Novell Vibe Desktop

5 juni 2012

U kunt Vibe-bestanden synchroniseren met uw computer en de bestanden aanpassen zonder dat u de Vibe-site rechtstreeks hoeft te openen. Wijzigingen en aanpassingen kunnen worden gesynchroniseerd tussen Vibe en uw computer. Als u een Vibe-bestand verwijdert van uw desktopcomputer, wordt het bestand niet verwijderd in Vibe en wordt het weer gesynchroniseerd naar uw computer bij de eerstvolgende synchronisatie.

Uw Vibe-beheerder moet deze functionaliteit inschakelen om toegang mogelijk te maken. Meer informatie over hoe beheerders deze functionaliteit kunnen inschakelen vindt u in Vibe Desktop en de Microsoft Office-invoegtoepassing configureren in de beheerdershandleiding voor Novell Vibe 3.3 Beta.

1.0 Aan de slag

1.1 Het synchronisatieproces

Uitvoering van synchronisatie

Synchronisatie wordt uitgevoerd volgens het intervalschema dat is ingesteld door uw Vibe-beheerder. Het standaardinterval is ingesteld op eens per 15 minuten.

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Zie Bestanden handmatig synchroniseren voor meer informatie.

Synchronisatie van mappen

Standaard worden alleen bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw persoonlijke workspace gesynchroniseerd.

U kunt bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw teams of gevolgde plaatsen eenvoudig configureren voor synchronisatie, zoals dit wordt beschreven in Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren.

Het is ook mogelijk om andere soorten Vibe-mappen, zoals Blog-mappen of Wiki-mappen, binnen uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of gevolgde plaatsen te configureren voor synchronisatie. Meer informatie over deze procedure vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

Ondersteunde acties

Wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert op documenten, wordt deze handeling gesynchroniseerd tussen het bestandssysteem van uw computer en de Vibe-server:

 • Het maken van documenten

 • Het wijzigen van documenten

Acties die niet worden ondersteund

Ter voorkoming van het abusievelijk maken van ongewenste wijzigingen op de Vibe-server, worden de volgende handelingen niet gesynchroniseerd tussen het bestandssysteem van uw computer en de Vibe-server:

 • Het verwijderen van documenten

 • Het verwijderen van mappen

 • Het maken van mappen

1.2 Vibe Desktop downloaden en installeren

 1. Download Vibe Desktop vanaf de website Novell Downloads naar uw persoonlijke werkstation of open de website Novell-bètaprogramma's.

 2. Voer het bestand NovellVibeDesktop-x86-versie.msi of het bestand NovellVibeDesktop-x64-versie.msi uit, afhankelijk van of u een 32-bits of 64-bits besturingssysteem hebt.

 3. Klik op Volgende.

 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.

 5. Wijzig de installatielocatie voor Vibe Desktop of klik op Volgende als u de standaardlocatie wilt accepteren.

 6. Klik op Installeren.

 7. Klik op Voltooien als de installatie is voltooid en ga vervolgens verder met Vibe Desktop voor de eerste keer configureren.

1.3 Vibe Desktop voor de eerste keer configureren

Nadat u Vibe Desktop voor de eerste keer hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals dit wordt beschreven in Vibe Desktop downloaden en installeren, wordt u gevraagd Vibe Desktop te configureren. Deze procedure omvat het invoeren van accountgegevens, selecteren welke workspaces en mappen moeten worden gesynchroniseerd en waar gegevens moeten worden opgeslagen in het bestandssysteem van uw computer.

 1. Klik op Starten om te beginnen met het instellen van Vibe Desktop.

 2. Geef in het gedeelte Accountinformatie de volgende gegevens op:

  Accountnaam: Geef een beschrijvende naam voor het Vibe-account op. Er wordt een map met die naam gemaakt in uw gebruikersdirectory in het bestandssysteem.

  Server-URL: Geef de URL op voor de Vibe-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://vibe.mijnbedrijf.com.

  Gebruikersnaam: Geef de Vibe-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

  Wachtwoord: Geef het Vibe-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

 3. Klik op Volgende.

 4. Klik in het gedeelte Gesynchroniseerde workspaces op Toevoegen, selecteer welke mappen en workspaces u wilt synchroniseren en klik op OK.

  Bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw persoonlijke workspace worden standaard gesynchroniseerd. U kunt bestandsmappen en fotoalbummappen in uw teams of gevolgde plaatsen selecteren voor synchronisatie. Meer informatie over het configureren van andere soorten mappen voor synchronisatie vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in het gedeelte Vibe Desktop-map op Bladeren als u de installatielocatie voor Vibe Desktop wilt wijzigen, of klik op Volgende als u de standaardlocatie wilt accepteren.

 7. Klik op Volgende > Voltooien.

  Vibe Desktop wordt nu uitgevoerd en het Vibe Desktop-pictogram wordt weergegeven in het meldingsgebied.

2.0 Vibe-bestanden bekijken op uw computer

 1. Dubbelklik op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied.

  of

  Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik vervolgens op Vibe Desktop-map openen.

