Snel aan de slag met Novell Filr 1.0.2-app

September 2013

Met Novell Filr kunt u vanaf uw bureaublad, browser of mobiele apparaat op eenvoudige wijze toegang krijgen tot al uw bestanden en mappen. Bovendien kunt u bestanden en mappen met anderen delen om de samenwerking te stimuleren. Zie Over Novell Filr in de gebruikershandleiding van de Filr-webtoepassing voor meer algemene informatie over Novell Filr.

Deze handleiding om snel aan de slag te gaan is gericht op het gebruik van Filr vanaf uw mobiele apparaat.

U hebt niet alleen via een mobiel apparaat toegang tot Filr, want u kunt ook als volgt toegang krijgen tot Filr:

U hebt vanaf elk mobiel iOS- of Android-apparaat toegang tot Novell Filr. Houd er rekening mee dat toegang tot de Filr-site via de app kan worden uitgeschakeld door uw Filr-beheerder. Als u geen toegang hebt tot Filr via de app, kunt u contact opnemen met uw Filr-beheerder.

1.0 Ondersteunde mobiele apparaten

De Novell Filr-app wordt ondersteund op de volgende mobiele apparaten:

 • iOS-telefoons en -tablets voor iOS 5.x of later (de native app is als gratis download beschikbaar in de Apple App Store)

 • Android-telefoons en -tablets voor Android 2.3 of later (de native app is als gratis download beschikbaar in de Google Play App Store en de Amazon Appstore for Android)

 • De BlackBerry PlayBook en Z10 (de native applicatie is verkrijgbaar in de BlackBerry World App Store)

  In dit document zijn de stappen voor de BlackBerry en voor Android-apparaten hetzelfde.

2.0 Aan de slag

2.1 De app installeren

Download de mobiele Filr-toepassing van de Apple App Store, van de Google Play App Store (die voorheen Android Market heette) of van de Amazon Appstore. Zoek naar Filr om de toepassing te vinden.

Nadat u de Android-toepassing hebt gedownload, moet u deze handmatig installeren.

2.2 Verbinding maken met de Filr-site

Wanneer u de app voor het eerst installeert, hoeft u slechts voor één Filr-site informatie op te geven. Nadat u de initiële installatie hebt uitgevoerd zoals beschreven in dit gedeelte, en de Filr-app opent, wordt u automatisch verbonden en worden uw gegevens geverifieerd voor de Filr-server (als de Filr-beheerder heeft ingesteld dat u uw wachtwoord kunt opslaan).

 1. Open de mobiele Filr-app op uw iOS- of Android-apparaat.

 2. Accepteer de Filr-licentieovereenkomst. (Alleen Android-apparaten.)

 3. Geef de volgende informatie op de aanmeldpagina op:

  Gebruikers-id: geef de aanmeldnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Filr-site.

  Server: geef de URL op voor de Filr-site. Bijvoorbeeld https://Filrsite.com.

  De server moet worden geconfigureerd met een beveiligde HTTP-verbinding (HTTPS) zodat u er vanaf een mobiel apparaat verbinding mee kunt maken.

  Wachtwoord opslaan: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord veilig wordt opgeslagen op uw apparaat zodat u automatisch kunt worden aangemeld bij de Filr-site wanneer u de app opent.

  Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Filr-beheerder.

 4. Tik op Aanmelden.

  De introductiepagina wordt weergegeven.

2.3 De configuratie-instellingen voor de Filr-site wijzigen

Als u de configuratie-instellingen voor de Filr-site wilt wijzigen nadat u deze al hebt geconfigureerd in de Filr-app, meldt u zich bij de app af en meldt u zich weer aan met andere configuratie-instellingen. U kunt bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, wachtwoord en server-URL wijzigen.

Zie Afmelden voor informatie over hoe u zich kunt afmelden.

3.0 Navigeren naar de introductiepagina van de app

Waar u ook bent in de Filr-app, u kunt altijd makkelijk naar de introductiepagina gaan.

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

  De introductiepagina wordt weergegeven.

4.0 De app doorzoeken

Wanneer u een zoekopdracht uitvoert in Novell Filr, wordt de volgende inhoud doorzocht:

 • Namen van mappen.

 • Bestandsnamen en -inhoud.

 • Opmerkingen bij bestanden.

