen in het bestandssysteem van uw computer.

 1. Klik op Starten om te beginnen de Filr-desktoptoepassing in te stellen.

 2. Geef in het gedeelte Accountgegevens de volgende gegevens op:

  Server-URL: geef de URL op voor de Filr-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://Filr.mijnbedrijf.com.

  Afhankelijk van de instelling van uw Filr-systeem moet u het poortnummer invoeren. Bijvoorbeeld https://Filr.mijnbedrijf.com:8443.

  Gebruikersnaam: geef de Filr-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Wachtwoord: geef het Filr-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Wachtwoord onthouden: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord voor de Filr-desktoptoepassing wordt onthouden. (Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Filr-beheerder.)

 3. Klik op Volgende.

 4. In het gedeelte Gesynchroniseerde mappen worden bestanden in Mijn bestanden en Met mij gedeeld standaard gesynchroniseerd.

 5. (Optioneel) U kunt als volgt specifieke netwerkmappen synchroniseren:

  1. Klik op Toevoegen in het gedeelte Gesynchroniseerde mappen en klik vervolgens op het tabblad Netwerkmappen.

  2. Navigeer naar het pictogram Downloaden naast de netwerkmappen die u wilt synchroniseren, klik erop en klik vervolgens op OK.

 6. (Optioneel) Als u niet meer wilt dat bestanden worden gesynchroniseerd in de gedeelten Mijn bestanden en Met mij gedeeld, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Toevoegen in het gedeelte Gesynchroniseerde mappen en klik vervolgens op het tabblad Mijn bestanden of Met mij gedeeld.

  2. Klik op het pictogram Gesynchroniseerd in de kolomkop om het synchroniseren van alle bestanden en mappen in Mijn bestanden of Met mij gedeeld te stoppen. Vervolgens kunt u op het pictogram Downloaden klikken naast de specifieke mappen die u wilt synchroniseren.

   Het pictogram Gesynchroniseerd geeft aan dat bestanden worden gesynchroniseerd.

   Het pictogram Downloaden wordt weegegeven om aan te duiden dat bestanden in Mijn bestanden of Met mij gedeeld niet meer worden gesynchroniseerd.

  3. Klik op OK.

 7. Klik op Volgende.

 8. Geef in het gedeelte Algemene instellingen de volgende gegevens op:

  Filr-map: klik op Bladeren als u de installatielocatie van de Filr-desktoptoepassing wilt wijzigen, of klik op Volgende om de standaardlocatie te accepteren.

  Novell Filr starten bij aanmelding: laat deze optie ingeschakeld als u wilt dat de Filr-desktoptoepassing wordt gestart zodra u uw werkstation inschakelt.

 9. Klik op Volgende om uw selecties te controleren en klik vervolgens op Voltooien.

  De Filr-desktoptoepassing wordt nu uitgevoerd en het Filr-pictogram wordt weergegeven op de menubalk.

4.0 Mappen configureren voor synchronisatie

Wanneer u de Filr-desktoptoepassing voor het eerst configureert, kunt u kiezen welke mappen u wilt synchroniseren. Mijn bestanden en Met mij gedeeld worden standaard gesynchroniseerd, maar netwerkmappen moeten handmatig worden geconfigureerd als u deze ook wilt synchroniseren. U kunt tijdens de eerste configuratie of op een later moment instellen welke mappen u wilt synchroniseren.

U moet de juiste leesrechten voor een netwerkmap hebben om deze te kunnen synchroniseren.

Voor optimale prestaties moet de Filr-desktoptoepassing zo worden geconfigureerd dat de synchronisatielimieten niet worden overschreden. Zie Prestatielimieten voor synchronisatie voor informatie over synchronisatielimieten.

U kunt als volgt netwerkmappen in Filr configureren voor synchronisatie met uw computer:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Console van Filr openen.

 2. Klik op Gesynchroniseerde mappen om de mappen weer te geven die op dit moment worden gesynchroniseerd.

 3. Klik op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Novell Filr-mappen toevoegen wordt weergegeven.

 4. Selecteer het tabblad Mijn bestanden, Met mij gedeeld of Netwerkmappen, afhankelijk van de locatie van de map die u wilt synchroniseren.

