Novell homepage

Integratie met Storage Manager

Genereert rapporten over opslag zoals gespecificeerd in een Storage Manager beleid

Als u de gebruikers- en gedeelde opslag in uw organisatie beheert met Storage Manager, kunt u met File Reporter opslagrapporten maken op basis van de doelpaden van het Storage Manager opslagbeleid, in plaats van een specifiek bestandspad op te geven.

Het is gunstig om een Storage Manager beleid in plaats van een bestandspad te gebruiken, omdat een Storage Manager beleid talloze verschillende doelpaden kan bevatten. In een grote organisatie waarin de functies voor netwerkverkeerdistributie van Storage Manager worden gebruikt, kan één beleid tien of meer doelpaden bevatten. Als u de paden via het tabblad voor doelpaden opgeeft, moet u alle tien paden invoeren. Als u de doelpaden echter in één beleid opneemt via het tabblad voor beleid van Storage Manager, hoeft u slechts één Storage Manager beleid toe te voegen.

© Micro Focus