Snel aan de slag met Micro Focus Vibe Desktop voor Mac

September 2018

U kunt uw Micro Focus Vibe-bestanden synchroniseren met uw computer. Vervolgens kunt u de bestanden aanpassen zonder dat u de Vibe-site rechtstreeks hoeft te openen. Wijzigingen en aanpassingen kunnen worden gesynchroniseerd tussen Vibe en uw computer. Als u een Vibe-bestand verwijdert van uw desktopcomputer, wordt het bestand niet verwijderd in Vibe en wordt het weer gesynchroniseerd naar uw computer bij de eerstvolgende synchronisatie.

Uw Vibe-beheerder moet deze functionaliteit inschakelen om toegang mogelijk te maken. Zie Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In (Vibe Desktop en de Microsoft Office-invoegtoepassing configureren) in de Micro Focus Vibe 4.0.4 Administration Guide (Beheerdershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0.4) voor meer informatie over hoe beheerders deze functionaliteit kunnen inschakelen.

1.0 Ondersteunde omgevingen

Als u Vibe Desktop 4.0.5 voor Mac wilt gebruiken, moet uw software aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Mac OS 10.11 of later

 • Micro Focus Vibe 4 of later, geconfigureerd met HTTPS

2.0 Aan de slag

2.1 Het synchronisatieproces

Uitvoering van synchronisatie

Synchronisatie wordt uitgevoerd volgens het intervalschema dat is ingesteld door uw Vibe-beheerder. Het standaardinterval is ingesteld op eens per 15 minuten.

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Zie Bestanden handmatig synchroniseren voor meer informatie.

Synchronisatie van mappen

Standaard worden alleen bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw persoonlijke workspace gesynchroniseerd.

U kunt bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw teams of gevolgde plaatsen eenvoudig configureren voor synchronisatie, zoals dit wordt beschreven in Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren.

Het is ook mogelijk om andere soorten Vibe-mappen, zoals Blog-mappen of Wiki-mappen, binnen uw persoonlijke workspace, uw teamworkspaces of gevolgde plaatsen te configureren voor synchronisatie. Meer informatie over deze procedure vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

Ondersteunde acties

Wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert op documenten, wordt deze handeling gesynchroniseerd tussen het bestandssysteem van uw computer en de Vibe-server:

 • Het maken van documenten en mappen

 • Documenten en mappen aanpassen

 • Documenten en mappen verplaatsen

 • Documenten en mappen hernoemen

 • Documenten en mappen verwijderen

  Documenten en mappen die u verwijdert uit Vibe Desktop, worden ook van de server verwijderd, mits u over de rechten beschikt om ze te verwijderen.

2.2 Vibe Desktop downloaden en installeren

 1. Download op uw persoonlijke werkstation Vibe Desktop van de Novell Downloads-website.

 2. Start het gedownloade bestand MicroFocusVibeDesktop-4.0.3.pkg.

 3. Klik op Doorgaan.

 4. Selecteer de taal waarin u de licentieovereenkomst wilt weergeven, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Akkoord.

 5. Wijzig de installatielocatie voor Vibe Desktop of klik op Doorgaan als u de standaardlocatie wilt gebruiken.

 6. Klik op Installeren.

 7. Ga nadat de installatie is voltooid door met Vibe Desktop voor de eerste keer configureren.

2.3 Vibe Desktop voor de eerste keer configureren

Nadat u Vibe Desktop voor de eerste keer hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals dit wordt beschreven in Vibe Desktop downloaden en installeren, wordt u gevraagd Vibe Desktop te configureren. Deze procedure omvat het invoeren van accountgegevens, selecteren welke workspaces en mappen moeten worden gesynchroniseerd en waar gegevens moeten worden opgeslagen in het bestandssysteem van uw computer.

 1. Klik op Starten om te beginnen met het instellen van Vibe Desktop.

 2. Geef in de sectie Account de volgende gegevens op:

  Gebruikersnaam: geef de Vibe-gebruikersnaam op waarmee u zich aanmeldt bij de Vibe-site.

