Novell Vibe OnPrem 3.1

27 juni 2011

Wanneer u voor het eerst gaat werken met Novell Vibe OnPrem is het raadzaam om te beginnen met het configureren van uw persoonlijke workspace en het maken van een workspace voor het team. In dit gedeelte leest u hoe u deze belangrijke taken kunt uitvoeren en met Vibe kunt beginnen.

1.0 Novell Vibe starten

 1. Open een webbrowser zoals Mozilla Firefox of Internet Explorer.

 2. Geef de URL op van de Novell Vibe-site van uw bedrijf.

  Aanmeldingsscherm
 3. Geef in het veld Gebruikers-id uw gebruikersnaam voor Vibe op.

 4. Geef in het veld Wachtwoord uw wachtwoord voor Vibe op.

  Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Vibe niet weet, neemt u contact op met uw Vibe-beheerder.

 5. Klik op OK.

2.0 Kennismaken met de interface en functies van Novell Vibe

Wanneer u Novell Vibe de eerste keer start, ziet u een overzicht met nieuwe functies.

U navigeert naar uw persoonlijke workspace door te klikken op Mijn workspace. Deze bevat de volgende werkbalken en functies:

Interface van Vibe

2.1 De werkbalk

De werkbalk bevat de volgende functies:

Koppeling persoonlijke workspace: U krijgt snel toegang tot uw persoonlijke workspace door te klikken op de koppeling met uw naam.

Persoonlijke voorkeuren: Interface van Vibe Geeft uw persoonlijke voorkeuren weer, zoals de manier waarop u wilt dat vermeldingen worden weergegeven en hoeveel vermeldingen moeten worden weergegeven op een bepaalde pagina.

Vibe-feed: Interface van Vibe Geeft live feeds weer met de laatste vermeldingen in uw teams, plaatsen die u volgt of van de hele site.

Afmelden: Interface van Vibe Hiermee meldt u zich af bij de Vibe-site.

Help-documentatie: Interface van Vibe Hiermee geeft u de Help-documentatie bij Vibe weer.

2.2 Het navigatievenster

Het navigatievenster bevat een navigatieboomstructuur waarin de huidige workspace en alle subworkspaces en submappen worden weergegeven.

2.3 Informatie over de werkbalk Actie

De werkbalk Actie beschikt over de volgende functies:

Pictogram Navigatievenster uitvouwen/samenvouwen: Interface van Vibe Hiermee kunt u het navigatievenster weergeven of verbergen.

Mastheadpictogram uitbreiden/samenvouwen: Interface van Vibe Hiermee kunt u de werkbalk weergeven of verbergen.

Pictogram werkbalk van de workspace: Interface van Vibe Hiermee geeft u de werkbalk van de workspace weer, zodat u snel kunt navigeren naar elke locatie waarvoor u over de juiste rechten beschikt.

Mijn workspace: Hiermee geeft u uw persoonlijke workspace weer.

Nieuw: Hiermee geeft u de pagina met nieuwe functies weer waarop u snel kunt zien wat er nieuw is in uw teams, favoriete plaatsen enzovoort.

Mijn favorieten: Hiermee kunt u een plaats aan uw favorieten toevoegen of snel uw favoriete plaatsen op de Vibe-website bezoeken.

Mijn teams: Hiermee geeft u koppelingen weer naar alle teamworkspaces waarvan u lid bent.

Recente plaatsen: Hier ziet u de laatste plaatsen die u heeft bezocht.

Werkruimte: (Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer u een workspace bekijkt.) Hiermee geeft u verschillende functies weer waarmee u de workspace kunt beheren, zoals het toevoegen van nieuwe mappen, het beheren van de toegangscontrole, het configureren van de workspace, enzovoort.

Map: (Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer u een map bekijkt.) Hiermee geeft u verschillende functies weer waarmee u de map kunt beheren, zoals het toevoegen van nieuwe mappen, het beheren van de toegangscontrole, het configureren van de map, enzovoort.

Weergeven: Hiermee kunt u verschillende taken uitvoeren, zoals nieuwe en ongelezen items weergeven in de workspace of de map, weergeven wie toegang heeft, het Vibe-klembord weergeven en de Vibe-prullenbak openen.

Zoeken: Hiermee kunt op de hele website zoeken naar vermeldingen, plaatsen en personen. U kunt zoeken naar deskundigen of bekijken welke informatie beschikbaar is over een bepaald onderwerp.

