Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

1.0 Ondersteunde mobiele apparaten

Native apps voor Novell Messenger zijn beschikbaar voor mobiele apparaten met de volgende besturingssystemen:

 • iOS 7 of later

  Beschikbaar in de Apple iTunes App Store.

 • Android 2.3 of later

  Beschikbaar in de Google Play App Store, voorheen Android Market.

 • BlackBerry PlayBook en Z10 of later

  De native app is beschikbaar in de BlackBerry World App Store.

Apps werken op zowel telefoons als tablets.

2.0 Een tweerichtingsgesprek starten

 1. Tik in het gedeelte Mijn contactpersonen op de gebruiker in uw contactpersonenlijst waarnaar u een expresbericht wilt verzenden.

 2. Typ uw bericht en ik op Verzenden.

3.0 Een groepsgesprek starten

U kunt groepsgesprekken met de volgende criteria onderscheiden van tweerichtingsgesprekken:

 • Het pictogram Groepsgesprek wordt in de banner boven aan het gesprek weergegeven.

 • De namen van deelnemers aan het gesprek worden in een banner boven aan het gesprek weergegeven. Tik op deze banner om alle deelnemers weer te geven.

 • De namen van gebruikers worden in verschillende kleuren weergegeven boven berichten die zij in het gesprek plaatsen (uw eigen naam wordt nooit weergegeven).

 • Het berichtvenster voor andere gebruikers dan uzelf heeft een bruine kleur (in plaats van een groenblauwe kleur in tweerichtingsgesprekken).

De manier waarop u een groepsgesprek start, verschilt afhankelijk van uw apparaat:

Op de iPhone:

 1. Open een tweerichtingsgesprek met een enkele gebruiker.

  Raadpleeg Een tweerichtingsgesprek starten voor instructies.

 2. Tik op en tik op Deelnemer toevoegen.

 3. Tik op de gebruiker die u wilt toevoegen aan het gesprek als de gebruiker in uw contactpersonenlijst staat.

  of

  Typ in het veld Zoeken de naam van de gebruiker die u wilt uitnodigen voor het gesprek en tik op de naam van de gebruiker zodra deze verschijnt.

Op de iPad:

 1. Open een tweerichtingsgesprek met een enkele gebruiker.

  Raadpleeg Een tweerichtingsgesprek starten voor instructies.

 2. Tik op en tik vervolgens op de gebruiker die u wilt toevoegen aan het gesprek als de gebruiker in uw contactpersonenlijst staat.

  of

  Typ in het veld Zoeken de naam van de gebruiker die u wilt uitnodigen voor het gesprek en tik op de naam van de gebruiker zodra deze verschijnt.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Open een tweerichtingsgesprek met een enkele gebruiker.

  Raadpleeg Een tweerichtingsgesprek starten voor instructies.

 2. Tik op het pictogram Gebruiker toevoegen.

 3. Tik op de gebruiker die u wilt toevoegen aan het gesprek als de gebruiker in uw contactpersonenlijst staat.

  of

  Tik op het pictogram Zoeken en typ vervolgens in het veld Zoeken de naam van de gebruiker die u wilt uitnodigen voor het gesprek. Tik op de naam van de gebruiker zodra deze verschijnt.

4.0 Schakelen tussen geopende gesprekken

 1. Tik op Gesprekken om het gedeelte Gesprekken te openen als dit nog niet is geopend.

 2. Tik op het gesprek dat u wilt bekijken.

5.0 De contactpersonenlijst op een tablet verbergen

Op tablets en enkele grotere Android-apparaten wordt de contactpersonenlijst weergegeven wanneer u een gesprek bekijkt.

Als u bij het bekijken van een gesprek de contactpersonenlijst wilt verbergen, doet u het volgende:

 1. Veeg de contactpersonenlijst naar links.

  of

  Tik op het pictogram Uitbreiden in de rechterbovenhoek van het scherm om het gespreksscherm uit te breiden.

Ga als volgt te werk als u de contactpersonenlijst wilt verbergen terwijl u een gesprek bekijkt:

 1. Veeg op het scherm van rechts naar links.

  of

  Tik op het pictogram Verkleinen in de rechterbovenhoek van het scherm om het gespreksscherm te verkleinen en de lijst met contactpersonen weer te geven.

