Novell homepage

Het gezelschap van iemand zegt veel over de persoon. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Als u in verband wordt gebracht met de beste, moet u wel IT-oplossingen van Novell gebruiken. We hebben onze oplossingen per slot van rekening ontworpen met het oog op de behoeften aan beveiliging, betrouwbaarheid en interoperabiliteit in uw bedrijfstak. En laten we de betaalbaarheid niet vergeten. Alles draait er bij ons om u te helpen rendement te halen uit uw investeringen. Daarom bieden wij de beste oplossingen op de toonaangevende platforms.

Om deze mate van toewijding te realiseren, moet een bedrijf evenveel in relaties investeren als in de ontwikkeling van producten. En dat is precies wat wij nu en in de toekomst doen. Sluit u bij ons aan.

Lees hoe andere gebruikers van verschillende bedrijfstakken al profiteren van de benadering van Novell.

Commercie

Door de stijgende kosten worden uw marges steeds krapper en het is moeilijk om deze kosten door te berekenen. Doordat de wereld steeds kleiner wordt en klanten toegang tot steeds meer informatiebronnen hebben, is het zelfs nog lastiger om uw concurrentiepositie te verstevigen en winstgevend te groeien.

U moet sneller en met een krapper budget dan ooit zaken doen en om dat te realiseren, moet u uw medewerkers productiever maken en uw klanten beter van dienst zijn. U hebt oplossingen nodig die samenwerking bevorderen, de kosten van IT-beheer verlagen en de productiviteit verhogen zodat uw IT-infrastructuur uw marges verruimt en niet verkleint.

Peerless Clothing

Peerless Clothing

Peerless Clothing heeft de voor desktopimaging benodigde tijd met Novell ZENworks met 90% verkort.

Succesverhaal

Sesame Workshop

Sesame Workshop

Sesame Workshop heeft Novell ZENworks Asset Management geïmplementeerd en de voor inventarisbeheer benodigde tijd met 70% verminderd.

Succesverhaal

Onderwijs

Hoewel IT-omgevingen tegenwoordig alleen maar complexer worden, worden IT-budgetten juist krapper. Studenten, leerlingen, facultaire medewerkers en niet-onderwijzend personeel brengen ieder hun eigen unieke uitdagingen met zich mee, maar allemaal willen ze altijd en overal toegang tot cruciale applicaties, samenwerkingstools en hun gegevens hebben. Bovendien wordt uw toch al overwerkte IT-team nog eens extra onder druk gezet door de noodzaak om verspreide omgevingen te beheren.

In dit tijdperk waarin van u wordt verwacht dat u meer doet met minder, hebt u een manier nodig om alle gebruikers op alle locaties eenvoudig te ondersteunen. U moet in staat zijn om administratieve taken zoals het verlenen en intrekken van de toegang tot e-mailaccounts en teamworkspaces en het leveren van software-updates op efficiënte en kosteneffectieve wijze uit te voeren. Centralisatie van het applicatiebeheer zou u helpen een hoop IT-functies te automatiseren. Op deze manier kunt u de productiviteit verbeteren en ervoor zorgen dat iedereen altijd en overal toegang heeft tot alles wat ze nodig hebben.

Cobb County School

Cobb County School District

Dankzij Novell Storage Manager kunnen de IT-medewerkers op basis van de in Novell eDirectory opgeslagen gebruikersgegevens automatisch bestandsopslag voor de gebruikers aanmaken. Zo hebben leerlingen die naar een andere klas overgaan en docenten die naar een andere locatie worden overgeplaatst ononderbroken toegang tot hun gegevens. Leerlingen hebben via hun e-portfolio toegang tot al hun cijfers, van de basisschool tot hun afstuderen.

Succesverhaal

George Washington University

George Washington University

George Washington University gebruikt verschillende Novell producten die de kosten helpen verlagen en de IT efficiënter maken. Zo gebruiken ze GroupWise om samen te werken, Cluster Services om de betrouwbaarheid te waarborgen en ZENworks om de werkstations te beheren.

Succesverhaal

LMU

LMU München

Ludwig-Maximilians-Universität München heeft Novell Vibe gebruikt om een webgebaseerd platform te ontwikkelen waarmee personeel, studenten en partners veilig toegang tot documenten, blogs en wiki's hebben.

Succesverhaal

Financiën

Om in het nieuwe economische klimaat te slagen, moet een evenwicht worden gevonden tussen de praktische aspecten van de voortdurend veranderende voorschriften en het streven naar innovatie. Om uw winstmarges te vergroten terwijl u nieuwe bedrijfsmodellen uitprobeert, moet er nog efficiënter worden gewerkt en moeten de kosten nog nauwgezetter worden beheerd.

In dit veranderende landschap hebt u een kosteneffectieve IT-infrastructuur nodig waarmee u niet langer vastzit aan bedrijfseigen systeemsilo's zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties en betrouwbaarheid. U hebt oplossingen nodig waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw medewerkers productief en in overeenstemming met de voorschriften werken.