Klik op het pictogram Zoekopties Interface van Vibe als u wilt zoeken naar een bepaalde persoon, plaats of label. U kunt ook een opgeslagen zoekopdracht gebruiken of een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren.

2.4 De relevantietabs in de introductiepagina van uw persoonlijke werkruimte

De introductiepagina van uw persoonlijke workspace bevat verscheidene tabs waarmee u uw werk eenvoudiger kunt maken. Gebruik deze tabs als een centrale locatie van waaruit u snel informatie kunt verzamelen over nieuwe vermeldingen, verwachte taken, uw dagelijkse vergaderingen en meer.

Nieuw: Hiermee ziet u snel nieuwe vermeldingen in uw teams, in gevolgde plaatsen of in de hele site.

Recent: Hiermee kunt u vermeldingen weergeven die u de laatste tijd hebt gepost of bezocht. U kunt zien wie recentelijk uw workspace heeft bezocht en u kunt uw persoonlijke markeringen weergeven.

Taken en agenda's: Hiermee kunt u taken weergeven die aan u zijn toegewezen en gebeurtenissen van vandaag weergeven vanuit de agenda's die u volgt.

MiniBlogs en gedeelde items: Hiermee kunt u de MiniBlog-vermeldingen zien van de personen die u volgt, en items die anderen met u hebben gedeeld.

Accessoires: Bevat een accessoirepaneel met items uit uw mappen Gastenboek, Blog en Fotoalbum.

2.5 Het inhoudsgebied

In het inhoudsgebied in Vibe wordt de meeste informatie weergegeven, zoals workspaces, mappen en vermeldingen.

3.0 Uw persoonlijke workspace aanpassen

Voordat u begint met het gebruiken van Novell Vibe, raden we u aan uw persoonlijke workspace aan te passen.

3.1 Uw profiel aanpassen

Mogelijk moet u uw profiel handmatig aanpassen zodat belangrijke contactinformatie zichtbaar wordt, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummer, de tijdzone en uw afbeelding.

Een andere reden om uw profiel te wijzigen is het bekend maken van uw vaardigheden en eerdere ervaringen aan andere Vibe-gebruikers. Een voordeel van Vibe is dat u experts kunt vinden voor ieder specifiek onderwerp binnen uw organisatie. U, als gebruiker van Vibe, bent mogelijk zelf een specialistisch expert.

OPMERKING:Als u uw persoonlijke gegevens, zoals uw Vibe-wachtwoord, niet kunt wijzigen zoals in deze sectie wordt beschreven, is dat hoogstwaarschijnlijk omdat uw persoonlijke gegevens worden gesynchroniseerd via een externe directoryserver. Als u wijzigingen wilt doorvoeren, dient u contact op te nemen met uw Vibe-beheerder.

 1. Klik op de introductiepagina van uw persoonlijke workspace op de koppeling Profiel naast uw naam en avatar.

  of

  Klik op het pictogram Beschikbaarheid Interface van Vibe naast een vermelding die u hebt gemaakt of gewijzigd en klik vervolgens op Profiel.

  Uw profiel wordt weergegeven.

  Als u een nieuwe gebruiker bent, bevat uw profiel waarschijnlijk nog niet veel informatie.

 2. Klik op Bewerken rechtsboven in het profiel.

  De pagina Gebruiker wordt geopend.

 3. U kunt hier onder meer uw wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer, tijdzone of interfacetaal wijzigen, of een afbeelding uploaden.

 4. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw profiel, klikt u op OK.

3.2 Workspacebranding gebruiken

Door een persoonlijke brand toe te voegen aan uw workspace kunt u de weergave van uw workspace verbeteren en hieraan een persoonlijk tintje geven.

 1. Ga naar uw persoonlijke workspace.

 2. Klik op Workspace > Branding toepassen op workspace.

  Het dialoogvenster Workspace-/mapbranding wordt weergegeven.

 3. Geef de volgende informatie op om de gewenste branding te creëren:

  Brandingafbeelding gebruiken: Selecteer deze optie als u in de vervolgkeuzelijst een bestaande afbeelding wilt selecteren, of klik op het pictogram Bladeren Interface van Vibe om te bladeren naar een afbeelding in het bestandssysteem van de computer.

  Geavanceerde branding gebruiken: Selecteer deze optie en klik vervolgens op Geavanceerd als u branding wilt toepassen met geavanceerde voorzieningen zoals een YouTube-video.

  U kunt een YouTube-video toevoegen aan het brandinggedeelte door te klikken op het pictogram Video Interface van Vibe.