6.0 Tijdstempels weergeven of verbergen in gesprekken

U kunt de tijdstempels die na elk bericht in een gesprek worden weergeven, snel weergeven of verbergen. Tijdstempels geven de datum en tijd van elk bericht weer. Tijdstempels worden niet standaard weergegeven.

Op iOS-apparaten:

 1. Houd de tijd boven aan een gesprek ingedrukt om tijdstempels snel weer te geven of te verbergen.

  of

  Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ), tik op Algemeen en selecteer Tijdstempel weergeven of maak de selectie ongedaan.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Blader naar en selecteer Datum/tijd weergeven of maak de selectie ongedaan.

7.0 Namen weergeven of verbergen in een gesprek

U kunt de namen van de gebruikers na elk bericht in een gesprek weergeven of verbergen. (Namen worden altijd weergegeven in groepsgesprekken.)

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ), tik op Algemeen en selecteer Naam weergeven of maak de selectie ongedaan.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Blader naar en selecteer Naam weergeven of maak de selectie ongedaan.

8.0 De functie van de Return- of Enter-toets wijzigen

U kunt instellen wat er gebeurt als u op de Return- of Enter-toets op het ingebouwde toetsenbord van uw apparaat tikt. Afhankelijk van uw selectie wordt het bericht verzonden of wordt een nieuwe regel in het bericht ingevoegd.

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Algemeen.

 2. Selecteer 'Return'-toets voegt een nieuwe regel in om in te stellen dat de Return-toets een nieuwe regel invoegt. Maak de selectie van deze optie ongedaan om in te stellen dat de Return-toets het bericht verzendt.

  Als uw apparaat is aangesloten op een extern toetsenbord, wordt het bericht met de toetsencombinatie Command+Return altijd verzonden en voegt u met de toetsencombinatie Control+Return altijd een nieuwe regel in.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Blader naar het gedeelte Gesprekken.

 3. Selecteer Verzenden met Enter-toets om de Enter-toets te configureren zodat het bericht met die toets wordt verzonden. Maak de selectie van deze optie ongedaan om de Enter-toets te configureren zodat met deze toets een naar een nieuwe regel wordt gegaan.

9.0 Kleuren toewijzen aan gebruikers in een groepsgesprek

U kunt Messenger zo instellen dat aan elke gebruiker in een groepsgesprek een afzonderlijke kleur wordt toegewezen.

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Algemeen.

 2. Selecteer Kleuren toewijzen om Messenger zo in te stellen dat aan elke gebruiker in een groepsgesprek een afzonderlijke kleur wordt toegewezen.

10.0 Automatisch groepsuitnodigingen accepteren

U kunt Messenger zo instellen dat uitnodigingen voor groepsgesprekken automatisch worden geaccepteerd.

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Algemeen.

 2. Selecteer Altijd uitnodigingen accepteren.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Tik op Algemeen en selecteer Altijd uitnodigingen accepteren.

11.0 Berichtwaarschuwingen instellen

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen > en tik op Waarschuwingen.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop, tik op Instellingen en blader naar het gedeelte Geluiden afspelen.

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

 • Eerste bericht: de eerste keer dat een bericht van een persoon wordt ontvangen, wordt een geluid afgespeeld.

 • Opvolgend bericht: elke keer dat een bericht van een persoon wordt ontvangen, wordt een geluid afgespeeld.

 • Bericht verzonden: elke keer dat u een bericht verzendt, wordt een geluid afgespeeld.

 • Broadcast ontvangen: als een broadcastbericht wordt ontvangen, wordt een geluid afgespeeld.

 • Systeembroadcast ontvangen: als een systeembroadcastbericht wordt ontvangen, wordt een geluid afgespeeld.

 • Alleen geluiden afspelen als: selecteer deze optie om alleen geluiden af te spelen als uw status Online of Niet-actief is.

 • Trillen: selecteer of de trilfunctie ingeschakeld moet zijn bij berichtwaarschuwingen.

12.0 Uw status wijzigen

Uw standaardstatus is Online als u zich de eerste keer aanmeldt bij de Messenger-app op uw mobiele apparaat.

