Novell Filr 1.0.2-desktoptoepassing Leesmij

Februari 2014

1.0 Productoverzicht

Met de Novell Filr-desktoptoepassing kunt u uw Novell Filr-bestanden synchroniseren met het bestandssysteem op uw computer en de bestanden vervolgens wijzigen zonder de Filr-website rechtstreeks te openen. Wijzigingen en aanpassingen worden gesynchroniseerd tussen Filr en uw computer.

2.0 Systeemvereisten

2.1 Voor Windows

De Novell Filr-desktoptoepassing wordt ondersteund door de volgende versies van het Windows-besturingssysteem:

  • Windows XP SP3 32-bits of later

  • Windows Vista SP2 32-bits of 64-bits of later

  • Windows 7 SP1 32-bits of 64-bits of later

  • Windows 8 en de nieuwste update

  • Windows 8.1 en de nieuwste update

2.2 Voor Mac

Voor de Novell Filr-desktoptoepassing voor Mac is Mac OS X 10.7 64-bits of later vereist.

3.0 Problemen

Hieronder vindt u problemen die vaak voorkomen voor de Novell Filr 1.0.2-desktoptoepassing:

3.1 Problemen bij de installatie

3.1.1 Installatielocatie kan geen map zijn die uitgebreide tekens bevat.

Bij de installatie van de Filr-desktoptoepassing kan de naam van de map die u hebt gekozen om de toepassing te installeren, geen uitgebreide tekens bevatten.

3.1.2 De installatie mislukt nadat Microsoft .NET Framework is geïnstalleerd en het werkstation opnieuw is opgestart

Als Microsoft .NET Framework al op het werkstation is geïnstalleerd en door een andere toepassing wordt gebruikt op het moment dat u de Filr-desktoptoepassing installeert, treedt er een fout op nadat het werkstation opnieuw is opgestart en wordt de Filr-desktoptoepassing niet correct geïnstalleerd.

Om Filr correct te installeren, voert u het bestand NovellFilrSetup-x86.exe een tweede keer uit nadat het werkstation opnieuw is opgestart.

3.1.3 De Filr-map kan niet worden geconfigureerd naar dezelfde netwerklocatie op meerdere computers.

Bij het selecteren van een locatie voor de Filr-map, moet u de Novell Filr-desktoptoepassing niet op meerdere computers configureren om dezelfde gedeelde locatie op het netwerk te gebruiken. Dit heeft als reden dat de Novell Filr-desktoptoepassing bestanden niet goed synchroniseert als twee instanties naar dezelfde gedeelde locatie synchroniseren, zelfs als de instanties niet tegelijkertijd actief zijn. Zorg er dus voor dat de Filr-map niet op een netwerkstation wordt geconfigureerd.

3.1.4 De installatie van Filr kan niet ongedaan worden gemaakt als Microsoft .NET Framework is verwijderd

U kunt de installatie van de Filr-desktoptoepassing niet ongedaan maken als Microsoft .NET Framework van het werkstation is verwijderd.

3.1.5 Standaardbureaubladachtergrond van Windows wordt weergegeven tijdens de installatie

Tijdens de installatie van de Filr-desktoptoepassing wordt de Windows-bureaubladachtergrond mogelijk tijdelijk teruggezet naar de standaardachtergrond. U kunt dit probleem veilig negeren.

3.2 Het synchroniseren van een bestand nadat het in het bestandssysteem van de bestandsserver is gewijzigd, kan leiden tot een foutmelding

Als een bestand in het bestandssysteem van de Netwerkmap buiten Filr wordt gewijzigd, kan bij de volgende synchronisatie van het bestand met uw Filr-desktoptoepassing een fout optreden dat het bestand beschadigd is. Dit gebeurt omdat de metagegevens van de Filr-server niet overeenkomen met het bestand in het bestandssysteem van de Netwerkmap.

Afhankelijk van de wijze waarop de Filr-beheerder synchronisatie heeft geconfigureerd tussen Netwerkmappen en Filr, kunt u het probleem oplossen door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Open het bestand via de Filr-webclient. Nadat het bestand is geopend, wordt de wijziging wellicht weergegeven in de Filr-desktoptoepassing.

  • Wacht totdat in het Netwerkmap-bestandssysteem de wijziging op de Filr-server wordt gedetecteerd en de metagegevens worden bijgewerkt. De bijwerkfrequentie is afhankelijk van het Netwerkmap-synchronisatieschema dat door de Filr-beheerder wordt geconfigureerd. Wijzigingen worden standaard om de 15 minuten gesynchroniseerd.

3.3 Contextmenu's en het Novell Filr-tabblad worden niet weergegeven na de installatie bij het gebruik van .NET 4.5.1

Wanneer u Microsoft .NET Framework 4.5.1 gebruikt, worden de Filr-contextmenu's en het Novell Filr-tabblad niet weergegeven.

Start uw werkstation opnieuw op om dit probleem te verhelpen.

Filr-contextmenu's kunnen worden geopend door in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand of map te klikken. Het Novell Filr-tabblad kan worden geopend vanuit het dialoogvenster Eigenschappen in Windows Verkenner. (Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op een bestand of map en klik vervolgens op Eigenschappen > Novell Filr.)

4.0 Documentatie van Filr-desktoptoepassing

Zie voor informatie over het installeren, configureren en gebruiken van de Novell Filr-desktoptoepassing op uw computer Snel aan de slag met de Filr-desktoptoepassing voor Windows of Snel aan de slag met de Filr-desktoptoepassing voor Mac.