 5. (Optioneel) Klik op de naam van een map om naar de submappen te navigeren.

 6. Klik op het pictogram Downloaden naast de map die u wilt synchroniseren.

  of

  Klik op het pictogram Downloaden boven aan de lijst met mappen om alle mappen te synchroniseren.

  Wanneer u een map selecteert voor synchronisatie, worden ook alle submappen gesynchroniseerd.

  De Filr-beheerder moet instellen welke netwerkmappen worden gesynchroniseerd met de Filr-desktoptoepassing. Als de beheerder geen synchronisatie heeft ingesteld voor een netwerkmap, wordt een rood pictogram weergegeven naast de map en kunt u deze niet synchroniseren.

  Afhankelijk van de manier waarop uw Filr-beheerder bestandssynchronisatie heeft geïmplementeerd, worden bestanden in een netwerkmap mogelijk niet meteen gesynchroniseerd. Als er niet-gesynchroniseerde bestanden in een netwerkmap staan, kunt u proberen eerst toegang te krijgen tot deze bestanden via de Filr-webtoepassing of de Filr-app. Als bestanden dan nog steeds niet met de Filr-desktoptoepassing worden gesynchroniseerd, neemt u contact op met de Filr-beheerder.

 7. Herhaal Stap 4 tot en met Stap 6 om extra mappen te synchroniseren in Mijn bestanden, Met mij gedeeld of Netwerkmappen.

 8. (Optioneel) Klik op het pictogram Gesynchroniseerd naast een map als u deze niet meer wilt synchroniseren.

  U kunt de synchronisatie van een submap niet beëindigen indien de bovenliggende map wordt gesynchroniseerd. U moet dan de synchronisatie van de bovenliggende map beëindigen.

  of

  Klik op het pictogram Gesynchroniseerd boven aan de lijst met mappen om de synchronisatie te stoppen voor alle mappen.

 9. Klik op OK.

  De mappen die u hebt geselecteerd voor synchronisatie, worden weergegeven op de pagina Gesynchroniseerde mappen. Het formaat van de map wordt naast de map weergegeven in de kolom Grootte.

 10. Controleer of u de weergegeven mappen wilt synchroniseren en klik vervolgens op Toepassen.

  Als u een map hebt geselecteerd die groter is dan 500 MB, wordt u gewaarschuwd voordat u verdergaat.

5.0 Filr-bestanden weergeven op uw computer

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Filr-map openen.

U hebt vanuit uw bestandssysteem rechtstreeks toegang tot de Filr-map. De map Filr bevindt zich in de directory Plaatsen/gebruikers-id.

Meer informatie over het wijzigen van de standaardlocatie vindt u in Aanpassen waar Filr-bestanden worden gesynchroniseerd op uw bestandssysteem.

Zie Het synchronisatieproces voor meer informatie over het synchroniseren van bestanden tussen uw werkstation en Filr.

6.0 Bestanden handmatig synchroniseren

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren tussen Filr en uw computer als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Bestanden moeten gesloten zijn voordat deze kunnen worden gesynchroniseerd.

U kunt als volgt al uw bestanden synchroniseren:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Nu synchroniseren.

U kunt als volgt een afzonderlijk bestand handmatig synchroniseren:

 1. Ga naar het bestand dat u wilt synchroniseren.

 2. Option-klik op het bestand en klik vervolgens op Nu synchroniseren.

7.0 Filr vanaf de Filr-desktoptoepassing starten in een browser

U kunt Novell Filr in een browser starten met de Filr-desktoptoepassing.

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Bezoek Filr op het web.

8.0 Opmerkingen maken bij een bestand en opmerkingen weergeven

 1. Ga naar het bestand waarbij u een opmerking wilt plaatsen of waarvoor u de opmerkingen wilt weergeven.

 2. Option-klik op het bestand en klik vervolgens op Opmerkingen.

  Het Filr-dialoogvenster Opmerkingen wordt geopend. Hierin worden alle bestaande aan dit bestand gekoppelde opmerkingen weergegeven.