 • Netwerkmappen. (Bestandsnamen worden standaard doorzocht. Of bestandsinhoud ook wordt doorzocht, hangt af van de configuratie-instellingen die de Filr-beheerder heeft ingesteld)

In de offline modus wordt de bestandsinhoud van gedownloade bestanden in het gedeelte Downloads niet doorzocht. Er wordt gezocht naar bestandsnamen, opmerkingen en auteurs.

Met de Novell Filr-app kunt u items zoeken in een specifieke map of op de gehele site.

4.1 Zoeken in een map

 1. Ga naar de map die u wilt doorzoeken.

 2. iOS-apparaten: tik op het veld Zoeken.

  Android-apparaten: tik op het pictogram Zoeken naast de mapnaam.

 3. Kies uit een van de volgende zoekopties:

  • Huidige map: hiermee worden alleen bestanden in de huidige map doorzocht. Submappen worden niet meegenomen.

  • Inclusief submappen: hiermee worden bestanden in de huidige map en in submappen doorzocht.

 4. Begin de woorden of zinsdelen te typen die u wilt zoeken.

  Tijdens het typen worden zoekresultaten weergegeven.

  Filr ondersteunt jokertekens en operatoren, die u kunt gebruiken om uw zoekopdracht te verfijnen. Zie Ondersteunde jokertekens en operatoren voor zoekopdrachten in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing voor meer informatie.

  Als u zoekt in het gedeelte Downloads, kunnen alleen jokertekens met de operator * of ? worden gebruikt.

4.2 Alles doorzoeken

Met een algemene zoekopdracht wordt alles waartoe u toegang hebt op de Filr-site doorzocht.

U kunt als volgt een algemene zoekopdracht uitvoeren op uw mobiele apparaat:

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Zoeken .

 3. Begin in het veld Zoeken de woorden of zinsdelen te typen die u wilt zoeken.

  Tijdens het typen worden zoekresultaten weergegeven.

  Filr ondersteunt jokertekens en operatoren, die u kunt gebruiken om uw zoekopdracht te verfijnen. Zie Ondersteunde jokertekens en operatoren voor zoekopdrachten in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing voor meer informatie.

Zie voor informatie over het uitvoeren van zoekopdrachten in de Filr-webtoepassing Zoeken naar informatie in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

5.0 Toegang tot uw persoonlijke bestanden (Mijn bestanden)

Al uw persoonlijke bestanden worden op één handige locatie opgeslagen.

Onder 'persoonlijke bestanden' (Mijn bestanden) wordt verstaan bestanden die u uploadt op de Filr-site en andere persoonlijke bestanden die zijn gekoppeld aan uw homedirectory op een bedrijfsserver.

U krijgt op een mobiel apparaat als volgt toegang tot Mijn bestanden:

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Mijn bestanden.

 3. Tik op een afzonderlijk bestand om het in HTML weer te geven.

  Zie Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing voor informatie over het openen van het bestand in een andere toepassing.

Zie voor informatie over het openen van Mijn bestanden in de Filr-webtoepassing Toegang tot uw persoonlijke bestanden (Mijn bestanden) in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

6.0 Toegang tot gedeelde bestanden en mappen

Bestanden en mappen die u met anderen hebt gedeeld, staan op één handige locatie bij elkaar. Bestanden en mappen die anderen met u hebben gedeeld, staan op een andere locatie.

U kunt als volgt bestanden en mappen weergeven die met u zijn gedeeld:

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Met mij gedeeld.

  Items die met u zijn gedeeld, worden weergegeven in de volgorde waarin deze zijn gedeeld. Het recentste item wordt als eerste weergegeven.

  Onder het gedeelde item wordt specifieke informatie weergegeven, namelijk wie het item heeft gedeeld, wanneer het is gedeeld en eventuele opmerkingen.

 3. Tik op een afzonderlijk bestand om het in HTML weer te geven.

  Zie Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing voor informatie over het openen van het bestand in een andere toepassing.

U kunt als volgt bestanden en mappen weergeven die u hebt gedeeld:

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Door mij gedeeld .

 3. Tik op een afzonderlijk bestand om het in HTML weer te geven.

  Zie Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing voor informatie over het openen van het bestand in een andere toepassing.

Zie voor informatie over het openen van uw gedeelde bestanden en mappen in de Filr-toepassingGedeelde bestanden en mappen openen in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

7.0 Toegang tot bestanden en mappen in een bedrijfsbestandssysteem (netwerkmappen)

Netwerkmappen zijn mappen en bestanden op uw bedrijfsbestandssysteem. Filr biedt u naadloze toegang tot deze bestanden, waar deze ook staan. Uw bedrijfsbestandssysteem omvat:

 • Een toegewezen station

 • Een externe server

Tot welke bedrijfsbestanden u toegang hebt, wordt bepaald door uw Filr-beheerder.