U hebt vanuit uw bestandssysteem rechtstreeks toegang tot de Vibe-map. Vibe Desktop synchroniseert Vibe-bestanden standaard naar de Vibe Desktop-map op uw bestandssysteem. Afhankelijk van uw besturingssysteem bevindt deze map zich over het algemeen op de volgende locatie:

 • Windows 7 of Vista: c:\Users\gebruikersnaam\Vibe

 • Windows XP: c:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Mijn documenten\Vibe

Op Windows Vista bevindt de Vibe-map zich ook in uw favorieten.

Op Windows 7 bevindt de Vibe-map zich ook in uw favorieten en in uw bibliotheken.

Meer informatie over het wijzigen van de standaardlocatie vindt u in De locatie van Vibe Desktop op uw bestandssysteem wijzigen.

Synchroniseer bestanden niet naar een locatie op een netwerk waartoe meerdere computers toegang hebben. Als de Vibe Desktop-map zich bevindt op een netwerklocatie die toegankelijk is voor meerdere computers, kunnen er problemen optreden als Vibe-bestanden die worden geopend op verschillende computers en bestanden die zich op de Vibe-server bevinden niet met elkaar zijn gesynchroniseerd.

3.0 Bestanden handmatig synchroniseren

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren tussen Vibe en uw computer als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik vervolgens op Nu synchroniseren.

4.0 Vibe starten in een browser vanuit Vibe Desktop

U kunt Novell Vibe starten in een browser vanuit Vibe Desktop.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik op Novell Vibe starten.

5.0 Recente activiteit weergeven

U kunt bekijken welke activiteit recent heeft plaatsgevonden in Vibe Desktop. Zo kunt u weergeven op welke datum en op welk tijdstip Vibe-mappen zijn gesynchroniseerd, welke bestanden zijn gewijzigd, enzovoort.

Recente activiteit in Vibe Desktop weergeven:

 1. Klik met rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik op Desktop Console openen.

 2. Klik op Recente activiteit.

6.0 Systeemwaarschuwingen weergeven

Het kan voorkomen dat u in Vibe Desktop door middel van verschillende waarschuwingen op de hoogte wordt gebracht van nieuwe software-updates, het verlopen van wachtwoorden, uitvaltijd van servers, enzovoort.

Systeemwaarschuwingen weergeven:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik vervolgens op Desktop Console openen.

 2. Klik op Systeemwaarschuwingen.

7.0 Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren

Wanneer u Vibe Desktop voor de eerste keer synchroniseert, kunt u in uw teams of favoriete plaatsen de workspaces en mappen selecteren om te synchroniseren. U kunt Vibe Desktop ook configureren om bestanden in uw teams en favoriete plaatsen te synchroniseren op ieder willekeurig moment na de eerste configuratie.

Voordat u favoriete workspaces en mappen kunt configureren, moeten deze workspaces en mappen wel zijn toegevoegd als favorieten in Vibe. Meer informatie over het toevoegen van workspaces en mappen als favoriet vindt u in Een favoriete plaats toevoegen in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

Uw teams en favoriete plaatsen in Vibe configureren voor synchronisatie naar uw computer:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik vervolgens op Desktop Console openen.

 2. Klik op Gesynchroniseerde workspaces om de workspaces weer te geven die op dit moment worden gesynchroniseerd.

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Vouw Mijn teams en Mijn favorieten uit en selecteer de workspace of map die u wilt synchroniseren naar uw computer.

  Standaard kunnen alleen bestandsmappen en fotoalbummappen worden gesynchroniseerd. Mappen die gedimd zijn kunnen standaard niet worden geselecteerd. Meer informatie over het configureren van deze mappen voor synchronisatie vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

 5. Klik op OK.

8.0 Mappen configureren voor synchronisatie

8.1 Bestandsmappen en fotoalbummappen synchroniseren

Bestandsmappen en fotoalbummappen kunnen eenvoudig worden gesynchroniseerd naar uw computer met Vibe Desktop omdat voor deze mappen vereist is dat elk bestand een unieke naam heeft. Meer informatie over het synchroniseren van bestandsmappen en fotoalbummappen die nog niet zijn gesynchroniseerd vindt u in Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren.

8.2 Synchronisatie van gespiegelde bestandsmappen en microblogmappen

Het synchroniseren van gespiegelde bestandsmappen en microblogmappen wordt niet ondersteund in deze versie van Vibe Desktop.

8.3 Synchronisatie van alle overige soorten mappen

Andere soorten Vibe-mappen, zoals Blog-mappen en Wiki-mappen, moeten eerst worden geconfigureerd in Vibe om gesynchroniseerd te kunnen worden met Vibe Desktop omdat voor dergelijke soorten mappen standaard is toegestaan dat meerdere bestanden met dezelfde naam kunnen worden toegevoegd aan een enkele map. Als mappen met meerdere bestanden die dezelfde naam hebben, worden geconfigureerd in Vibe Desktop zal dit tot verwarring leiden omdat bij het bekijken van een map via Vibe Desktop alleen de bestanden in de map worden weergegeven en niet de items rondom elk bestand.