 3. Voeg een opmerking toe in het veld Opmerking en klik vervolgens op Verzenden.

  of

  Als u wilt reageren op een bestaande opmerking, klikt u op het pictogram Antwoord naast de opmerking die u wilt beantwoorden. Vervolgens klikt u op Verzenden.

9.0 Een bestand of map delen

 1. Ga naar het bestand dat of de map die u wilt delen.

 2. Option-klik op het bestand of de map en klik vervolgens op Delen.

  Het Filr-dialoogvenster Delen wordt weergegeven.

  Als een synchronisatie wordt uitgevoerd of als het adresboek in een cache wordt opgeslagen, is het mogelijk dat het Filr-dialoogvenster Delen niet onmiddellijk wordt geopend.

 3. Begin in het veld Gebruiker, groep of e-mail toevoegen de naam van een groep of gebruiker te typen met wie u wilt delen en klik vervolgens op de naam wanneer deze in de vervolgkeuzelijst verschijnt.

  of

  Geef het volledige e-mailadres op van de externe gebruiker met wie u wilt delen en druk vervolgens op Enter.

 4. (Optioneel) Herhaal Stap 3 om met aanvullende gebruikers te delen.

 5. (Voorwaardelijk) U kunt als volgt toegangsinstellingen voor een afzonderlijke gebruiker wijzigen:

  1. Selecteer in het gedeelte Gedeeld met de gebruiker van wie u de toegangsinstellingen wilt wijzigen.

  2. Maak een keuze uit de volgende toegangsinstellingen die u wilt wijzigen:

   Toegang: hiermee verleent u Viewer-, Editor- of Bijdrager-toegangsrechten. (Bijdrager geldt alleen voor mappen.)

   Verloopt: hiermee geeft u op wanneer het delen verloopt.

   U kunt instellen dat het delen verloopt na een opgegeven aantal dagen (elke dag wordt als een periode van 24 uur geteld vanaf de tijd waarop u het delen wilt laten verlopen) of na een specifieke dag (de toegangsrechten verlopen aan het begin van de dag die u selecteert).

   Interne gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met interne gebruikers.

   Externe gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met externe gebruikers.

   Openbaar: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met het publiek.

   Opmerking: hiermee kunt u een persoonlijke opmerking opnemen voor ontvangers van delen. Alleen ontvangers van delen kunnen de opmerking lezen.

 6. (Voorwaardelijk) U kunt als volgt toegangsinstellingen voor meerdere gebruikers tegelijk wijzigen:

  1. Houd de toets Command ingedrukt en selecteer de gebruikers in het gedeelte Gedeeld met van wie u de toegangsinstellingen wilt wijzigen.

  2. Maak een keuze uit de volgende toegangsinstellingen die u wilt wijzigen. (Toegangsinstellingen die u ongedefinieerd laat, behouden alle afzonderlijke toegangsinstellingen die zijn ingesteld voor een bepaalde gebruiker. Toegangsinstellingen die u definieert, worden gewijzigd voor elke gebruiker die momenteel is geselecteerd.)

   Toegang: hiermee verleent u Viewer-, Editor- of Bijdrager-toegangsrechten. (Bijdrager geldt alleen voor mappen.)

   Verloopt: hiermee stelt u een datum in waarop het delen verloopt.

   Interne gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met interne gebruikers.

   Externe gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met externe gebruikers.

   Alles openbaar: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met het publiek.

   Opmerking: hiermee kunt u een persoonlijke opmerking opnemen voor ontvangers van delen. Alleen ontvangers van delen kunnen de opmerking lezen.

 7. (Optioneel) Klik op Openbaar maken om het item openbaar beschikbaar te maken. Tik vervolgens in het gedeelte Gedeeld met op de zojuist toegevoegde gebruiker onder Alle gebruikers en stel de toegangsbeheerinstellingen voor het publiek in.

 8. (Optioneel) Klik in het gedeelte Op de hoogte stellen in de vervolgkeuzelijst en maak een keuze uit de volgende meldingsopties:

  Geen: er wordt geen melding verzonden.

  Alle ontvangers: alle ontvangers in de deellijst worden op de hoogte gesteld.

