Novell homepage

Functies van File Reporter

Robuuste, op identiteiten gebaseerde rapportages leveren duidelijke concurrentievoordelen op

Functie File Reporter Microsoft File Server Resource Manager
Identiteitsgebaseerde rapporten Ja Nee
Rapportage over één server Ja Ja
Rapportage over meerdere servers Ja Nee
Rapporten via de console bekijken Ja Nee
Samenvoeging van rapporten Ja Nee
Automatisch e-mailen van rapporten Nee Ja
Container-/domeinrapporten (Container/Domain Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over groepen (Group Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over gebruikers (User Reports) Ja Ja
Rapporten met informatie over duplicaatbestanden (Duplicate File Reports) Ja Ja
Rapporten met informatie over eigenaars (Owner Reports) Ja Ja
Validatierapport over bestandscontrole (File Screening Audit Report) Nee Ja
Overzichtsrapporten (Summary Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over toegangsdatums (Access Date Age Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over wijzigingsdatums (Modification Date Age Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over extensies van bestandsnamen (Filename Extension Reports) Ja Nee
Vergelijkingsrapporten (Comparison Reports) Ja Nee
Opslagkostenrapporten (Storage Cost Reports) Ja Nee
Rapporten over Storage Manager beleidsregels (Storage Manager policy reports) Ja Nee
Flexibele rapportindelingen Ja Ja

© Micro Focus