Uw status voor de huidige sessie wijzigen:

 1. Tik op uw huidige status en tik vervolgens op de nieuwe status.

Uw standaardstatus wijzigen:

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ).

 2. Tik op Account.

 3. Tik op Standaardstatus om de standaard te wijzigen.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Tik op Account.

 3. Tik op Standaardstatus om de standaard te wijzigen.

13.0 Een aangepaste status maken

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op uw huidige status.

 2. Tik op het pictogram voor toevoegen.

 3. Voer een naam in voor de nieuwe status.

 4. Selecteer een status Weergeven als.

 5. (Optioneel) Als de status Weergeven als niet Online is, kunt u een automatisch antwoordbericht invoeren voor anderen die u een bericht sturen.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op uw huidige status.

 2. Tik op Aangepaste status.

 3. Tik op het pictogram voor toevoegen.

 4. Een naam invoeren voor de nieuwe status

 5. Selecteer een status Weergeven als.

 6. (Optioneel) Als de status Weergeven als niet Online is, kunt u een automatisch antwoordbericht invoeren voor anderen die u een bericht sturen.

14.0 Een aangepaste status bewerken

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op uw huidige status.

 2. Tik op het pictogram Details naast de status die u wilt wijzigen.

 3. Voer uw wijzigingen door.

  Als u de status Weergeven als wijzigt in Online, wordt het automatisch antwoordbericht verwijderd wanneer de wijzigingen zijn opgeslagen.

 4. Tik op Opslaan.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op uw huidige status.

 2. Tik op Aangepaste status.

 3. Tik op de Menu-knop naast de status die u wilt aanpassen en selecteer Bewerken.

 4. Voer uw wijzigingen door.

  Als u de status Weergeven als wijzigt in Online, wordt het automatisch antwoordbericht verwijderd wanneer de wijzigingen zijn opgeslagen.

 5. Tik op Opslaan.

15.0 De lettergrootte voor berichten wijzigen (alleen iOS)

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Algemeen.

 2. Selecteer in het gedeelte Berichten de huidige lettergrootte en tik vervolgens op de gewenste lettergrootte.

16.0 Een gebruiker toevoegen aan uw contactpersonenlijst

Op iOS-apparaten:

 1. Tik vanuit het gedeelte Gesprekken of nadat u naar een gebruiker hebt gezocht, op het pictogram Details naast de gebruiker die u aan uw contactpersonenlijst wilt toevoegen.

 2. Tik op Toevoegen aan mijn contactpersonen.

  Het dialoogvenster Contactpersoon toevoegen wordt weergegeven.

 3. Selecteer de map waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen en tik op Gereed.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik vanuit het gedeelte Gesprekken of nadat u naar een gebruiker hebt gezocht, op de gebruiker die u wilt toevoegen aan een map en houd deze ingedrukt.

 2. Tik op Details weergeven > Contactpersoon toevoegen.

 3. Tik op de map waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

17.0 Een contactpersoon aan een map toevoegen

Op iOS-apparaten:

 1. Tik in het gedeelte Mijn contactpersonen of nadat u naar een contactpersoon hebt gezocht, op het pictogram Details naast de gebruiker die u aan een map wilt toevoegen.

 2. Tik op Toevoegen aan contactpersonenlijst, tik op de map waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen en tik op Gereed.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik in het gedeelte Mijn contactpersonen of nadat u naar een contactpersoon hebt gezocht, op de gebruiker die u aan een map wilt toevoegen en houd deze ingedrukt.

 2. Tik op Details weergeven > Contactpersoon toevoegen.

 3. Tik op de map waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

18.0 De weergave van contactpersonen wijzigen

U kunt de weergave van contactpersonen in de contactpersonenlijst wijzigen.

 1. iOS-apparaten: tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Algemeen.

  Android- en BlackBerry-apparaten: tik op de menuknop en tik vervolgens op Instellingen.

 2. In het gedeelte Contactpersonen kunt u de volgende opties wijzigen:

  Alleen on line contactpersonen weergeven: als deze optie is geselecteerd, worden alleen contactpersonen met de status Online weergegeven in uw contactpersonenlijst.