  Alleen nieuw toegevoegde ontvangers: alleen ontvangers die u aan de deellijst hebt toegevoegd, worden op de hoogte gesteld.

  Nieuwe en aangepaste ontvangers: alleen ontvangers van wie u de deelrechten aanpast en nieuwe ontvangers worden op de hoogte gesteld.

 9. Klik op Opslaan.

10.0 Filr-eigenschappen voor een bestand of map weergeven

U kunt de volgende Filr-eigenschappen weergeven die zijn gekoppeld aan uw bestanden en mappen:

 • Bestandsnaam

 • Bestandspad (dit is het pad naar het bestand of de map binnen het Filr-systeem)

 • Bestandsgrootte (is alleen van toepassing op bestanden en niet op mappen)

 • Gebruiker die het bestand of de map heeft gemaakt

 • Datum waarop het bestand of de map is gemaakt

 • Datum waarop het bestand of de map is gewijzigd

 • Gebruiker die het bestand heeft gedeeld

 • Gebruikers met wie het bestand wordt gedeeld

Filr-eigenschappen voor een bestand of map weergeven:

 1. Option-klik op het bestand of de map waarvoor u de Filr-eigenschappen wilt weergeven.

 2. Klik op Filr-informatie.

  De Filr-eigenschappen van het bestand of de map worden weergegeven in het dialoogvenster Filr-informatie.

 3. (Optioneel) Als u over rechten beschikt om het bestand of de map te delen, kunt u klikken op Delen om het Filr-dialoogvenster Delen te openen.

11.0 Recente activiteit weergeven

U kunt recente activiteit in de Filr-desktoptoepassingweergeven. Zo kunt u weergeven op welke de datum en tijd Filr-mappen zijn gesynchroniseerd, welke bestanden zijn aangepast en welke informatie er is over eventuele synchronisatiefouten.

U kunt als volgt een recente activiteit weergeven:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Console vanFilr openen.

 2. Klik op Recente activiteit.

12.0 Systeemwaarschuwingen weergeven

Het kan voorkomen dat u in de Filr-desktoptoepassing door middel van verschillende waarschuwingen op de hoogte wordt gebracht van nieuwe software-updates, het verlopen van wachtwoorden, downtime van servers, enzovoort.

Als er systeemwaarschuwingen zijn, knippert dit informatiepictogram boven het Filr-pictogram .

U kunt als volgt systeemwaarschuwingen weergeven:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Console van Filr openen.

 2. Klik op Systeemwaarschuwingen.

13.0 Aanpassen waar Filr-bestanden worden gesynchroniseerd op uw bestandssysteem

Filr-bestanden worden standaard gesynchroniseerd met de map /Gebruikers/gebruikersnaam/Filr op uw bestandssysteem.

Wanneer u de Filr-desktoptoepassing voor de eerste keer configureert, kunt u de locatie voor de installatie in uw bestandssysteem opgeven. U kunt de locatie van de Filr-map na de initiële configuratie op elk gewenst moment wijzigen.

OPMERKING:Synchroniseer bestanden niet naar een locatie op een netwerk waartoe meerdere computers toegang hebben. Als de Filr-map zich bevindt op een netwerklocatie die toegankelijk is voor meerdere computers, kunnen er synchronisatieproblemen optreden wanneer Filr-bestanden die vanaf verschillende computers worden geopend, niet met elkaar en met de Filr-server zijn gesynchroniseerd.

U kunt de locatie van de Filr-map als volgt wijzigen:

 1. Zorg ervoor dat er momenteel geen bestanden in de Filr-map zijn geopend.

 2. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Console van Filr openen.

 3. Klik op Algemene instellingen en klik vervolgens op Bladeren om te bladeren naar de nieuwe locatie in het bestandssysteem waar u de Filr-map wilt opslaan.

 4. Klik achtereenvolgens op Openen > Toepassen.

 5. Klik op Doorgaan om de locatie van de Filr-map te wijzigen.

14.0 Uw accountgegevens van Filr aanpassen voor de Filr-desktoptoepassing

Wanneer u de Filr-desktoptoepassing voor het eerst configureert, moet u uw accountgegevens en Filr-servergegevens opgeven.

