Novell homepage

Integratie met Novell Storage Manager

Genereert rapporten over opslag zoals gespecificeerd in een Novell Storage Manager beleid

Als u de gebruikers- en gedeelde opslag in uw organisatie met Novell Storage Manager beheert, kunt u met Novell File Reporter opslagrapporten maken op basis van de doelpaden van het Novell opslagbeleid, in plaats van een specifiek bestandspad op te geven.

Het is gunstig om een Novell Storage Manager beleid in plaats van een bestandspad te gebruiken, omdat een Novell Storage Manager beleid talloze verschillende doelpaden kan bevatten. In een grote organisatie waarin de functies voor netwerkverkeerdistributie van Novell Storage Manager worden gebruikt, kan één beleid 10 of meer doelpaden bevatten. Als u de paden via het tabblad voor doelpaden opgeeft, moet u al de 10 paden invoeren. Als u de doelpaden echter in één beleid opneemt via het tabblad voor beleid van Novell Storage Manager, hoeft u slechts één Novell Storage Manager beleid toe te voegen.

© Micro Focus