Bestanden in netwerkmappen zijn mogelijk niet volledig geïndexeerd en doorzoekbaar op de Filr-site, afhankelijk van de configuraties die de Filr-beheerder heeft ingesteld.

Uw Filr-beheerder kan toegang tot netwerkmappen vanuit de Filr-app blokkeren. Als u geen toegang hebt tot bestanden in netwerkmappen waar u normaal wel toegang toe hebt, heeft uw beheerder deze functionaliteit uitgeschakeld.

U krijgt als volgt toegang tot netwerkmappen op uw mobiele apparaat:

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Netwerkmappen.

Zie voor informatie over het openen van Netwerkmappen in de Filr-webtoepassing Bestanden en mappen openen in het bestandssysteem van het bedrijf (Netwerkmappen) in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

8.0 Bestanden en mappen delen

OPMERKING:Voor deze functionaliteit zijn een Filr 1.0.1-server en de 1.0.2-versie van de apps vereist. Als u bestanden en mappen niet kunt delen via de Filr-app, raadpleegt u de Filr-beheerder.

U kunt bestanden en mappen rechtstreeks via de Filr-app delen.

 1. Ga naar het bestand dat of de map die u wilt delen.

 2. Tik op de detailpijl naast de bestands- of mapnaam (tik voor iOS op en voor Android op ).

 3. Tik op Delen.

  Het dialoogvenster Delen wordt weergegeven.

 4. Tik in het veld Gebruiker, groep of e-mailadres toevoegen.

 5. Als u wilt delen, typt u de naam van de gebruiker of groep waarmee u wilt delen. In de vervolgkeuzelijst tikt u vervolgens op de naam.

  of

  Typ het volledige e-mailadres van de externe gebruiker met wie u wilt delen en tik vervolgens op het adres wanneer het in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

  TIP:Als u met meerdere gebruikers wilt delen en aan alle gebruikers dezelfde toegangsrechten wilt verlenen, stelt u de toegangsrechten van de eerste gebruiker in met wie u deelt (zoals beschreven in Stap 7) en deelt u vervolgens met aanvullende gebruikers (zoals beschreven in Stap 4 en Stap 5).

  Elke aanvullende gebruiker met wie u deelt, neemt de toegangsrechten van de gebruiker over die het meest recent aan de lijst Gedeeld met is toegevoegd.

 6. (Optioneel) Herhaal Stap 4 en Stap 5 om met aanvullende gebruikers te delen.

 7. (Voorwaardelijk) U kunt als volgt toegangsinstellingen voor een afzonderlijke gebruiker wijzigen:

  1. Tik in het gedeelte Gedeeld met op de gebruiker van wie u de toegangsinstellingen wilt wijzigen.

  2. Maak een keuze uit de volgende toegangsinstellingen die u wilt wijzigen:

   Toegang: hiermee verleent u Viewer-, Editor- of Bijdrager-toegangsrechten. (Bijdrager geldt alleen voor mappen.)

   Verloopt: hiermee geeft u op wanneer het delen verloopt.

   U kunt instellen dat het delen verloopt na een opgegeven aantal dagen (elke dag wordt als een periode van 24 uur geteld vanaf de tijd waarop u het delen wilt laten verlopen) of na een specifieke dag (de toegangsrechten verlopen aan het begin van de dag die u selecteert).

   Interne gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met interne gebruikers.

   Externe gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met externe gebruikers.

   Openbaar: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met het publiek.

   Opmerking: hiermee kunt u een persoonlijke opmerking opnemen voor ontvangers van delen. Alleen ontvangers van delen kunnen de opmerking lezen.

  3. (Alleen telefoonapparaten) Tik op Delen om terug te keren naar het gedeelte Gedeeld met.

 8. (Voorwaardelijk) U kunt als volgt toegangsinstellingen voor meerdere gebruikers tegelijk wijzigen:

  1. iOS-apparaten: tik op Bewerken (boven het gedeelte Gedeeld met) en selecteer de gebruikers van wie u de toegangsinstellingen wilt wijzigen. Tik op telefoonapparaten op Delen definiëren.

   Android-apparaten: druk lang (tikken en vasthouden) op elke gebruiker die u wilt selecteren. Tik op telefoonapparaten op Bewerken.

