Novell Vibe-invoegtoepassing

5 juni 2012

Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft Office verlaat. U bladert eenvoudig naar een document dat zich op de Vibe-site bevindt waar u het document kunt openen, bewerken en opslaan, rechtstreeks vanuit Microsoft Office.

U kunt rechtstreeks werken vanuit Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-documenten.

1.0 Aan de slag

1.1 Systeemvereisten

Om de Vibe-invoegtoepassing te kunnen gebruiken, moet u beschikken over software die voldoet aan de volgende vereisten:

 • Windows XP, Vista of 7

  De Vibe-invoegtoepassing is op dit moment niet beschikbaar voor Mac

 • Microsoft Office 2007 of 2010 (Word-, Excel- en PowerPoint-documenten worden ondersteund)

 • Novell Vibe 3.3 of later, geconfigureerd met HTTPS

1.2 De Vibe-invoegtoepassing installeren

 1. Download vanaf de website Novell Downloads de Vibe-invoegtoepassing naar uw persoonlijke werkstation of open de website Novell-betaprogramma's.

 2. Voer het bestand VibeAddinSetup.exe uit om de Vibe-invoegtoepassing te installeren en start de installatiewizard starten.

 3. Klik op Volgende.

 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.

 5. Blader naar de locatie waar u de Vibe-invoegtoepassing wilt installeren of accepteer de standaardlocatie, en klik op Volgende.

 6. Klik op Installeren om de installatie te starten.

 7. Als de installatie klaar is, klikt u op Voltooien.

 8. Ga verder met De integratie instellen.

1.3 De integratie instellen

Nadat u de Vibe-invoegtoepassing hebt gedownload en geïnstalleerd zoals dit wordt beschreven in De Vibe-invoegtoepassing installeren, dient u de Vibe-invoegtoepassing in een Vibe-systeem aan te wijzen als opslagruimte.

U kunt de Vibe-invoegtoepassing configureren om verbinding te maken met meerdere Vibe-sites. Herhaal daarvoor het proces dat is beschreven in dit gedeelte om meerdere accounts te configureren.

 1. Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe en vervolgens op Accounts.

  Het dialoogvenster Accounts wordt weergegeven.

 2. Klik op Toevoegen en geef vervolgens de volgende gegevens op:

  URL: Geef de URL op van uw Vibe-site. Bijvoorbeeld https://vibesite.com:8443

  Gebruikersnaam: Geef uw Vibe-gebruikersnaam op.

  Wachtwoord: Geef uw Vibe-wachtwoord op.

  Gebruik de configuratie van de systeemproxy: Selecteer deze optie als u verbinding hebt met de Vibe-site via een proxyserver.

  Als deze optie is geselecteerd, gebruikt de Vibe-invoegtoepassing de proxyinstellingen die zijn ingesteld in het dialoogvenster Opties (dit opent u vanuit het bedieningspaneel of vanuit Internet Explorer).

  Neem contact op met uw Vibe-beheerder als u niet zeker weet of u verbinding hebt met de Vibe-site via een proxyserver.

 3. Klik op OK.

  Het kan enkele seconden duren om uw gegevens te valideren. Als de Vibe-server waarmee u verbinding maakt geen geldig certificaat heeft, wordt u gevraagd om het certificaat te accepteren.

2.0 Een nieuw document maken

U kunt een nieuw document maken in Microsoft Office en dit direct op de Vibe-site opslaan.

 1. Maak een nieuw document in Microsoft Office.

 2. Vervolgens slaat u het document op zoals dit wordt beschreven in Een document opslaan op de Vibe-site.

3.0 Een document openen

U kunt een Vibe-document openen door er rechtstreeks naartoe te bladeren vanuit Microsoft Office, of door het te openen vanaf de Vibe-site en de Vibe-site zo te configureren dat documenten altijd in Microsoft Office worden geopend.

