Novell homepage

Support voor eDirectory en Active Directory

Gelijktijdige rapportage van eDirectory en Active Directory opslagresources

Novell File Reporter kan tegelijkertijd rapporten genereren over de inhoud van opslagresources in eDirectory en Active Directory!

Tijdens de installatie van de Novell File Reporter Engine geeft u het primaire identiteitssysteem (directoryservice) op wanneer u het licentiebestand voor Novell File Reporter laadt. Als het Novell File Reporter licentiebestand voor Active Directory is bestemd, is Active Directory het primaire identiteitssysteem. Als het Novell File Reporter licentiebestand voor eDirectory is bestemd, is eDirectory het primaire identiteitssysteem.

U kunt Novell File Reporter echter ook met andere identiteitssystemen gebruiken om de opslagresources op deze systemen te scannen en erover te rapporteren. In combinatie met één Active Directory domein kunt u zelfs meerdere eDirectory structuren instellen als identiteitssystemen.

© Micro Focus