  2. Maak een keuze uit de volgende toegangsinstellingen die u wilt wijzigen:

   OPMERKING:Toegangsinstellingen die u ongedefinieerd laat, behouden alle afzonderlijke toegangsinstellingen die zijn ingesteld voor een bepaalde gebruiker. Toegangsinstellingen die u definieert, worden gewijzigd voor elke gebruiker die momenteel is geselecteerd.

   Toegang: hiermee verleent u Viewer-, Editor- of Bijdrager-toegangsrechten. (Bijdrager geldt alleen voor mappen.)

   Verloopt: hiermee stelt u een datum in waarop het delen verloopt.

   Interne gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met interne gebruikers.

   Externe gebruikers: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met externe gebruikers.

   Openbaar: hiermee staat u ontvangers van delen toe het item opnieuw te delen met het publiek.

   Opmerking: hiermee kunt u een persoonlijke opmerking opnemen voor ontvangers van delen. Alleen ontvangers van delen kunnen de opmerking lezen.

  3. Tik op Voltooid om terug te keren naar het gedeelte Gedeeld met.

   of

   Tik op Android-telefoonapparaten op .

 9. (Optioneel) Tik op het pictogram Openbaar maken om het item openbaar beschikbaar te maken. Tik vervolgens in het gedeelte Gedeeld met op de zojuist toegevoegde gebruiker Alle gebruikers en stel de toegangsbeheerinstellingen voor het publiek in.

 10. (Optioneel) Tik op Op de hoogte stellen en kies vervolgens een van de volgende meldingsopties:

  Geen: er wordt geen melding verzonden.

  Alle ontvangers: alle ontvangers in de deellijst worden op de hoogte gesteld.

  Alleen nieuw toegevoegde ontvangers: alleen ontvangers die u aan de deellijst hebt toegevoegd, worden op de hoogte gesteld.

  Nieuwe en aangepaste ontvangers: alleen ontvangers van wie u de deelrechten aanpast en nieuwe ontvangers worden op de hoogte gesteld.

 11. iOS-apparaten: tik op Opslaan om de instellingen voor delen op te slaan.

  Android-apparaten: Tik op het pictogram Bevestigen om de instellingen voor delen op te slaan.

9.0 Nieuwe items weergeven

Met de Filr-app kunt u nieuwe bestanden weergeven die aan de Filr-site zijn toegevoegd. (De bestanden die het recentst zijn toegevoegd of aangepast of waar het recentst een opmerking bij is geplaatst, worden weergegeven.)

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. Tik op Nieuw .

  De bestanden waar u toegang toe hebt en die het recentst zijn toegevoegd of aangepast of waar het recentst een opmerking bij is geplaatst, worden weergegeven.

  U kunt de lijst filteren door op een categorie te tikken, zoals Mijn bestanden, Met mij gedeeld, Door mij gedeeld of Netwerkmappen.

 3. Tik op een afzonderlijk bestand om het in HTML weer te geven.

  Zie Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing voor informatie over het openen van het bestand in een andere toepassing.

Zie voor informatie over het weergeven van nieuwe functies in de Filr-webtoepassing Nieuwe functies zoeken in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepasing.

10.0 Recente bestanden weergeven

Op de introductiepagina worden in chronologische volgorde de bestanden weergegeven die u het recentst hebt weergegeven of aangepast.

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

  De bestanden worden weergegeven.

  In de kolom Mijn bestanden worden de bestanden weergegeven die u het recentst hebt weergegeven of aangepast.

  In de kolom Met mij gedeeld worden de bestanden weergegeven die u het recentst hebt weergegeven of aangepast.

  In de kolom Netwerkmappen worden de bestanden weergegeven die u het recentst hebt weergegeven.

 2. Op een telefoon: tik op de woorden (niet het pictogram) Mijn bestanden, Met mij gedeeld of Netwerkmappen, afhankelijk van het gedeelte waarvoor u de recente bestanden wilt weergeven.

  De recente bestanden van dat gedeelte worden weergegeven.

  Op een tablet: recente bestanden worden tegelijkertijd weergegeven in de kolommen Mijn bestanden, Met mij gedeeld of Netwerkmappen op de introductiepagina.

  OPMERKING:als u bestanden weergeeft via Nieuw of via een algemene zoekopdracht en de bestanden niet zijn opgeslagen in de cache, worden deze bestanden niet weergegeven in de lijst met recente bestanden.