U kunt de accountgegevens van uw Filr-desktoptoepassing en Filr-servergegevens gegevens op elk gewenst moment wijzigen na de initiële configuratie:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk en klik vervolgens op Console van Filr openen.

 2. Klik op Accountgegevens in het dialoogvenster Novell Filr-console.

 3. Geef de volgende gegevens op:

  Accountnaam: geef een beschrijvende naam voor de Filr-account op. Er wordt een map met die naam gemaakt in uw gebruikersdirectory in het bestandssysteem.

  Server-URL: geef de URL op voor de Filr-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://Filr.mijnbedrijf.com.

  Afhankelijk van de instelling van uw Filr-systeem moet u het poortnummer invoeren. Bijvoorbeeld https://Filr.mijnbedrijf.com:8443.

  Gebruikersnaam: geef de Filr-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Wachtwoord: geef het Filr-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Wachtwoord onthouden: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord voor de Filr-desktoptoepassing wordt onthouden.

  Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Filr-beheerder.

 4. Klik op Toepassen.

15.0 Uw gegevenslimiet weergeven

Uw Novell Filr-beheerder kan gegevens instellen om de hoeveelheid gegevens te beperken die wordt opgeslagen op de Filr-site. Zie voor informatie over hoe de Filr-beheerder gegevenslimieten kan instellen Schijfruimtegebruik beheren met gegevenslimieten en bestandsrestricties in de Novell Filr 1.0.1-beheerdershandleiding.

Als voor uw Filr-site gegevenslimieten gelden, is het belangrijk te begrijpen wat meetelt voor uw gegevenslimieten, welke soorten gegevenslimiet er zijn en hoe u het actuele gegevensgebruik kunt weergeven, zodat u weet wanneer de toegewezen gegevenslimiet bijna wordt bereikt. Als u uw toegewezen limiet bereikt, is het mogelijk om met Filr verwijderde bestanden en bijlagen permanent te verwijderen.

15.1 Gegevenslimieten

Met gegevenslimieten wordt beperkt hoeveel gegevens afzonderlijke gebruikers kunnen toevoegen aan de Filr-site. Bestanden in netwerkmappen (inclusief uw homedirectory) tellen niet mee voor uw gegevenslimiet.

15.2 Uw gegevenslimiet weergeven

Er kunnen gegevenslimieten gelden voor uw Filr-site. Als u geen gegevenslimieten kunt weergeven op de manier die in dit gedeelte wordt beschreven, heeft uw Filr-beheerder nog geen beperkingen gesteld aan de hoeveelheid gegevens die aan de Filr-site kan worden toegevoegd.

U kunt uw gegevenslimiet rechtstreeks vanaf de desktoptoepassing weergeven:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk.

 2. Klik op Console van Filr openen.

 3. Klik op Accountgegevens in het dialoogvenster Novell Filr-console.

  Uw gegevenslimiet wordt weergegeven met daarbij de hoeveelheid die u momenteel gebruikt. Ook wordt de maximale bestandsgrootte weergegeven, dat wil zeggen het grootste bestandsformaat dat u op de Filr-site kunt uploaden.

Zie voor informatie over het beheren van de gegevenslimiet in de Filr-webtoepassing Uw gegevenslimieten beheren in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

16.0 Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen

De meeste synchronisatieproblemen kunnen worden opgelost via het gedeelte Acties in behandeling van de Filr-console. Als problemen nader moeten worden onderzocht, kunt u de logbestanden erop naslaan.

16.1 Acties die in behandeling zijn

U kunt de onderstaande synchronisatieproblemen ervaren, die worden aangeduid met de volgende pictogrammen:

: er is een fout opgetreden bij het uploaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het uploaden.

: er is een fout opgetreden bij het downloaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het downloaden.

: er zijn fouten opgetreden bij het uploaden en downloaden.

: er zijn waarschuwingen opgetreden bij het uploaden en downloaden.

: er is nog niet geprobeerd via de client het bestand te uploaden of downloaden.

Als u niet zeker weet waarom een bestand niet wordt gedownload of geüpload, bekijkt u de recente activiteit, zoals wordt beschreven in Recente activiteit weergeven.