3.1 Een Vibe-document openen vanuit Microsoft Office

Een recent geopend document openen

 1. Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de pijl onder het pictogram Openen om een lijst met recent geopende documenten weer te geven.

 2. Klik op het document dat u wilt openen.

Een document openen dat u niet recent hebt geopend

 1. Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe en vervolgens op Openen.

  Uw persoonlijke workspace, uw favoriete locaties en uw teams worden weergegeven.

 2. (Conditioneel) Als u meerdere Vibe-sites hebt geconfigureerd, klikt u op de vervolgkeuzelijst linksboven in het dialoogvenster om de site te selecteren waarin zich het document bevindt dat u wilt openen.

 3. Navigeer naar het document dat u wilt openen op een van de volgende manieren:

  • Vouw de van toepassing zijnde workspaces uit en selecteer vervolgens de workspace of map waarin zich het document bevindt dat u wilt openen.

   Als u een workspace selecteert, worden alle documenten die zich in de workspacehiërarchie bevinden, inclusief submappen en subworkspaces, weergegeven.

  • Geef in het veld Zoeken de naam op van het document dat u zoekt op de Vibe-site en druk vervolgens op Enter.

   Zo zoekt u automatisch op items en documenten in alle workspaces en mappen waarvoor u rechten bezit voor het bekijken van items. Er wordt niet gezocht op mapnamen.

  • Selecteer de map in het gedeelte Recente plaatsen als u een Vibe-document opent dat u recent hebt geopend of opgeslagen vanuit Microsoft Office.

 4. Selecteer het document en klik vervolgens op Openen.

3.2 Een Vibe-document openen vanaf de Vibe-site

U kunt een Vibe-document rechtstreeks vanaf de Vibe-site in Microsoft Office openen:

 1. Ga naar de vermelding die het bestand bevat dat u wilt bewerken, en open de vermelding.

 2. (Voorwaardelijk) Als het bestand dat u wilt bewerken een bijlage is, klikt u op het tabblad Bijlagen.

  Alleen bestandsmappen kunnen bestanden bevatten die geen bijlagen zijn.

 3. Klik naast het bestand dat u wilt bewerken op Dit bestand bewerken.

  Het bestand wordt geopend in Microsoft Office.

4.0 Een bestaand Vibe-document bewerken

U kunt vanuit Microsoft Office rechtstreeks documenten bewerken die zich bevinden in uw persoonlijke workspace, in een van uw teamworkspaces of in een van uw favoriete locaties op de Vibe-site. Gebruikers kunnen vrijwel in real-time hetzelfde document openen, dit bewerken en de wijzigingen opslaan.

4.1 Vibe-documenten bewerken

 1. Open het document zoals dit wordt beschreven in Een document openen.

 2. Voer de gewenste wijzigingen uit in het document.

 3. Klik op Opslaan.

  Er wordt een nieuwe versie van het document gemaakt in Vibe.

  Meer informatie over het opslaan van een document op een andere locatie dan de oorspronkelijke locatie op de Vibe-site vindt u in Een document opslaan op de Vibe-site.

4.2 Een Vibe-document gezamenlijk bewerken

Voordat u documenten gezamenlijk kunt bewerken, zoals in dit gedeelte wordt beschreven, moet de Vibe-beheerder toestemming geven voor gezamenlijk bewerken van documenten, zoals dit wordt beschreven in Gebruikers toestemming geven voor het bewerken van Vibe-documenten in Microsoft Office in de beheerdershandleiding voor Novell Vibe 3.3 Beta.

Een document kan worden geopend door meerdere gebruikers tegelijkertijd en gezamenlijk worden bewerkt. Als u niet wilt dat anderen tegelijk met u een document bewerken, kunt u het document vergrendelen zoals die wordt beschreven in Een document vergrendelen.