  Wachtwoord: Geef het Vibe-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

  Wachtwoord onthouden: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord in Vibe Desktop wordt onthouden. (Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Vibe-beheerder.)

  Server-URL: Geef de URL op voor de Vibe-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://vibe.mijnbedrijf.com.

 3. Klik op Volgende.

 4. Klik in het gedeelte Gesynchroniseerde workspaces op Toevoegen, selecteer welke mappen en workspaces u wilt synchroniseren en klik op OK.

  Bestanden in bestandsmappen en fotoalbummappen binnen uw persoonlijke workspace worden standaard gesynchroniseerd. U kunt bestandsmappen en fotoalbummappen in uw teams of favoriete plaatsen selecteren voor synchronisatie. Meer informatie over het configureren van andere soorten mappen voor synchronisatie vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

 5. Klik op Volgende.

 6. Geef in de sectie Algemeen de volgende gegevens op:

  Vibe Desktop-map: klik op Bladeren als u de installatielocatie van de Vibe Desktop-map wilt wijzigen. U kunt ook de standaardlocatie behouden.

  Micro Focus Vibe starten bij aanmelden: laat deze optie ingeschakeld als u wilt dat de Vibe Desktop-toepassing wordt gestart wanneer u uw werkstation inschakelt.

 7. Klik op Volgende om uw selecties te controleren en klik vervolgens op Voltooien.

  Vibe Desktop is nu actief en het pictogram Vibe Desktop is zichtbaar in de menubalk.

3.0 Vibe-bestanden bekijken op uw computer

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Desktop-map openen.

U hebt vanuit uw bestandssysteem rechtstreeks toegang tot de Vibe-map. Standaard synchroniseert Vibe Desktop Vibe-bestanden naar de Vibe Desktop-map in uw bestandssysteem, in de directory Plaatsen.

Meer informatie over het wijzigen van de standaardlocatie vindt u in De locatie van Vibe Desktop op uw bestandssysteem wijzigen.

Synchroniseer bestanden niet naar een locatie op een netwerk waartoe meerdere computers toegang hebben. Als de Vibe Desktop-map zich bevindt op een netwerklocatie die toegankelijk is voor meerdere computers, kunnen de bestanden uit deze map op de verschillende computers verschillend worden weergegeven, wanneer Vibe-bestanden niet met elkaar en met de Vibe-server zijn gesynchroniseerd.

4.0 Bestanden handmatig synchroniseren

U kunt bestanden ook handmatig synchroniseren tussen Vibe en uw computer als u niet wilt wachten op de geplande synchronisatie. Bestanden moeten gesloten zijn voordat ze kunnen worden gesynchroniseerd.

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Nu synchroniseren.

5.0 Vibe starten in een browser vanuit Vibe Desktop

U kunt Micro Focus Vibe starten in een browser vanuit Vibe Desktop.

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Bezoek Vibe op het web.

6.0 Recente activiteit weergeven

U kunt Vibe Desktop gebruiken om de recente activiteit weer te geven. Zo kunt u weergeven op welke datum en op welk tijdstip Vibe-mappen zijn gesynchroniseerd, welke bestanden zijn gewijzigd, enzovoort.

Recente activiteit in Vibe Desktop weergeven:

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Desktop-console openen.

 2. Klik op Recente activiteit.

7.0 Systeemwaarschuwingen weergeven

Het kan voorkomen dat u in Vibe Desktop door middel van verschillende waarschuwingen op de hoogte wordt gebracht van nieuwe software-updates, het verlopen van wachtwoorden, uitvaltijd van servers, enzovoort.

Systeemwaarschuwingen weergeven:

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Desktop-console openen.

 2. Klik op Systeemwaarschuwingen.

8.0 Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren

Wanneer u Vibe Desktop voor de eerste keer synchroniseert, kunt u in uw teams of favoriete plaatsen de workspaces en mappen selecteren om te synchroniseren. U kunt Vibe Desktop ook configureren om bestanden in uw teams en favoriete plaatsen te synchroniseren op ieder willekeurig moment na de eerste configuratie.