Als u beschikt over de juiste rechten in Vibe, kunt u instellen dat bestanden in mappen, zoals Blog-mappen, een unieke naam moeten hebben. Nadat u een map op deze manier hebt geconfigureerd, kunt u deze naar uw computer synchroniseren met Vibe Desktop.

 1. Als u Vibe opent vanuit uw browser, navigeert u naar de map die u wilt configureren voor ondersteuning van Vibe Desktop.

 2. Klik achtereenvolgens op Map > Map bewerken in de werkbalk Actie.

 3. Selecteer de optie Vereisen dat alle bestanden die worden geüpload naar deze map een unieke naam hebben onder aan de pagina.

 4. Klik op OK.

9.0 De locatie van Vibe Desktop op uw bestandssysteem wijzigen

Vibe Desktop wordt standaard geïnstalleerd in de map c:\Users\gebruikersnaam\Vibe op uw bestandssysteem.

De map Vibe bevat een map met dezelfde naam als de Vibe-accountnaam die u hebt ingesteld toen u Vibe Desktop voor de eerste keer hebt geconfigureerd, zoals dit wordt beschreven in Vibe Desktop voor de eerste keer configureren. Deze map bevat al uw gesynchroniseerde bestanden. Voor snelle toegang tot deze map, volgt u de stappen in Vibe-bestanden bekijken op uw computer.

Wanneer u Vibe Desktop voor de eerste keer configureert, kunt u de locatie voor installatie op uw bestandssysteem opgeven. U kunt de locatie van de Vibe-map na de initiële configuratie op elk gewenst moment wijzigen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied en klik vervolgens op Desktop Console openen.

 2. Klik op de Vibe Desktop-map en klik op Bladeren om in het bestandssysteem te bladeren naar de locatie waar u de Vibe-map wilt opslaan.

 3. Klik achtereenvolgens op OK en Toepassen.

10.0 Uw Vibe Account-informatie voor Vibe Desktop wijzigen

Als u Vibe Desktop voor de eerste keer configureert, geeft u uw accountgegevens en Vibe-servergegevens op. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment wijzigen na de initiële configuratie:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het Vibe Desktop-pictogram in het meldingsgebied.

 2. Klik op Desktop Console openen.

 3. Klik op Accountinformatie in het dialoogvenster Novell Vibe Desktop Console.

 4. Geef de volgende gegevens op:

  Accountnaam: Geef een beschrijvende naam voor het Vibe-account op. Er wordt een map met die naam gemaakt in uw gebruikersdirectory in het bestandssysteem.

  Server-URL: Geef de URL op voor de Vibe-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://vibe.mijnbedrijf.com.

  Gebruikersnaam: Geef de Vibe-gebruikersnaam op die u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

  Wachtwoord: Geef het Vibe-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

 5. Klik op Toepassen.

11.0 Novell Vibe Desktop verwijderen

Als u Vibe Desktop hebt geüpgraded sinds de bètarelease, wordt aangeraden om de installatie van Vibe Desktop eerst te verwijderen voordat u de daadwerkelijke versie installeert. Volg de onderstaande stappen om Vibe Desktop volledig te verwijderen:

11.1 Vibe Desktop verwijderen via het configuratiescherm in Windows

 1. Klik op Start en klik vervolgens opConfiguratiescherm.

 2. Klik op Programma's > Een programma verwijderen.

 3. Selecteer Novell Vibe Desktop > Verwijderen.

11.2 De Vibe-directory verwijderen

De locatie van de Vibe-directory verschilt per besturingssysteem:

Windows Vista of Windows 7: UserProfile\AppData\Local\Novell\Vibe

Windows XP: UserProfile\Local Settings\Application\Data\Novell\Vibe

11.3 Registersleutels verwijderen

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Starten.

  Als het veld Starten niet wordt weergegeven, typt u Starten in het veld Zoeken en drukt u op Enter.

 2. Typ regedit en klik op OK.

 3. Verwijder de volgende registersleutels indien aanwezig:

  • \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Vibe Desktop

  • \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Vibe Desktop

11.4 Identificatiegegevens verwijderen

OPMERKING:Deze identificatiegegevens worden gedeeld met de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office. Als u gebruikmaakt van de Vibe-invoegtoepassing moet u deze gegevens niet verwijderen.

Op Windows Vista en Windows 7

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Gebruikersaccounts en Ouderlijk toezicht > Referentiebeheer.

 3. Verwijder alle identificatiegegevens die beginnen met Novell.Collaboration.Vibe.

Op Windows XP

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik op Gebruikersaccounts.

 3. Klik op het gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld.

 4. Klik op Netwerkwachtwoorden beheren.

 5. Verwijder alle identificatiegegevens die beginnen met Novell.Collaboration.Vibe.

12.0 Bekende problemen

Een lijst met bekende problemen vindt u in het leesmij-bestand van Novell Vibe Desktop.

13.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2011-2012 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.