16.2 Conflicten met documenten oplossen

Als een document tegelijkertijd op verschillende locaties wordt bewerkt, kunnen er conflicten ontstaan.

U kunt als volgt conflicten met documenten oplossen:

 1. Klik op het pictogram Filr op de menubalk.

 2. Klik op Console van Filr openen.

 3. Klik op Wijzigingen in behandeling.

 4. Klik naast het conflict dat u wilt oplossen op Oplossen en kies vervolgens een van de beschikbare opties:

  Uw versie bewaren: het bestand op de Filr-server wordt vervangen door uw versie.

  De versie op de server bewaren: uw bestand wordt verwijderd en vervangen door de versie op de Filr-server.

  Beide bestanden bewaren: het bestand op de Filr-server wordt bewaard als het originele bestand en uw versie van het bestand wordt hernoemd.

16.3 Logbestanden van de Filr-desktoptoepassing weergeven

Als Filr-bestanden niet volgens uw verwachting worden gedownload naar uw werkstation, of als u ander onverwacht gedrag ervaart, kunt u het logboekbestand filr.log raadplegen voor meer informatie.

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Hulpprogramma's.

 2. Dubbelklik op Console.

 3. Zoek de lijst met logboeken (navigatiepaneel) aan de linkerzijde van de console. Als de lijst met logboeken op dit moment niet wordt weergegeven, klikt u op Weergave > Lijst met logboeken weergeven in de menubalk.

 4. Vouw in het gedeelte Bestanden > ~/Library/Logs uit, vouw Novelluit, vouw Filr uit en selecteer vervolgens filr.log.

  Zodra er meer dan 1 MB aan gegevens in het bestand filr.log staat, worden oudere loggegevens verplaatst naar de bestanden filr.log.1, filr.log.2 en filr.log.3.

17.0 De Novell Filr-desktoptoepassing de-installeren

Als u de Filr-desktoptoepassing volledig wilt verwijderen, volgt u de instructies in de volgende gedeelten:

17.1 De toepassing verwijderen

 1. Verplaats /Toepassingen/Novell Filr naar de Prullenbak.

17.2 Filr-metagegevens verwijderen

U moet de metagegevens van Filr-desktoptoepassing verwijderen, die zich bevinden in /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Application Support/Novell/Filr.

Omdat de map Bibliotheek meestal een verborgen map is, moet u de volgende stappen uitvoeren om deze actie te voltooien.

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Ga naar map.

 2. Geef ~/Library op en klik op Ga.

 3. Dubbelklik op de map Application Support.

 4. Dubbelklik op de map Novell.

 5. Verplaats de map Filr naar de Prullenbak.

17.3 Logbestanden van de Filr-desktoptoepassing verwijderen

U moet de logboekbestanden van Filr verwijderen, die zich bevinden in /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Logs/Novell/Filr.

Omdat de map Bibliotheek meestal een verborgen map is, moet u de volgende stappen uitvoeren om deze actie te voltooien:

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Ga naar map.

 2. Geef ~/Library op en klik op Ga.

 3. Dubbelklik op de map Logbestanden.

 4. Dubbelklik op de map Novell.

 5. Verplaats de map Filr naar de Prullenbak.

17.4 De invoegtoepassing Finder verwijderen

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Ga naar map.

 2. Geef /Library/ScriptingAdditions op en klik op Ga.

 3. Verplaats het bestand FilrFinderPluginLaunch.osax naar de prullenbak.

17.5 Identificatiegegevens verwijderen

 1. Klik op Programma's > Hulpprogramma > Sleutelhangertoegang.

 2. Verwijder alle wachtwoorden die namen hebben die beginnen met Novell Filr.

17.6 De prullenbak legen

 1. Zodra de Filr-toepassing, metagegevens, logbestanden en identificatiegegevens zijn verwijderd, leegt u de prullenbak (dubbelklik op het pictogram Prullenbak en klik vervolgens op Leegmaken).

18.0 Bekende problemen

Een lijst met bekende problemen vindt u in het leesmij-bestand van de bètaversie van Novell Filr-desktoptoepassing.

19.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2013-2014 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.