Een Vibe-document gezamenlijk bewerken met behulp van de Vibe-invoegtoepassing:

 1. Open het Vibe-document dat andere deelnemers ook hebben geopend, en breng vervolgens wijzigingen aan.

  Meer informatie over het openen van een Vibe-document in Microsoft Office, direct vanuit Microsoft Office of vanaf de Vibe-site vindt u op Een document openen.

 2. Klik op Opslaan.

  Als de wijzigingen die u hebt aangebracht conflicteren met die van een andere bewerker, wordt u gevraagd een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden:

  • Samenvoegen: Uw bewerkingen worden samengevoegd met die van andere bewerkers.

   Deze functie wordt standaard ondersteund in Word (2007 en 2010) en PowerPoint 2010. De functie wordt alleen ondersteund in Excel 2007 en 2010 als het werkboek is geconfigureerd voor gedeelde modus. PowerPoint 2007 ondersteunt deze functie niet.

  • Samenvoegen en weergeven: Uw bewerkingen worden samengevoegd met die van andere bewerkers en alle wijzigingen die zijn aangebracht worden gemarkeerd.

  • Annuleren: De prompt waarin u wordt gevraagd of u uw wijzigingen wilt samenvoegen wordt tijdelijk verborgen zodat u door kunt gaan met bewerken en deze later kunt samenvoegen met die van de andere bewerkers.

  Klik op Meer opties om aanvullende opties weer te geven:

  • Update: Uw wijzigingen worden verwijderd en het document wordt geopend in de versie van de andere bewerker.

  • Overschrijven: De versie van de andere bewerker wordt overschreven met de versie die u op dit moment maakt.

  Andere bewerkers die ook aan het document werken krijgen een bericht te zien waarin wordt gemeld dat het document is gewijzigd. De andere bewerkers krijgen dan de keuze uit dezelfde opties als u: Wijzigingen samenvoegen, Samenvoegen en weergeven, Annuleren, Bijwerken en Overschrijven.

4.3 Een Alleen-lezen-document bewerken

Als u een document dat u wilt openen, geopend is door een andere gebruiker of als u geen rechten heeft om het document te bewerken, word het document weergegeven als Alleen-lezen. U kunt het document nog wel bewerken. Als u echter het document opslaan via Ctrl+S of via Opslaan in Office, wordt u gevraagd of u een kopie van het document wilt opslaan op uw lokale systeem.

Het document opnieuw opslaan op de Vibe-site:

 1. Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik op Opslaan of Opslaan als. Kies vervolgens een locatie om het document op te slaan op de Vibe-site waarvoor u over rechten beschikt om bestanden te maken.

4.4 Een document bewerken als verbinding met de Vibe-site is verbroken

Als uw verbinding met de Vibe-site wordt verbroken tijdens het bewerken van een Vibe-document in Microsoft Office, wordt het document automatisch opgeslagen via de Vibe-invoegtoepassing voor Office. U kunt het document offline blijven bewerken en het later opnieuw opslaan op de Vibe-site zodra u weer verbinding hebt.

Verbinding met de Vibe-site wordt verbroken

Het kan voorkomen dat uw verbinding met de Vibe-site wordt verbroken als de Vibe-server niet beschikbaar of als uw verbinding met internet wordt verbroken.

Als uw verbinding met de Vibe-site wordt verbroken tijdens het bewerken van een Vibe-document en u dit document probeert op te slaan op de Vibe-site, kunt u aan de volgende kenmerken zien dat u offline werkt:

 • wordt weergegeven naast de documentnaam in het Dashboard.

 • De knop Onderweg wordt weergegeven op het lint in het tabblad Vibe. Als u op deze knop klikt, worden de documenten weergegeven die in de wachtrij staan voor uploaden naar de Vibe-site.

 • Op het tabblad Vibe wordt het aantal documenten weergegeven dat nog moet worden geüpload naar de Vibe-site.