  Achtergrondafbeelding: Klik op het pictogram Bladeren Interface van Vibe om te bladeren naar een afbeelding op het bestandssysteem van uw computer. De vervolgkeuzelijst bevat alleen afbeeldingen als u branding uitvoert op een teamworkspace en u afbeeldingen hebt gekoppeld aan de workspace.

  De achtergrondafbeelding wordt achter de gewone branding weergegeven.

  Afbeelding uitrekken: Hiermee rekt u de achtergrondafbeelding op zodat deze het hele brandinggebied beslaat.

  Als u de achtergrondafbeelding uitrekt, overschrijft de afbeelding de door u ingestelde achtergrondkleur.

  Achtergrondkleur: Hiermee voegt u een achtergrondkleur toe die het hele brandinggebied beslaat. Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, klikt u op de naam van de kleur rechts van dit veld, selecteert u de nieuwe kleur en klikt u op OK.

  Als u een achtergrondafbeelding hebt toegevoegd en deze hebt uitgerekt, wordt de achtergrondkleur niet weergegeven.

  Tekstkleur: Hiermee wijzigt u de tekstkleur van de workspacenaam rechtsboven in het brandinggebied. Als u de tekstkleur wilt wijzigen, klikt u op de kleurnaam rechts van dit veld, selecteert u de nieuwe kleur en klikt u op OK.

  Branding wissen: Klik op deze optie om alle bestaande selecties voor branding te wissen.

 4. Klik op OK.

  In de workspace ziet u nu de brand die u hebt gemaakt.

4.0 Een teamworkspace maken

Standaard heeft iedereen in Novell Vibe het recht om een teamworkspace te maken.

Teamwerkruimtes zijn de meest voorkomende soort werkruimtes. Teamleden kunnen hiermee snel bestanden en ideeën delen en efficiënter en effectiever samenwerken, zodat het eenvoudiger wordt teamdoelen te bereiken.

Als u een teamwerkruimte wilt maken, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het pictogram Bladeren Interface van Vibe op de werkbalk Actie, en breid Introductieworkspace in de workspacestructuur uit.

  De map Introductiewerkruimte is de bovenste map in de werkruimtestructuur en kan een naam hebben die uniek is voor uw organisatie.

 2. Klik op Teamwerkruimtes.

 3. Klik op Een teamworkspace toevoegen.

  De pagina Een teamworkspace toevoegen wordt weergegeven.

  Als u de optie Een teamworkspace toevoegen niet ziet, heeft uw sitebeheerder u geen toestemming gegeven om een nieuwe workspace te maken op dit niveau. Blijf de workspaceboomstructuur uitbreiden. Volg hierbij het pad van uw organisatie-eenheid en klik op de naam van de map waar u de nieuwe teamworkspace wilt maken. Klik vervolgens op Workspace > Nieuwe workspace. Selecteer Teamwerkruimte in het gedeelte Workspace.

 4. Geef de volgende gegevens op:

  Titel: Geef een titel op voor de workspace.

  Teamleden: Geef de leden van het team op.

  U kunt individuele gebruikers opgeven, of hele groepen. U kunt ook namen toevoegen vanuit uw klembord.

  Workspacemappen: Selecteer de mappen die de workspace moet bevatten.

  Als u later besluit dat u extra mappen wilt toevoegen, kunt u dat alsnog doen.

  Aankondiging: (Optioneel) Schakel het selectievakje in en typ vervolgens een bericht in het veld Tekst aankondiging.

  Dit bericht informeert teamleden over het bestaan van de werkruimte en kan ook de waarde van de werkruimte uitleggen.

 5. Klik op OK om de nieuwe werkruimte te maken.

5.0 Novell Vibe-mappen gebruiken

Novell Vibe bevat meerdere typen mappen waarmee u de verschillende soorten informatie in uw workspace kunt organiseren.

5.1 Discussie

Met discussies kunt u opmerkingen en feedback verzamelen met betrekking tot mogelijke vragen en overwegingen. U kunt algemene discussielijnen beginnen in de map Discussie in uw persoonlijke werkruimte. Voor discussielijnen die meer van toepassing zijn op een specifiek project en/of team, begint u de discussiethread in de map Discussie van een toepasselijke teamwerkruimte.