 3. Tik op een afzonderlijk bestand om het in HTML weer te geven.

  Zie Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing voor informatie over het openen van het bestand in een andere toepassing.

11.0 Opmerkingen bij een bestand weergeven

 1. Ga op uw mobiele apparaat naar het bestand waarvan u de opmerkingen wilt weergeven.

 2. iPad- en Android-apparaten: tik terwijl u het bestand weergeeft op het pictogram Opmerking .

  iPhone: tik terwijl u het bestand weergeeft op het pictogram Acties en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

12.0 Opmerkingen plaatsen bij een bestand

 1. Ga op uw mobiele apparaat naar het bestand waarbij u een opmerking wilt plaatsen.

 2. iPad- en Android-apparaten: tik terwijl u het bestand weergeeft op het pictogram Opmerking .

  iPhone: tik terwijl u het bestand weergeeft op het pictogram Acties en vervolgens op Opmerkingen weergeven.

 3. Tik op het plusteken om een nieuwe opmerking toe te voegen.

  of

  Als u wilt reageren op een bestaande opmerking, tikt u op het pictogram Antwoord naast de opmerking die u wilt beantwoorden.

 4. Geef uw opmerking op en tik op Toevoegen/Verzenden.

Zie voor informatie over het plaatsen van opmerkingen bij een bestand in de Filr-webtoepassing Opmerkingen plaatsen bij een bestand in de gebruikershandleiding van de Novell Filr 1.0.1-webtoepassing.

13.0 Een bestand bewerken of weergeven in een externe toepassing

U kunt bestanden openen in toepassingen buiten Filr. Dit kan voor de volgende zaken nuttig zijn:

 • Het bestand bewerken.

  U kunt het bestand openen in een andere toepassing, het bewerken en vervolgens weer opslaan in Filr.

  Zo kunt u op iOS-apparaten een .doc-document weergeven in Filr en dit openen in de app Pages. (Alle apps van derden moeten afzonderlijk worden gedownload.)

 • Het bestandstype kan niet worden weergegeven in de Filr-app.

  De Filr-app ondersteunt de meeste bestandstypen. De bestandstypen die niet worden ondersteund, kunt u in een andere toepassing openen.

Als uw Filr-beheerder het downloaden van bestanden naar mobiele apparaten niet toestaat, kunt u een bestand niet bewerken of weergeven in een externe toepassing op de wijze die in dit gedeelte wordt beschreven.

U kunt als volgt een bestand openen in een toepassing buiten Filr:

 1. Ga naar het bestand dat u wilt openen in een externe toepassing.

 2. Tik op het pictogram Acties , tik op Openen in (alleen voor iPhone) en tik vervolgens op de naam van de toepassing waarmee u het bestand wilt openen.

  Filr is compatibel met de Open In-technologie zodat alle bestandstypen kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. In andere toepassingen kan ook worden ingesteld welke bestandstypen zij ondersteunen.

 3. (Optioneel) Bewerk het bestand en sla het op de Filr-site op, zoals wordt beschreven in Een bestand uploaden.

  of

  Op Android-apparaten: bewerk het bestand in een externe toepassing, sla het bestand op en sluit vervolgens de app of gebruik de knop Terug om terug te gaan naar de Filr-app.

  Er wordt gevraagd of u de aangebrachte wijzigingen wilt uploaden. Tik op Uploaden als u de wijzigingen wilt uploaden.

14.0 Een bestand opslaan in de fotoapp (alleen voor iOS)

U kunt als volgt een bestand rechtstreeks opslaan in de fotoapp op uw iOS-apparaat:

 1. Ga op uw mobiele apparaat naar het bestand dat u wilt opslaan in de fotoapp.

  Het moet een afbeeldingsbestand zijn, bijvoorbeeld .jpg of .png.

 2. Tik op het pictogram Acties en vervolgens op Opslaan in fotoalbum.

 3. (Voorwaardelijk) Klik op OK als u wordt gevraagd Filr toegang te verlenen tot uw fotoalbum.

15.0 Een bestand downloaden

U kunt bestanden downloaden op uw mobiele apparaat, zodat deze ook beschikbaar zijn als u offline bent. Reeds geplaatste opmerkingen bij gedownloade bestanden zijn ook beschikbaar.