Voordat u favoriete workspaces en mappen kunt configureren, moeten deze workspaces en mappen wel zijn toegevoegd als favorieten in Vibe. Zie Een favoriete plaats toevoegen in de Gebruikershandleiding voor Micro Focus Vibe 4.0 voor meer informatie over hoe u een workspace of map als favoriet toevoegt.

Uw teams en favoriete locaties in Vibe configureren voor synchronisatie naar uw computer:

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Desktop-console openen.

 2. Klik op Gesynchroniseerde workspaces om de workspaces weer te geven die op dit moment worden gesynchroniseerd.

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Selecteer Mijn teams of Mijn favorieten en selecteer de workspace of map die u wilt synchroniseren naar uw computer.

  Standaard kunnen alleen bestandsmappen en fotoalbummappen worden gesynchroniseerd. Andere maptypen kunnen niet standaard worden geselecteerd. Meer informatie over het configureren van deze mappen voor synchronisatie vindt u in Mappen configureren voor synchronisatie.

 5. Klik op OK.

9.0 Mappen configureren voor synchronisatie

9.1 Bestandsmappen en fotoalbummappen synchroniseren

Bestandsmappen en fotoalbummappen kunnen eenvoudig worden gesynchroniseerd naar uw computer met Vibe Desktop omdat voor deze mappen vereist is dat elk bestand een unieke naam heeft. Meer informatie over het synchroniseren van bestandsmappen en fotoalbummappen die nog niet zijn gesynchroniseerd vindt u in Uw teams en favoriete plaatsen synchroniseren.

9.2 Gespiegelde bestandsmappen en microblogmappen synchroniseren

Het synchroniseren van gespiegelde bestandsmappen en microblogmappen wordt niet ondersteund in deze versie van Vibe Desktop.

9.3 Synchronisatie van alle overige soorten mappen

Sommige typen Vibe-mappen (zoals Blog-mappen en Wiki-mappen) moeten in Vibe eerst zo worden ingesteld dat ze een unieke bestandsnaam hebben voordat ze met Vibe Desktop kunnen worden gesynchroniseerd. Dit komt doordat u met deze maptypen standaard meerdere bestanden met dezelfde naam aan één map kunt toevoegen. Synchronisatie van mappen met meerdere bestanden die dezelfde naam hebben, werkt verwarrend in Vibe Desktop (omdat u bij het bekijken van een map via Vibe Desktop alleen de bestanden in de map ziet en niet de items die elk bestand bevat).

Als u beschikt over rechten om de map in Vibe te bewerken, kunt u instellen dat mappen, zoals Blog-mappen, een unieke naam moeten hebben. Nadat u een map op deze manier hebt geconfigureerd, kunt u deze naar uw computer synchroniseren met Vibe Desktop.

 1. Als u Vibe opent vanuit uw browser, navigeert u naar de map die u wilt configureren voor ondersteuning van Vibe Desktop.

 2. Klik op het pictogram Configureren naast de naam van de map en klik vervolgens op Map bewerken.

 3. Selecteer de optie Vereisen dat alle bestanden die worden geüpload naar deze map een unieke naam hebben onder aan de pagina.

 4. Klik op OK.

10.0 De locatie van Vibe Desktop op uw bestandssysteem wijzigen

Vibe Desktop wordt standaard geïnstalleerd in de map Gebruikers/gebruikersnaam/Vibe op uw bestandssysteem.

De map Vibe bevat een map met dezelfde naam als de Vibe-accountnaam die u hebt ingesteld toen u Vibe Desktop voor de eerste keer hebt geconfigureerd, zoals beschreven in Vibe Desktop voor de eerste keer configureren. Deze map bevat al uw gesynchroniseerde bestanden. Voor snelle toegang tot deze map, volgt u de stappen in Vibe-bestanden bekijken op uw computer.

