Novell homepage

Functies van Novell File Reporter

Robuuste, op identiteiten gebaseerde rapportages leveren duidelijke concurrentievoordelen op

Functie Novell File Reporter Microsoft File Server Resource Manager
Identiteitsgebaseerde rapporten Ja Nee
Rapportage over één server Ja Ja
Rapportage over meerdere servers Ja Nee
Rapporten via de console bekijken Ja Nee
Samenvoeging van rapporten Ja Nee
Automatisch e-mailen van rapporten Nee Ja
Container-/domeinrapporten (Container/Domain Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over groepen (Group Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over gebruikers (User Reports) Ja Ja
Rapporten met informatie over duplicaatbestanden (Duplicate File Reports) Ja Ja
Rapporten met informatie over de eigenaar (Owner Reports) Ja Ja
Validatierapport over bestandscontrole (File Screening Audit Report) Nee Ja
Overzichtsrapporten (Summary Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over de toegangsdatums (Access Date Age Reports) Ja Nee
Rapporten met informatie over de wijzigingsdatums (Modification Date Age Reports) Ja Nee
Rapport met informatie over extensies van bestandsnamen (Filename Extension Report) Ja Nee
Vergelijkingsrapporten (Comparison Reports) Ja Nee
Opslagkostenrapport (Storage Cost Reports) Ja Nee
Rapporten over Novell Storage Manager beleidsregels (Novell Storage Manager policy reports) Ja Nee
Flexibele rapportindelingen Ja Ja

© Micro Focus