  Sorteren op naam en status: als deze optie is geselecteerd, worden contactpersonen in uw contactpersonenlijst gesorteerd op naam en status.

19.0 Een contactpersoon uit de contactpersonenlijst verwijderen

Op iOS-apparaten:

 1. Veeg de naam van de contactpersoon naar links en tik op Verwijderen.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de naam van de contactpersoon en houd deze ingedrukt, tik vervolgens op Contactpersoon verwijderen.

22.0 Broadcastberichten gebruiken

U kunt geen broadcastbericht verzenden vanuit de mobiele Messenger-app. U kunt echter wel broadcastberichten ontvangen. Broadcastberichten worden aangegeven met het pictogram Broadcast naast het bericht.

23.0 Berichten automatisch verwijderen

Berichten kunnen opslagruimte op uw apparaat innemen en daarom kunt u instellen dat berichten automatisch worden verwijderd.

BELANGRIJK:Als u bent aangemeld bij een andere Messenger-client als een gesprek zich voordoet, wordt het gesprek opgeslagen op de client waarbij u bent aangemeld. Als u alleen bij Messenger bent aangemeld via de mobiele Messenger-app, gaat de gespreksgeschiedenis blijvend verloren wanneer u deze verwijdert (zoals in dit gedeelte wordt beschreven).

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ) en tik op Geschiedenis.

 2. Selecteer of u nooit berichten wilt verwijderen; of u berichten wilt verwijderen zodra ze worden gesloten (Altijd); of berichten op een dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis wilt verwijderen.

  of

  Tik op Alle geschiedenis verwijderen om alle berichten te verwijderen die momenteel op uw apparaat staan.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik vervolgens op Instellingen.

 2. Blader naar het gedeelte Geschiedenis.

 3. Tik op Opties voor berichten verwijderen en selecteer of u nooit berichten wilt verwijderen; of u berichten wilt verwijderen zodra ze worden gesloten (Altijd); of berichten op een dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis wilt verwijderen.

  of

  Tik op Alle geschiedenis verwijderen om alle berichten te verwijderen die momenteel op uw apparaat staan.

24.0 Wachtwoordcode inschakelen

U kunt de app vergrendelen met een wachtwoordcode om te voorkomen dat anderen Messenger kunnen gebruiken op uw mobiele apparaat.

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen.

 2. Tik op Account > Vergrendeling met wachtwoordcode.

 3. Tik op Wachtwoordcode inschakelen.

 4. Voer een wachtwoordcode in en voer vervolgens de wachtwoordcode opnieuw in.

 5. (Optioneel) Selecteer Aanraak-id gebruiken als dit wordt ondersteund op uw apparaat.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Tik op Account > Vergrendeling met wachtwoordcode.

 3. Tik op Wachtwoordcode inschakelen.

 4. Voer een wachtwoordcode in en voer vervolgens de wachtwoordcode opnieuw in.

Nadat een wachtwoordcode is ingesteld, is het vereist dat u de wachtwoordcode invoert voor toegang tot Messenger. Na tien mislukte pogingen om Messenger te ontgrendelen met de wachtwoordcode, wordt de wachtwoordcode gewist en bent u afgemeld van Messenger op dat apparaat.

25.0 Uw wachtwoordcode wijzigen

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen.

 2. Tik op Account > Vergrendeling met wachtwoordcode.

 3. Tik op Wachtwoordcode wijzigen.

 4. Voer uw huidige wachtwoordcode in.

 5. Voer een nieuwe wachtwoordcode in en voer de wachtwoordcode opnieuw in.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de menuknop en tik op Instellingen.

 2. Tik op Account > Vergrendeling met wachtwoordcode.

 3. Tik op Wachtwoordcode wijzigen.

 4. Voer uw huidige wachtwoordcode in.

 5. Voer een nieuwe wachtwoordcode in en voer de wachtwoordcode opnieuw in.

26.0 Afmelden

Op iOS-apparaten:

 1. Tik op het pictogram Instellingen (iPad, iPhone ).

 2. Tik op Afmelden.

Op Android- en BlackBerry-apparaten:

 1. Tik op de Menu-knop en tik vervolgens op Afmelden.

27.0 Juridische kennisgevingen

Copyright © 2015 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.