U kunt documenten blijven bewerken als de verbinding met de Vibe-site is verbroken en deze documenten opslaan als de verbinding is hersteld, zoals dit wordt beschreven in Documenten opslaan in Vibe nadat de verbinding is hersteld. Wanneer u het document sluit, kunt u het gewoon weer openen, zoals dit wordt beschreven in Een document openen nadat de verbinding met de Vibe-site is verbroken.

Een document openen nadat de verbinding met de Vibe-site is verbroken

Als de verbinding met de Vibe-site wordt verbroken tijdens het bewerken van een Vibe-document in Microsoft Office, kunt u het document sluiten, opnieuw openen en doorgaan met bewerken.

 1. Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe, klik op Onderweg en klik vervolgens op het bestand dat u wilt openen.

  of

  Klik in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik op de pijl onder het pictogram Openen om een lijst met recent geopende bestanden weer te geven. Klik vervolgens op het bestand dat u wilt openen.

Wanneer de verbinding met de Vibe-site hersteld is, kunt u het document opslaan zoals dit wordt beschreven in Documenten opslaan in Vibe nadat de verbinding is hersteld.

Documenten opslaan in Vibe nadat de verbinding is hersteld

Als uw verbinding met Vibe is hersteld, kunt u het document opslaan. Wanneer u aan meerdere documenten werkte toen de verbinding verbroken werd, kunt u alle documenten afzonderlijk bekijken en beslissen of u de documenten wilt opslaan in Vibe of wilt verwijderen.

 1. Als het document dat u bewerkte nog geopend is in Microsoft Office, hoeft u alleen op Opslaan te klikken om het document op te slaan op de Vibe-site.

  of

  Indien het document niet meer geopend is, klikt u op het tabblad Vibe in Microsoft Office en vervolgens op Onderweg > Beheren.

  Het dialoogvenster voor het beheren van uploads in de wachtrij wordt weergegeven.

 2. Selecteer het document dat u wilt beheren en klik dan op een van de volgende opties:

  • Bestand weergeven: De map Uploaden wordt geopend naar de map waarin het document zich bevind op uw systeem. U kunt het document openen en de inhoud bekijken.

  • Uploaden: Het document wordt geüpload naar de Vibe-site. Als het document is gewijzigd na de laatste keer dat u het hebt geüpload naar de Vibe-site, moet u een keuze maken uit een van dezelfde opties als besproken in Een Vibe-document gezamenlijk bewerken.

  • Verwijderen: Het document wordt verwijderd van uw lokale bestandssysteem. Het document wordt niet geüpload naar de Vibe-site.

5.0 Een document vergrendelen

U kunt een document tijdens het bewerken ook vergrendelen om te voorkomen dat anderen op hetzelfde moment aan het document werken. Als u het document niet vergrendelt, kan het voorkomen dat u gezamenlijk aan het document werkt, zoals dit wordt beschreven in Een Vibe-document gezamenlijk bewerken.

 1. Klik terwijl het document geopend is in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op Vergrendelen.

  Er wordt een pictogram van een hangslot weergegeven naast de documentnaam in het Dashboard waarmee wordt aangegeven dat het document niet kan worden bewerkt door andere gebruikers.

Weergeven welke gebruiker het document heeft vergrendeld:

 1. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van het hangslot naast de naam van het document in het Dashboard.

6.0 Een document opslaan op de Vibe-site

Nadat u een document hebt gemaakt in Microsoft Office, kunt u het document rechtstreeks opslaan in uw persoonlijke workspace, een van uw teamworkspaces of een van uw favoriete plaatsen op de Vibe-site.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op Opslaan als.

 2. Geef een naam op voor het bestand en selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst het extensietype dat u wilt gebruiken voor het bestand, bijvoorbeeld .docx.

 3. (Conditioneel) Als u meerdere Vibe-sites hebt geconfigureerd, klikt u rechtsonder in het dialoogvenster op de vervolgkeuzelijst om de site te selecteren waar u het document wilt opslaan.

