Releaseopmerkingen voor TeamWorks 18.2.1

1.0 Productoverzicht

Met TeamWorks kunnen de teams van uw organisatie

 • Projectmatige, teamgerichte discussies beginnen.

 • Gesprekken in realtime voeren.

 • Bestanden dynamisch delen.

2.0 Wat is er nieuw in TeamWorks 18

2.1 Nieuw in versie 18.2.1

Naast opgeloste programmafouten bevat TeamWorks 18.2.1 het volgende:

 • Verbeteringen in de gebruikersinterface van de TeamWorks-webclient

 • OS- en beveiligingsupdates

 • Bibliotheekupdates

 • Een koppeling naar de TeamWorks Idea Exchange in de TeamWorks-webclient voor zowel gebruikers als de TeamWorks-beheerder

2.2 Nieuw in versie 18.2

Naast opgeloste programmafouten bevat TeamWorks 18.2 het volgende:

 • Ondersteuning voor het delen van bestanden in ruimtes en het ordenen van deze bestanden in mappen

 • Ondersteuning voor gezamenlijke bewerking via een Micro Focus Content Editor-apparaat

 • Ondersteuning voor SLES 15 SP1

 • Belangrijke architectuurupdates

 • Nieuwe of vernieuwde gebruikersinterface voor web- en mobiele clients

2.3 Nieuw in versie 18.1.1

Naast opgeloste programmafouten bevat TeamWorks 18.1.1 het volgende:

 • Ondersteuning voor NetIQ Authentication Manager.

 • Bijgewerkte bibliotheken

 • Bijgewerkte gebruikersinterface

 • Verbeterde betrouwbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid

2.4 Nieuw in versie 18.1

Naast opgeloste programmafouten bevat TeamWorks 18.1 het volgende:

 • De mogelijkheid om gebruikers te vermelden/taggen om ze op de hoogte te houden van posts.

 • Belangrijke architectuurupdates.

 • Verbeterde e-mailnotificaties.

 • Ondersteuning voor SLES 15.

 • Verbeteringen in de prestaties.

3.0 Opmerkingen bij de installatie

Een succesvolle TeamWorks-implementatie vereist dat u:

 1. Een volledig geconfigureerde DNS-service op het netwerk hebt. Zie Bekende problemen hieronder.

 2. Uw implementatie met behulp van de gids TeamWorks 18.2.1 Planning Your TeamWorks Deployment—Best Practices en in combinatie met de TeamWorks 18 Planning Worksheets plant.

 3. TeamWorks implementeert volgens de instructies in de GroupWise TeamWorks 18.2.1: Installation and Deployment Guide.

4.0 Installatie-/upgradeproblemen

Er zijn geen bekende installatie-/upgradeproblemen.

5.0 Bekende problemen

 • HSTS kan toegangsproblemen veroorzaken: Browsers blokkeren van tijd tot tijd de toegang tot TeamWorks met foutberichten waarin HSTS (HTTP Strict Transport Security) als oorzaak wordt vermeld.

  Een beheerder houdt bijvoorbeeld een tabblad voor beheer lang open en de browser geeft plotseling een HSTS-foutbericht weer en blokkeert de webclient.

  Dit is geen probleem met de TeamWorks-webclient, maar het zorgt wel voor frustratie.

  Een of meer van de volgende acties kunnen een oplossing bieden:

  • Vervang het IP-adres van het apparaat door de DNS-naam in de toegangs-URL van het hulpprogramma.

  • Wis de cache van de browser en start deze opnieuw op.

  • Wis of schakel de HSTS-instellingen in de browser uit.

   Voor hulp kunt u op internet zoeken naar informatie over het wissen of uitschakelen van HSTS.

 • DNS-services moeten op het netwerk worden uitgevoerd: Voordat u TeamWorks implementeert, moet er een volledig geconfigureerde DNS-server op het netwerk worden uitgevoerd waar TeamWorks gebruik van maakt. Anders mislukt de eerste systeemconfiguratie.

 • DNS-namen voor zoek- en alles-in-één-apparaten kunnen niet beginnen met een cijfer: Als u tijdens de eerste implementatie van zoek- en alles-in-één-apparaten een DNS-naam invoert die met een cijfer begint, mislukt de installatie van het apparaat en moet het opnieuw worden uitgevoerd.

  Micro Focus is van plan dit probleem in een toekomstige update aan te pakken.

 • Wachtwoorden voor gebruikers van serviceaccounts vereisen ASCII-tekens: Wanneer u tijdens de eerste installatie van de TeamWorks-service wachtwoorden voor de onderstaande TeamWorks-serviceaccounts instelt, mag u alleen ASCII-tekens gebruiken voor de volgende gebruikers:

  • svcs-gebruiker
  • svcs-beheerder

  Micro Focus is van plan dit probleem in een toekomstige update aan te pakken.

 • Databasenaam - voeg geen streepje toe: Als u een streepje aan de databasenaam toevoegt, mislukt het maken van de database.

  U moet dan de knop Terug gebruiken om terug te keren naar het veld en de naam te wijzigen.

 • Resolutie voor vergrendeld account: Als het account is vergrendeld voor een gebruiker vanwege mislukte aanmeldingspogingen, kan de beheerder het wachtwoord opnieuw instellen en TeamWorks opnieuw starten zoals beschreven in deze TID.

  De gebruiker kan het ook na 30 minuten opnieuw proberen.

  Micro Focus is van plan Captcha te implementeren voor het opnieuw instellen van wachtwoorden in een toekomstige release.

 • Gebruikers kunnen zich niet verifiëren: Als uw gebruikers zich niet kunnen verifiëren en als u vermeldingen ziet die vergelijkbaar zijn met de onderstaande fouten in appserver.log, controleer dan uw PostgreSQL-databasetoegang. Controleer ook de vrije ruimte op de schijf op /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Bijgevoegde bestandsuploads - naambeperkingen: Voor de TeamWorks-webclient kan een bijlage niet worden geüpload als de bestandsnaam het volgende bevat:

  • Hekje of hashtag (#)

  • Caret (^)

  • En-teken (&)

  • Schuine streep (/) (alleen Macintosh omdat Windows-bestandsnamen dit niet kunnen bevatten)

 • Zelfondertekende certificaten worden niet ondersteund: Het gebruik van zelfondertekende certificaten van het apparaat om apparaatverbindingen te beveiligen, wordt niet ondersteund. U kunt bijvoorbeeld niet de vereiste veilige verbindingen tussen TeamWorks en Content Editor-apparaten bieden door zelfondertekende certificaten te gebruiken. In plaats daarvan zijn certificaten vereist die door een in de industrie vertrouwde certificeringsinstantie worden afgegeven.

 • Verbindingsproblemen met Content Editor: Er zijn twee bekende verbindingsproblemen:

  • Document wordt inactief: Als de verbinding tussen TeamWorks en Content Editor wordt verbroken, wordt het document dat wordt bewerkt gedimd en is het niet mogelijk om het document te bewerken. Dit kan vaak worden opgelost door twee of drie keer op de knop Terug van de browser te klikken.

  • Document kan niet worden geladen: Als TeamWorks een actieve Content Editor-verbinding registreert terwijl de editor eigenlijk niet beschikbaar is, geeft TeamWorks onterecht de optie Bewerken weer. Het document kan echter niet worden geladen en er wordt een fout weergegeven. Als u op de knop Terug van de browser klikt, wordt het werkgedeelte Bestanden en mappen opnieuw geladen.

6.0 Documentatie

De TeamWorks-documentatie wordt hier geplaatst.