Uw Filr-beheerder kan het downloaden van bestanden naar mobiele apparaten vanuit de Filr-app blokkeren. Als u geen bestanden kunt downloaden naar uw mobiele apparaat op de wijze die in dit gedeelte wordt beschreven of als bestanden die u eerder hebt gedownload, niet meer beschikbaar zijn, heeft uw beheerder deze functionaliteit uitgeschakeld.

 1. Ga naar het bestand dat u wilt downloaden.

 2. iPhone: als u het bestand weergeeft op uw iPhone, tikt u op het pictogram Acties en vervolgens op Toevoegen aan Downloads.

  Als u een bestand wilt verwijderen uit Downloads, tikt u op het pictogram Acties en vervolgens op Verwijderen uit Downloads.

  iPad- en Android-apparaten: als u het bestand weergeeft op uw iPad- of Android-apparaat, tikt u op het pictogram Downloaden .

  Tik op het pictogram Verwijderen om het bestand te verwijderen uit Downloads.

De volgende pictogrammen geven aan dat een bestand is gedownload:

 • Het downloadpictogram overlapt met het bestandspictogram naast de bestandsnaam.

 • Op een iPad- of Android-apparaat wordt in plaats van het pictogram Downloaden het pictogram Verwijderen weergegeven .

U krijgt toegang tot uw gedownloade bestanden door op het startscherm te tikken op Downloads .

U kunt als volgt weergeven hoeveel geheugen uw gedownloade bestanden innemen op uw apparaat:

 1. Tik op de startknop (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. iOS-apparaten: tik op Instellingen > Gebruik.

  In het gedeelte Gedownloade bestanden wordt het geheugengebruik van uw gedownloade bestanden weergegeven.

  Android-apparaten: tik op Instellingen . In het gedeelte Opslag wordt bij Huidige grootte van downloads weergeven het geheugengebruik van uw gedownloade bestanden weergegeven.

16.0 Gedownloade bestanden synchroniseren

Met Filr worden gedownloade bestanden op uw mobiele apparaat volgens een door de Filr-beheerder ingestelde planning gesynchroniseerd met de bestanden op de server.

U kunt als volgt uw synchronisatie-instellingen aanpassen of uw bestanden direct synchroniseren:

 1. Tik op de startknop (tik voor iOS op ; tik voor Android op ) en tik vervolgens op Instellingen .

 2. iOS-apparaten: tik op Algemeen en kijk naar de opties in het gedeelte Downloads synchroniseren.

  Android-apparaten: kijk naar de opties in het gedeelte Downloads synchroniseren.

  De volgende opties worden weergegeven:

  Alleen WiFi: als deze optie is ingeschakeld, vindt alleen synchronisatie plaats wanneer uw mobiele apparaat een WiFi-verbinding heeft. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt voor synchronisatie indien beschikbaar WiFi gebruikt; als er geen WiFi beschikbaar is, worden gegevens via uw mobiele provider gebruikt.

  Nu synchroniseren: hiermee worden uw gedownloade bestanden onmiddellijk gesynchroniseerd, ongeacht de instelling van Alleen WiFi.

17.0 Een bestand uploaden

U kunt vanaf uw mobiele apparaat bestanden uploaden naar de Filr-site.

Uploaden van bestanden vanaf een native BlackBerry-app wordt niet ondersteund.

 1. Geef het bestand dat u naar Filr wilt uploaden weer met een andere app op uw mobiele apparaat.

 2. iOS-apparaten: tik op het pictogram Openen in en vervolgens op het Filr-pictogram.

  Deze optie is niet beschikbaar in de fotoapp op iOS-apparaten. Tik in plaats daarvan op de introductiepagina in de Filr-app op het plusteken, selecteer de bestanden die u wilt uploaden en tik op Uploaden. (Als Filr geen toegang kan krijgen vanaf de fotoapp, moet u ervoor zorgen dat de privacy-instellingen voor de fotoapp zijn geconfigureerd om toegang tot Filr te verlenen. Ga in iOS 6 naar Instellingen > Privacy > Foto's en verleen toegang tot Novell Filr. Ga in iOS 5 naar Instellingen > Locatieservices en verleen toegang tot Novell Filr.)

  OPMERKING:Filr is compatibel met de Open In-technologie zodat alle bestandstypen kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. In andere toepassingen kan ook worden ingesteld welke bestandstypen zij ondersteunen.

  Android-apparaten: tik op Delen en vervolgens op het Filr-pictogram.

  De Filr-app wordt gestart en het dialoogvenster Bestand uploaden wordt weergegeven.

