Novell homepage

Biedt gedetailleerd inzicht in bestandssystemen

Gedetailleerd inzicht in bestandssystemen

Verzamel de benodigde opslaginformatie waarmee u de efficiëntie en compliance kunt optimaliseren

Het is cruciaal om over een nauwkeurige analyse te beschikken van de bestanden die zijn opgeslagen op uw netwerkservers en -apparatuur. Als u bijvoorbeeld weet welke bestanden zijn opgeslagen, waar deze zijn opgeslagen, wie toegang tot de bestanden heeft, wanneer de bestanden voor het laatst zijn geopend en hoeveel versies er van elk bestand zijn, kunt u maatregelen nemen om de efficiëntie van de opslag te verhogen en de compliance met regelgeving voor gegevensopslag te verbeteren.

Novell File Reporter is speciaal ontwikkeld om terabytes aan gegevens te analyseren en hierover te rapporteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, wordt de workload door Novell File Reporter over een engine, agents en een PostgreSQL database verspreid.

Via de Novell File Reporter Agent maakt Novell File Reporter een scan van de opslagresource van een bestandssysteem op een bepaald moment. Een opslagresource kan een Novell netwerkservervolume of een Microsoft netwerkshare zijn. Scans zijn geïndexeerde gegevens die betrekking hebben op een specifieke opslagresource. Door middel van scans kan een opslagrapport worden gegenereerd.

Scans bieden uitgebreide informatie over de bestandstypen die gebruikers opslaan, de aanwezigheid van dubbele bestanden, de locatie van dubbele bestanden, de aanmaakdatum van bestanden, de laatste wijzigingsdatum van bestanden, machtigingsgegevens voor de mappen waarin deze bestanden staan en nog veel meer.

De scans van de Novell File Reporter Agents worden door Novell File Reporter verzameld, gecomprimeerd en naar de Novell File Reporter Engine verzonden, waarna ze worden opgeslagen in de PostgreSQL database.

Wanneer Novell File Reporter een scan van een opslagresource heeft gemaakt, kunt u daarmee een rapport genereren. U hoeft daarvoor alleen maar een rapporttype in een menu te selecteren.

Novell File Reporter 2.0 is aanzienlijk krachtiger aan netwerkdirectoryservices gekoppeld dan versie 1. File Reporter 2.0 wordt bij een primair identiteitssysteem (eDirectory of Active Directory) aangemeld en maakt vervolgens via een proxy verbinding met het andere identiteitssysteem. U kunt tegelijkertijd met één Active Directory domein en diverse eDirectory structuren zijn verbonden.

Om een rapport te genereren, worden alle scans die van toepassing zijn op de rapportspecificaties verzameld en samengevoegd door de Novell File Reporter Engine.


Rapporttypen

Rapporten over bestandssystemen Rapporten over trends Rapporten over machtigingen Rapporten over Novell Storage Manager
Mapoverzicht Vrije ruimte op volume Toegewezen NCP machtigingen Doelpaden voor beleid
Detailrapporten   Toegewezen NTFS machtigingen  
Bestandsextensie   Machtigingen per pad  
Dubbele bestanden   Machtigingen per identiteit  
Toegangsdatum      
Eigenaar      
Opslagkosten      
Vergelijking      
Directoryquota      
Totaal      

Wanneer Novell File Reporter uw bestandsgegevens in een rapport presenteert, beschikt u over de informatie die u nodig hebt om actie te ondernemen. Dit kan onder andere het volgende omvatten: het verwijderen van dubbele bestanden, het archiveren van ongebruikte bestanden, het verwijderen van homedirectory's zonder eigenaar, het wijzigen van toegangsbeheer of het implementeren van Novell Storage Manager beleidsregels om uw bestanden efficiënter op te slaan en uw bestandssysteem automatisch te beheren.

© 2015 Novell