 4. Als u het bestand wilt opslaan in een bestandsmap, klikt u op de vervolgkeuzelijst Locatie. Vervolgens klikt u op de bestandsmap in uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of uw favoriete plaatsen waar u het bestand wilt opslaan.

  of

  Om het bestand naar een willekeurige map op te slaan, klikt u op de vervolgkeuzelijst Locatie en klikt u op Bladeren om te bladeren naar de map in uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of uw favoriete plaatsen waar u het bestand wilt opslaan.

  Als bestanden worden opgeslagen in andere mappen dan bestandsmappen, worden de bestanden gemaakt als itembijlagen.

  U kunt documenten alleen opslaan in workspaces en mappen waarvan u beschikt over rechten om een Vibe-item te maken. Als u voor een bepaalde map niet beschikt over de rechten om een document op te slaan, wordt de workspace of de map niet weergegeven in de Vibe-mappenstructuur.

 5. (Optioneel) Klik op Aanvullende eigenschappen weergeven om een titel of beschrijving op te geven voor het document.

 6. Klik op Opslaan.

  Het document wordt toegevoegd aan de map als mapitem. Meer informatie over het werken met mapitems als u Vibe hebt geopend vanuit uw browser vindt u in Werken met mapitems in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

  Als er in de map al een document bestaat met dezelfde naam, selecteert u een van de volgende opties:

  • Opslaan als nieuwe versie: Het document wordt opgeslagen als een nieuwe versie van het bestaande document.

  • Overschrijven: Het bestaande document wordt overschreven met het document dat u opslaat.

  • Naam wijzigen: U kunt desgewenst de naam van het document wijzigen of het document opslaan op een nieuwe locatie.

7.0 Informatie over een document weergeven

Vibe-documenten vormen een onderdeel van items die meer informatie bevatten over het document, zoals wie de maker van het document is, wie het document het laatst heeft bewerkt, een beschrijving van het document, en nog veel meer. U kunt deze informatie bekijken vanuit Microsoft Office.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. De volgende informatie over het document kan worden weergegeven:

  Titel: Titel van het document.

  Klik op de titel van het document om de browser te openen en het item weer te geven dat het document bevat in Vibe.

  Versie: Versie van het document.

  Klik op het versienummer om een lijst met versies weer te geven en verschillende acties uit te voeren op deze versies, zoals dit wordt beschreven in Werken met eerdere versies van een document

  Locatie: Locatie van het document op de Vibe-site.

  Klik op de locatie om het dialoogvenster Document openen weer te geven, zoals dit wordt beschreven in Andere bestanden in dezelfde bestandsmap weergeven

  Beschrijving: Beschrijving van het document.

  Plaats de muisaanwijzer op de beschrijving en klik op het pictogram Bewerken om de beschrijving te bewerken in een HTML-editor.

  Aangemaakt door: Gebruiker die het document gemaakt heeft.

  Klik op de gebruikersnaam om details weer te geven over de gebruiker. Klik op Meer details om een browser te openen en de profielgegevens van de gebruiker weer te geven in Vibe.

  Laatst bewerkt door: De gebruiker die het document het meest recent heeft bewerkt.

  Klik op de gebruikersnaam om details weer te geven over de gebruiker. Klik op Meer details om een browser te openen en de profielgegevens van de gebruiker weer te geven in Vibe.

  Gemiddelde score: Het gemiddelde aantal sterren dat het document heeft ontvangen. De score is gebaseerd op een scoresysteem met vijf sterren.

  Klik op een ster om een score te geven, zoals dit wordt beschreven in Een document beoordelen

  Labels: Markeringen die zijn toegewezen aan een document.

  Klik op Markering toevoegen om een markering toe te voegen, zoals dit wordt beschreven in Een document voorzien van een markering.

  Opmerkingen: Opmerkingen die zijn gemaakt over het document.

  Klik in het veld Opmerkingen om een opmerking te maken, zoals dit wordt beschreven in Opmerkingen over een document maken.