 3. (Optioneel) Hernoem het bestand via het veld Bestandsnaam.

 4. Als u het bestand wilt opslaan op de standaardlocatie (Mijn bestanden), tikt u op Uploaden.

  of

  Als u het bestand wilt opslaan op een andere locatie op de Filr-site:

  iOS-apparaten: tik in het gedeelte Selecteer een bestemming op Mijn bestanden of Netwerkmappen, ga naar de map waar u het bestand wilt opslaan en tik vervolgens op Selecteren > Uploaden.

  Android-apparaten: tik op Bladeren, tik op de locatievervolgkeuzelijst om Mijn bestanden of Netwerkmappen te selecteren, tik op de map waar u het bestand wilt opslaan en tik vervolgens op Selecteren > Uploaden.

18.0 Een map maken

U kunt vanaf uw mobiele apparaat een nieuwe map maken.

 1. Ga naar de map waar u een nieuwe map wilt maken.

 2. Tik op de detailpijl naast de mapnaam waar u een nieuwe map wilt maken (tik voor iOS op en voor Android op ).

 3. (Voorwaardelijk) Tik voor iOS op Acties.

 4. Tik op Nieuwe map.

 5. Typ de naam voor de nieuwe map en tik vervolgens op Opslaan/OK.

19.0 Een bestand of map hernoemen

U kunt een bestand of map vanaf uw mobiele apparaat hernoemen.

 1. Ga naar het bestand dat of de map die u wilt hernoemen.

 2. Tik op de detailpijl naast de bestands- of mapnaam die u wilt hernoemen (tik voor iOS op en voor Android op ).

 3. (Voorwaardelijk) Tik voor iOS op Acties.

 4. Tik op Hernoemen.

 5. Typ de nieuwe naam en tik vervolgens op Opslaan > Hernoemen.

20.0 Een bestand of map verwijderen

U kunt een bestand of map van uw mobiele apparaat verwijderen.

 1. Ga naar het bestand dat of de map die u wilt verwijderen.

 2. Tik op de detailpijl naast het bestand dat of de map die u wilt verwijderen (tik voor iOS op en voor Android op ).

 3. (Voorwaardelijk) Tik voor iOS op Acties.

 4. Tik op Verwijderen.

 5. Tik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

21.0 Bestandsdetails weergeven

U kunt belangrijke details van uw bestanden weergeven op uw mobiele apparaat.

 1. Ga naar het bestand waarvan u de details wilt weergeven.

 2. Tik op de detailpijl (tik voor iOS op en voor Android op ) naast de bestandsnaam.

  De volgende details worden weergegeven:

  Bestandsnaam: de naam van het bestand.

  Bestandspad: het pad naar het bestand.

  Grootte: de grootte van het bestand.

  Gemaakt door: de gebruiker die het bestand heeft gemaakt.

  Gemaakt: de datum waarop het bestand is gemaakt.

  Gewijzigd door: de gebruiker die het bestand het laatst heeft gewijzigd.

  Laatst gewijzigd: de datum waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd.

  Opmerking: opmerking met betrekking tot het bestand dat de gebruiker heeft gedeeld. (Dit wordt alleen weergegeven voor gedeelde bestanden in het gedeelte Met mij gedeeld.)

  Gedownload: geeft aan of het bestand is gedownload en nu beschikbaar is voor offline weergave.

22.0 Mapdetails weergeven

U kunt als volgt belangrijke details van uw mappen weergeven op uw mobiele apparaat:

 1. Ga naar de map waarvan u de details wilt weergeven.

 2. Tik op de detailpijl (tik voor iOS op en voor Android op ) naast de mapnaam.

  De volgende details worden weergegeven:

  Mapnaam: de naam van de map.

  Mappad: het pad naar de map.

  Gemaakt door: de gebruiker die de map heeft gemaakt.

  Gemaakt: de datum waarop de map is gemaakt.

  Gewijzigd door: de gebruiker die de map het laatst heeft gewijzigd.

  Laatst gewijzigd: de datum waarop de map voor het laatst is gewijzigd.

  Opmerking: opmerking met betrekking tot de map die de gebruiker heeft gedeeld. (Dit wordt alleen weergegeven voor gedeelde mappen in het gedeelte Met mij gedeeld.)

23.0 Bestanden in de cache beheren

Als u geen bijgewerkte inhoud ziet in de Filr-app of als een soortgelijk probleem optreedt, moet u mogelijk de Filr-cache wissen. U kunt ook kijken hoeveel ruimte de bestanden in de cache innemen. Verder kunt u een maximumgrootte instellen voor bestanden in de cache.