Wanneer u Vibe Desktop voor de eerste keer configureert, kunt u de locatie voor installatie op uw bestandssysteem opgeven. U kunt de locatie van de Vibe-map na de initiële configuratie op elk gewenst moment wijzigen:

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in de menubalk en klik vervolgens op Desktop-console openen.

 2. Klik op Algemeen en klik vervolgens op Bladeren naast het veld Vibe Desktop-map om naar de nieuwe locatie te bladeren in het bestandssysteem waar u wilt dat de Vibe-map zich bevindt.

 3. Klik achtereenvolgens op OK en Toepassen.

11.0 Uw Vibe Account-informatie voor Vibe Desktop wijzigen

Als u Vibe Desktop voor de eerste keer configureert, geeft u uw accountgegevens en Vibe-servergegevens op. U kunt uw Vibe Desktop-accountgegevens en Vibe-servergegevens op elk gewenst moment wijzigen na de initiële configuratie:

 1. Klik op het pictogram Vibe Desktop in uw menubalk.

 2. Klik op Desktop-console openen.

 3. Klik op Account in het dialoogvenster Micro Focus Vibe Desktop-console.

 4. Geef de volgende gegevens op:

  Gebruikersnaam: geef de Vibe-gebruikersnaam op waarmee u zich aanmeldt bij de Vibe-site.

  Wachtwoord: Geef het Vibe-wachtwoord op dat u gebruikt om u aan te melden bij de Vibe-site.

  Wachtwoord onthouden: selecteer deze optie als u wilt dat uw wachtwoord in Vibe Desktop wordt onthouden. (Deze optie kan worden uitgeschakeld door de Vibe-beheerder.)

  Server-URL: Geef de URL op voor de Vibe-site waar u de bestanden wilt synchroniseren naar uw computer. Bijvoorbeeld https://vibe.mijnbedrijf.com.

 5. Klik op Toepassen.

12.0 Synchronisatieproblemen begrijpen en oplossen

De meeste synchronisatieproblemen kunnen worden opgelost via de sectie Acties in behandeling van de Vibe-console. Als problemen nader moeten worden onderzocht, kunt u de logbestanden erop naslaan.

12.1 Acties die in behandeling zijn

U kunt de onderstaande synchronisatieproblemen ervaren, die worden aangeduid met de volgende pictogrammen:

: er is een fout opgetreden bij het uploaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het uploaden.

: er is een fout opgetreden bij het downloaden.

: er is een waarschuwing opgetreden bij het downloaden.

: er zijn fouten opgetreden bij het uploaden en downloaden.

: er zijn waarschuwingen opgetreden bij het uploaden en downloaden.

: er is nog niet geprobeerd via de client het bestand te uploaden of downloaden.

Als u niet zeker weet waarom een bestand niet wordt gedownload of geüpload, bekijkt u de recente activiteit, zoals wordt beschreven in Recente activiteit weergeven.

12.2 Documentconflicten

Als een document tegelijkertijd vanaf verschillende locaties wordt bewerkt, wordt alleen het eerste bestand dat moet worden opgeslagen en gesloten, onder de oorspronkelijke bestandsnaam opgeslagen en naar Vibe geüpload. Andere versies van het bestand worden onder andere bestandsnamen opgeslagen en naar Vibe geüpload. Alleen het oorspronkelijke bestand behoudt alle bestandsopmerkingen en gegevens over delen.

Stel bijvoorbeeld dat gebruiker A en gebruiker B tegelijkertijd op verschillende werkstations beginnen met de bewerking van bestand1.doc. Gebruiker A slaat zijn wijzigingen op en sluit het bestand. Het bestand wordt naar Vibe opgeslagen met de wijzigingen van gebruiker A en onder de oorspronkelijke bestandsnaam (bestand1.doc). Gebruiker B slaat vervolgens haar wijzigingen op en sluit het bestand. Het bestand van gebruiker B wordt hernoemd in bestand1 (conflicterende kopie van gebruiker B - datum).doc en naar Vibe geüpload. De desktop van gebruiker B downloadt vervolgens de versie van bestand1.doc van gebruiker A en gebruiker B wordt op de hoogte gesteld dat haar bestand is hernoemd.