5.2 Blog

Blogs zijn een goede manier om uw gedachten uit te drukken over onderwerpen die belangrijk voor u zijn. Als u bijvoorbeeld werkt aan een project en verantwoordelijk bent voor een bepaald aspect van dat project, kunt u uw team op de hoogte houden van uw individuele voortgang door een blog te posten in de map Blog in de teamworkspace.

5.3 Agenda

Met Vibe kunt u een map Agenda maken in elke workspace waar u dat wilt. U kunt een persoonlijke agenda bijhouden in uw persoonlijke workspace en vervolgens aparte agenda´s toevoegen aan uw teamworkspace om op de hoogte te blijven van gebeurtenissen die op dat specifieke team van toepassing zijn.

5.4 Gastenboek

De map Gastenboek in Vibe is een plaats waar u alle gastenboekvermeldingen kunt bijhouden. Gebruikers kunnen standaard uw gastenboek ondertekenen door te klikken op de tab Overzicht op de startpagina van uw persoonlijke workspace. Hiermee kunnen uw vrienden en collega´s snel met u communiceren.

5.5 Bestanden

Met bestandsmappen in Vibe is het eenvoudig om uw bestanden op te slaan en bij te houden. U kunt persoonlijke bestanden opslaan in de map Bestanden in uw persoonlijke workspace, en teamgerelateerde bestanden in uw individuele teammappen. Zo is het eenvoudig om bestanden te delen met uw teamgenoten en met anderen die mogelijk de bestanden willen inzien.

5.6 Mijlpaal

Met mijlpaalmappen houdt u de voortgang van verschillende taakmappen bij. Mijlpaalmappen worden doorgaans in zulke workspaces gebruikt, maar deze kunnen ook voor andere workspaces worden gebruikt.

5.7 MiniBlog

De map MiniBlog in Vibe is een plaats waar u al uw MiniBlog-vermeldingen kunt opslaan. Gebruik de functie MiniBlog om snel persoonlijke notities op te slaan of om anderen te informeren over waar u op het moment mee bezig bent. Zo zorgt u voor meer transparantie zodat de mensen met wie u werkt weten waarmee u bezig bent en hoe ze u kunnen helpen uw taken uit te voeren.

U kunt navigeren naar de map MiniBlog van een collega om te zien waarmee deze bezig is, en deze indien mogelijk te helpen door uw kennis en ervaring te delen.

5.8 Gespiegeld bestand

Gespiegelde bestandsmappen gebruiken een verwijzing naar een bestandssysteem op een externe server in plaats van het Vibe-bestandssysteem waarin andere Vibe-informatie is opgeslagen. Gespiegelde bestandsmappen kunnen verwijzen naar alle WebDAV-paden of lokale bestandspaden.

5.9 Fotoalbum

Met fotoalbums kunt u afbeeldingen opslaan en weergeven. U kunt uw persoonlijke foto's opslaan in het fotoalbum in uw persoonlijke werkruimte en teamgerelateerde foto's in het fotoalbum van de teamwerkruimte.

5.10 Enquêtes

Enquêtemappen worden gebruikt om enquêtes op te slaan die u en andere gebruikers van Vibe hebben gemaakt. Met enquêtes kunt u navraag doen bij teamleden of andere Vibe-gebruikers, over kwesties die belangrijk zijn voor u, uw team, of uw bedrijf.

5.11 Taken

Met taakmappen houdt u de voortgang van toegewezen taken bij. Met Vibe kunt u een map Taken maken in elke workspace waar u dat wilt. U kunt een persoonlijke taakmap bijhouden in uw persoonlijke workspace, en vervolgens aparte taakmappen toevoegen in uw teamworkspaces om taken bij te houden die specifiek van toepassing zijn op een team.

5.12 Wiki

Wikimappen bevatten wikivermeldingen. Een wiki is een verzameling verwante vermeldingen die gezamenlijk zijn geschreven door deelnemers aan de map. Het beste voorbeeld van een wiki op internet is Wikipedia. Andere voorbeelden van mogelijke wiki-inhoud zijn woordenlijsten, beleidsregels en procedures.

6.0 Help-documentatie weergeven

 1. Klik op het Help-pictogram van Novell Vibe Interface van Vibe in de rechteronderhoek van een pagina van Vibe.

  Wanneer u op dit pictogram klikt, wordt de gebruikershandleiding van Vibe weergegeven in een nieuw browservenster.

7.0 Juridische kennisgevingen:

Copyright © 2010-2011 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de uitgever. Raadpleeg de lijst met handelsmerken en servicemerken van Novell voor meer informatie over handelsmerken van Novell. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.