Novell homepage

Detailrapporten

Genereert automatisch detailrapporten wanneer u op een specifieke vermelding in een rapport met bestandsgegevens klikt.

Voor rapporten over bestandsextensies, eigenaars, dubbele bestanden of toegangsdatums kunt u standaard- of detailrapporten genereren. Detailrapporten bieden aanzienlijk meer informatie over een specifieke bestandsextensie, eigenaar, dubbel bestand of bestand dat in een rapport over toegangsdatums wordt vermeld.

In een standaardrapport over bestandsextensies worden gegevens bijvoorbeeld alfabetisch op bestandsextensie gegroepeerd. File Reporter filtert een detailrapport zodanig dat alleen bestanden met de gewenste extensies worden opgenomen.

U kunt een detailrapport genereren door het detailrapport te specificeren wanneer u de rapportdefinitie maakt, of u kunt een standaardrapport genereren en vervolgens een nieuw detailrapport maken door op één van de specifieke vermeldingen in het standaardrapport te klikken.

© Micro Focus