GFKL

GFKL Financial Services AG

GFKL heeft met behulp van Identity Manager en ZENworks Configuration Management de provisioning van nieuwe gebruikers versneld, de IT-kosten verlaagd, de softwaredistributie en het licentiebeheer verbeterd en veilige desktopomgeving ontwikkeld.

Succesverhaal

VIST Financial

VIST Financial Corp

"Ik wou dat we Novell ZENworks veel eerder hadden geïmplementeerd. Met deze fantastische oplossing besparen we enorm veel tijd. Nu hebben we de tijd om onze infrastructuur te beheren, in plaats van tijd te verdoen met op en neer reizen naar al onze kantoren. Novell ZENworks heeft zichzelf in het eerste jaar ruimschoots terugverdiend."

Jack McLaine
Vicepresident IT
VIST Financial Corp.

Succesverhaal

Overheid

Slinkende budgetten en de vraag naar nieuwe services dwingen overheidsinstanties ertoe de activiteiten te stroomlijnen en efficiënter te maken. Tegelijkertijd staan ze onder maatschappelijke, economische en politieke druk om resultaten te boeken en rekenschap af te leggen over steeds groter wordende hoeveelheden gegevens.

Onder deze omstandigheden moet u fiscaal verantwoorde beslissingen nemen. En de IT-infrastructuur waarvoor u kiest, moet productieve samenwerking en interoperabele systemen in de hand werken en bovendien het beheer minder complex maken.

BAFA

BAFA

BAFA heeft haar softwarelicenties vereenvoudigd en haar IT-omgeving gestandaardiseerd door van Microsoft Exchange op Novell GroupWise over te stappen.

Succesverhaal

Gezondheidszorg

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners vertrouwen op allerlei hypergeavanceerde technologieën om de patiëntenzorg te optimaliseren. Hierdoor stijgen uw IT-investeringen en bovendien kan uw IT-team de eisen van de eindgebruikers, de opslagproblemen en, belangrijker nog, de beveiligingsuitdagingen maar nauwelijks aan.

Om een gezonde IT-omgeving te handhaven, moet u uw resources consolideren zodat uw team alles eenvoudig vanaf één centrale locatie kan beheren. Ook moet u uw medewerkers in staat stellen om altijd en overal veilig samen te werken. Met de juiste oplossing kunt u de privacy van patiënten waarborgen, het IT-beheer vereenvoudigen en de productiviteit aanzienlijk verbeteren.

NHS Bromley

Bromley Primary Care Trust

Bromley Primary Care Trust gebruikt ZENworks Configuration Management om vanaf één centrale locatie meer dan 800 pc's in dokterspraktijken te beheren, de reiskosten van de IT-afdeling binnen de perken te houden en de beveiliging te verbeteren.

Succesverhaal

Surrey Health

Surrey Community Health

"Provisioning is nu kinderspel, want we hoeven de nieuwe gebruiker alleen maar aan de relevante groep of groepen toe te voegen. We hebben de provisioning met Novell Storage Manager geïntegreerd zodat Novell Identity Manager automatisch het basisstation van elke gebruiker kan aanmaken. Hierdoor hebben we ongelofelijk veel tijd kunnen besparen bij de migratie van zo'n 2.500 gebruikers naar de virtuele servers in ons nieuwe datacenter."

Alisdair Millard
Network Manager
Surrey Community Health

Succesverhaal

Wyoming Medical

Wyoming Medical Center

Wyoming Medical Center heeft voor Novell ZENworks Configuration Management gekozen om de omgeving te standaardiseren, te beveiligen en centraal te beheren zodat het medische centrum tot enterprise-class organisatie kan uitgroeien.

Succesverhaal

Populaire producten onder klanten in de gezondheidszorg:

Novell Open Enterprise Server

Novell Storage Manager

Novell ZENworks Configuration Management

Productie

De uitermate sterke concurrentie van tegenwoordig dwingt u ertoe sneller te innoveren en de samenwerking binnen uw mondiale supply chain te verbeteren. Ook moet u consistente normen toepassen en afgeslankte productieprocessen realiseren om uw producten sneller dan ooit op de markt te brengen.

Wat is één van de sleutels tot een duurzaam toekomstig succes? De selectie van een IT-infrastructuur die de flexibiliteit verbetert en de kosten van IT-beheer verlaagt zonder dat de betrouwbaarheid en beveiliging daaronder te lijden hebben.

Interroll

Interroll

Interroll gebruikt Novell ZENworks om applicaties te implementeren en te beheren, het IT-beleid van het bedrijf af te dwingen en asset management op de pc's van de gebruikers mogelijk te maken.

Succesverhaal

Johnsonville Sausage

Johnsonville Sausage

Johnsonville Sausage heeft Novell ZENworks geïmplementeerd en zo de reistijd van het IT-personeel met 90% teruggedrongen.

Succesverhaal

Schüco

Schüco

"Het was voor ons essentieel dat het project de totale bedrijfskosten meetbaar zou verlagen. We zijn dan ook zeer tevreden over het feit dat Novell ZENworks direct rendement opleverde."

Wolfgang Berchem
Hoofd van de afdeling IT en informatiesystemen
Schüco

Succesverhaal

© Micro Focus