BELANGRIJK:Een hernoemd bestand kan alleen worden geüpload als de gebruiker die het heeft gemaakt, over rechten voor Bijdragen beschikt voor de map waaruit het bestand afkomstig is. Als een bestand bijvoorbeeld is gedeeld met gebruiker B en gebruiker B beschikt over alleen rechten voor Bewerken voor het bestand (geen rechten voor Bijdragen), kan het bestand niet naar Vibe worden geüpload nadat het is hernoemd.

12.3 Vibe-logbestanden voor de Vibe Desktop-toepassing weergeven

Als Vibe-bestanden niet volgens uw verwachtingen worden gedownload naar uw werkstation, of als u ander onverwacht gedrag ervaart, kunt u het logboekbestand vibedesktop.log raadplegen voor meer informatie.

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Hulpprogramma's.

 2. Dubbelklik op Console.

 3. Zoek de lijst met logboeken (navigatiepaneel) aan de linkerzijde van de console. Als de lijst met logboeken op dit moment niet wordt weergegeven, klikt u op Weergave > Lijst met logboeken weergeven in de menubalk.

 4. Vouw in de lijst met Logboeken aan de linkerzijde van de console, in het gedeelte Bestanden, ~/Library/Logs uit, vouw Novell uit, vouw Vibe Desktop uit en selecteer vibedesktop.log.

  Zodra er meer dan 1 MB aan gegevens in het bestand vibe.log staat, worden oudere loggegevens verplaatst naar de bestanden vibe.log.1, vibe.log.2 en vibe.log.3.

13.0 Micro Focus Vibe Desktop verwijderen

Volg de onderstaande stappen om Vibe Desktop volledig te verwijderen:

13.1 De toepassing verwijderen

 1. Verplaats /Toepassingen/Micro Focus Vibe Desktop naar de Prullenbak.

13.2 Metagegevens van Vibe Desktop verwijderen

U moet de metagegevens van Vibe Desktop verwijderen, die zich bevinden in /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Application Support/Novell/Vibe Desktop.

Omdat de directory Bibliotheek meestal een verborgen directory is, moet u de volgende stappen uitvoeren om deze actie te voltooien:

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Ga naar map.

 2. Geef ~/Library op en klik op Ga.

 3. Dubbelklik op de map Application Support.

 4. Dubbelklik op de map Novell.

 5. Verplaats de map Vibe Desktop naar de Prullenbak.

13.3 Logboekbestanden van Vibe Desktop verwijderen

U moet de logboekbestanden van Vibe Desktop verwijderen, die zich bevinden in /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Logs/Novell/Vibe Desktop.

Omdat de directory Bibliotheek meestal een verborgen directory is, moet u de volgende stappen uitvoeren om deze actie te voltooien:

 1. Klik op Finder en klik vanuit de menubalk op Ga > Ga naar map.

 2. Geef ~/Library op en klik op Ga.

 3. Dubbelklik op de map Logbestanden.

 4. Dubbelklik op de map Novell.

 5. Verplaats de map Vibe Desktop naar de Prullenbak.

13.4 Identificatiegegevens verwijderen

 1. Typ in het veld Zoeken referentiebeheer en druk op Enter.

 2. Verwijder alle identificatiegegevens die beginnen met Novell.Collaboration.Vibe.

14.0 Veelgestelde vragen over Vibe Desktop

Zie de Veelgestelde vragen over Micro Focus Vibe Desktop voor een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

15.0 Bekende problemen

Zie de Releaseopmerkingen voor Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5 voor een lijst met bekende problemen.

16.0 Juridische kennisgeving

Zie https://www.microfocus.com/about/legal/ voor meer informatie over juridische kennisgevingen, handelsmerken, disclaimers, garanties, export- en andere gebruiksbeperkingen, overheidsrechten in de VS, het octrooibeleid en de naleving van FIPS.

Copyright © 2018 Micro Focus