8.0 Een document beoordelen

U kunt vanuit Microsoft Office een document beoordelen dat zich op de Vibe-site in uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of uw favoriete plaatsen bevindt.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik op de ster voor uw beoordeling.

  Als u een vermelding bijvoorbeeld een score van drie sterren wilt geven, klikt u op de derde ster van links.

Meer informatie over het beoordelen van een document in de normale Vibe-interface vindt u in Een mapitem beoordelen in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

9.0 Een document voorzien van een markering

In Microsoft Office kunt u een document dat zich op de Vibe-site bevindt in uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of uw favoriete plaatsen voorzien van een markering.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik op Label toevoegen.

 3. Selecteer Persoonlijk of Algemeen, al naar gelang u een persoonlijk of een algemene markering wilt maken.

  Meer informatie over persoonlijke en algemene markeringen vindt u in Kiezen tussen persoonlijke markeringen en algemene markeringen in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

 4. Geef de naam van de markering op die u wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.

Algemene informatie over het gebruik van markeringen in Vibe vindt u in Markeringen gebruiken in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

10.0 Een beschrijving voor het document opgeven

U kunt vanuit Microsoft Office ook een beschrijving opgeven voor een document op de Vibe-site dat zich bevindt in uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of uw favoriete plaatsen.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik op Een beschrijving toevoegen.

 3. Geef een beschrijving voor het document op en klik op OK.

Een bestaande beschrijving bewerken:

 1. Plaats de muisaanwijzer op de beschrijving in het Dashboard en klik vervolgens op het pictogram Bewerken .

11.0 Opmerkingen over een document maken

U kunt vanuit Microsoft Office rechtstreeks opmerkingen maken over Vibe-documenten.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Geef in het veld Opmerkingen uw opmerking op en druk vervolgens op Enter.

  Meer informatie over het maken van opmerkingen in Vibe vindt u in Opmerkingen maken over een mapitem in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

12.0 Werken met eerdere versies van een document

12.1 Eerdere versies van een document weergeven

U kunt eerdere versies van documenten rechtstreeks weergeven vanuit Microsoft Office.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt openen en klik op Openen.

  of

  Dubbelklik op de versie die u wilt openen.

Meer informatie over het beheren van documentversies in Vibe vindt u in Versiebeheer gebruiken bij bestanden in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

12.2 Eerdere versies van een document vergelijken

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in Microsoft Word.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt vergelijken met de huidige versie en klik op Vergelijken.

  De verschillen tussen de twee versies worden weergegeven in onderstreepte rode tekst.

12.3 Het hoofdversienummer van een document verhogen

Wanneer u nieuwe versies van een bestand maakt, houdt Vibe dat standaard bij met secundaire versienummers. Bijvoorbeeld 1.0, 1.1, 1.2 enzovoort. U kunt ook het hoofdversienummer van de laatste bestandsversie verhogen. Versie 1.2 wordt dan versie 2.0.

U kunt het hoofdversienummer van een bestand rechtstreeks vanuit Microsoft Office verhogen:

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik op Hoofdversienummer verhogen.

Meer informatie over het verhogen van het hoofdversienummer in Vibe vindt u in Het hoofdversienummer van een document verhogen in Werken met bestanden in een mapitem in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

12.4 Een notitie voor een eerdere versie weergeven en bewerken

Een notitie weergeven die al is toegevoegd aan een bestandsversie:

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Plaats de muisaanwijzer op de versie die de notitie bevat die u wilt lezen.

  De notitie wordt weergegeven als knopinfo.

U kunt notities voor eerder bestandsversies toevoegen en bewerken:

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie die de notitie bevat die u wilt bewerken en klik op Notitie bewerken.

 4. Geef een notitie voor het document op en klik op OK.

Meer informatie over bestandsversies vindt u in Een notitie over een bestand of bestandsversie toevoegen in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

12.5 Een eerdere versie bevorderen tot huidige versie

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt bevorderen tot huidige versie en klik vervolgens op Bevorderen tot huidige.