23.1 De cache wissen

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. iOS-apparaten: tik op Instellingen > Gebruik > Cache wissen.

  Android-apparaten: tik op Instellingen en tik vervolgens in het gedeelte Opslag op Bestanden in cache wissen.

  De ruimte die items in de cache innemen, wordt ook weergegeven in het gedeelte Bestanden in cache (iOS) en Bestanden momenteel in cache (Android).

23.2 Een maximumgrootte voor bestanden in de cache instellen

U kunt een maximumgrootte voor bestanden instellen, zodat er geen bestanden die groter zijn dan dit maximum, in de cache worden bewaard.

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. iOS-apparaten: tik op Instellingen > Gebruik en vervolgens op Maximumformaat van cache.

  Android-apparaten: tik op Instellingen en tik vervolgens in het gedeelte Opslag op Maximumformaat van cache.

 3. Tik het getal in dat de maximumgrootte voor bestanden in de cache aanduidt.

24.0 Afmelden

 1. Als u nog niet op de introductiepagina bent, tikt u op de knop Startpagina (tik voor iOS op ; tik voor Android op ).

 2. iPhone: tik op het pictogram Gebruiker .

  iPad- en Android-apparaten: tik op de koppeling van de gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. Tik op Afmelden.

25.0 Opmerkingen m.b.t. beveiliging

Wanneer u op uw mobiele apparaat toegang krijgt tot Filr, is het belangrijk dat uw gevoelige documenten veilig zijn. Filr biedt veilige toegang tot bestanden op uw mobiele apparaat. Als uw Filr-beheerder toestaat dat u bestanden kunt downloaden op uw mobiele apparaat, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is geconfigureerd voor het coderen van bestanden.

25.1 Standaard beveiligingsinstellingen

Wanneer u op uw mobiele apparaat toegang krijgt tot Novell Filr, maakt u gebruik van dezelfde beveiliging als wanneer u op uw werkstation toegang krijgt tot Filr. Beveiligingsfuncties omvatten:

 • Veilige toegang via SSL

 • Alle eerder ingestelde toegangsbeheerinstellingen

25.2 Gedownloade bestanden coderen

Uw Filr-beheerder kan toestaan dat u bestanden kunt downloaden op uw mobiele apparaat en dat u bestanden kunt openen in toepassingen van derden. Als uw Filr-beheerder deze mogelijkheden ter beschikking heeft gesteld, moet u ervoor zorgen dat uw mobiele apparaat is geconfigureerd voor het coderen van bestanden:

Gedownloade bestanden coderen op iOS-apparaten

OPMERKING:deze functionaliteit is alleen beschikbaar op apparaten waarop hardwarecodering mogelijk is, zoals iPhone 3GS en later, iPad (alle modellen) en iPod Touch derde generatie en later.

Om uw iOS-apparaat te configureren voor het coderen van bestanden, moet u een wachtwoordcode instellen:

 1. Schakel codering van de wachtwoordcode in door te tikken op Instellingen > Algemeen > Wachtwoordcodevergrendeling.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om een wachtwoordcode te maken.

 3. Blader zodra de wachtwoordcode is ingesteld naar de onderkant van het scherm en controleer of de tekst Gegevensbeveiliging is ingeschakeld wordt weergegeven.

Gedownloade bestanden coderen op Android-apparaten

OPMERKING:dit is alleen mogelijk op Android 4 en later. De stappen kunnen per apparaat verschillen.

Om uw Android-apparaat te configureren voor het coderen van bestanden, moet u gegevenscodering configureren:

 1. Tik op Instellingen > Systeembeveiliging.

 2. Tik op Gegevenscodering en volg de aanwijzingen op het scherm om gegevenscodering in te stellen voor uw apparaat en voor de SD-kaart (gedownloade bestanden bevinden zich op de SD-kaart).

26.0 Functies die niet beschikbaar zijn in de app

Met de Filr-app hebt u altijd toegang tot uw belangrijke bestanden, waar u ook bent. Alleen zijn niet alle functies van Filr beschikbaar in de app. U kunt bijvoorbeeld geen bestanden kopiëren of verplaatsen op de app. Voor de volledige set functies moet u Filr openen in een webbrowser op uw werkstation.

27.0 Juridische kennisgevingen:

copyright © 2013 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.