12.6 Een eerdere versie van een bestand verwijderen

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie die u wilt verwijderen en klik op Versie verwijderen.

12.7 De status wijzigen van een eerdere versie van een bestand

Als u meerdere versies van een bestand hebt, wilt u mogelijk een status voor elke versie instellen zodat u kunt bijhouden wat de officiële versie is, welke versies concepten zijn, enzovoort. Bestanden kunnen de status Officieel, Ontwerp of Verouderd hebben.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik naast het huidige document op het versienummer om een lijst met eerdere versies weer te geven.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de versie waarvan u de status wilt wijzigen en klik op Status > Geen, Officieel, Concept of Overbodig.

13.0 Andere bestanden in dezelfde bestandsmap weergeven

U kunt andere bestanden die zich in dezelfde Vibe-map bevinden als het bestand dat u dit moment bekijkt, snel weergeven.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op de knop Dashboard als het dashboard nog niet wordt weergegeven rechts in de pagina.

 2. Klik op de map waarin zich het document bevindt.

  Alle documenten in de map worden weergegeven in het dialoogvenster Document openen.

14.0 Controleren op updates voor een document

Als u Microsoft Office gebruikt om een document te bewerken, kunt u controleren of het document is bijgewerkt sinds u er aan bent gaan werken.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op Update.

Als het document inderdaad gewijzigd is, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Samenvoegen: Uw bewerkingen worden samengevoegd met die van andere bewerkers.

 • Samenvoegen en weergeven: Uw bewerkingen worden samengevoegd met die van andere bewerkers en alle wijzigingen die zijn aangebracht worden gemarkeerd.

 • Annuleren: De prompt waarin u wordt gevraagd of u uw wijzigingen wilt samenvoegen wordt tijdelijk verborgen zodat u door kunt gaan met bewerken en deze later kunt samenvoegen met die van de andere bewerkers.

  Als u deze optie selecteert, wordt de documentversie in rood weergegeven, waarmee wordt aangegeven dat u op dit moment een niet-actuele versie bewerkt.

Klik op Meer opties om aanvullende opties weer te geven:

 • Update: Uw wijzigingen worden verwijderd en het document wordt geopend in de nieuwere versie.

 • Overschrijven: De nieuwe versie van het document wordt overschreven met de versie die u op dit moment maakt.

15.0 Het item weergeven in Vibe

Vibe-mapitems bevatten documenten in de vorm van een hoofddocument in een bestandsitem of in de vorm van een bijlage bij willekeurige welk ander item, zoals een blogitem. Als u een item weergeeft in Vibe, kunt u handelingen uitvoeren op het item die u niet in Microsoft Office kunt uitvoeren, zoals het delen van een item met een andere Vibe-gebruiker, het aanpassen van toegang tot het item, en andere handelingen. Meer informatie over mapitems in Vibe vindt u in Werken met mapitems in de Gebruikershandleiding voor Novell Vibe 3.3.

Als u een document bewerkt in Microsoft Office, kunt u eenvoudig en snel het item weergeven waarin zich het document bevindt in Vibe.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op Online weergeven.

 2. Meld u aan bij de Vibe-site.

  Het Vibe-item waarin zich het document bevindt, wordt weergegeven.

16.0 Een koppeling naar het document maken

U kunt de koppeling naar het document dat u op dit moment maakt kopiëren en via een expresbericht of e-mail verzenden naar andere gebruikers die geïnteresseerd zijn in het document.

 1. Klik met het document geopend in Microsoft Office op het tabblad Vibe en klik vervolgens op Koppeling kopiëren.

  U kunt nu de koppeling plakken in een expresbericht of e-mailbericht.

17.0 Bekende problemen

Een lijst met bekende problemen vindt u in de readme van Novell Vibe Desktop.

18.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2011-2012 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.