Novell homepage

Tijdlijn van productverbeteringen voor File Reporter

Nieuw in versie 2.6

Behouden van meerdere scans
Met de release van versie 2.6 kunnen klanten van File Reporter een "actieve scan", "historische scan" en "baseline scan" voor het bestandssysteem en machtigingen van elke opslagresource behouden. Deze scans kunnen worden vergeleken om een nieuw historisch vergelijkingsrapport te maken.

Historische vergelijkingsrapporten
Door deze nieuwe ingebouwde rapportopties kunt u nu rapporten genereren die het bestandssysteem of de machtigingswijzigingen van een opslagresource gedurende langere tijd tonen via een vergelijking van twee bestandssysteem- of machtigingsscans.

Updates van Custom Query Report Designer
Custom Query Report Designer is bijgewerkt om de weergave van historische en baseline scangegevens te ondersteunen.

Mogelijkheid tot het kopiëren van een rapportdefinitie
De mogelijkheid tot het kopiëren van rapportdefinities is toegevoegd aan zowel de webapplicatie als Report Designer. Met de webapplicatie kunt u ieder type rapportdefinitie kopiëren, en met Report Designer kunnen definities voor aangepaste queryrapporten worden gekopieerd.

Nieuw in versie 2.5

Custom Query Reports
Naast de ingebouwde rapporten kunt u aangepaste queryrapporten genereren door uw eigen databasequery's te maken. De rapportgegevens zijn afkomstig uit de scan en worden in een rapport verwerkt in een tekstbestand met scheidingstekens of in een aangepaste rapportagelay-out die is gemaakt met de nieuwe Report Designer.

Custom Query Report Designer
De lay-out en presentatie van rapportgegevens voor aangepaste queryrapporten kunnen verder worden aangepast vanaf een Windows werkstation met de Report Designer.

Desktop Report Viewer
Opgeslagen rapporten kunnen nu worden gedownload en bekeken vanaf een Windows werkstation met de applicatie Report Viewer.

Vroegtijdige toegang tot analysetools die in ontwikkeling zijn
Met de release van versie 2.5 kunt u vroegtijdig toegang krijgen tot analysefuncties in een nieuwe set tools die vanaf een Windows werkstation kan worden gebruikt.

Nieuw in versie 2.0.2

Support voor Microsoft SQL Server 2012
Met de release van File Reporter 2.0.2 bevatten ondersteunde databases nu zowel PostgreSQL als Microsoft SQL Server 2012.

Configuratiedashboard
Met behulp van een nieuw configuratiedashboard kunt u de productlicenties beheren en vervolgens de databases, NFR Engine en webapplicaties configureren en beheren.

Rapportages over beheershares
Met File Reporter kunt u nu rapporteren over beheershares in Windows bestandssystemen.

Support voor Microsoft Windows 2012 R2
File Reporter 2.0.2 biedt volledige ondersteuning voor Microsoft Server 2012 R2.

Nieuw in versie 2.0.1

Geavanceerd filteren
Met de introductie van File Reporter 2.0.1 kunt u gebruikmaken van geavanceerde filtermogelijkheden zodat uw bestandsgegevensrapporten alleen de gewenste gegevens bevatten. Booleaanse filters zijn beschikbaar op het nieuwe tabblad Filters.

Support voor Microsoft DFS Namespace
Met behulp van de Distributed File System (DFS) namespace technologie kunnen Microsoft netwerkbeheerders gedeelde mappen groeperen die op verschillende servers zijn opgeslagen en deze als een virtuele mappenstructuur (ook wel namespace genoemd) voor gebruikers weergeven. In File Reporter kunnen deze namespaces nu worden gebruikt als beschikbare opslagresources waarvoor rapportages kunnen worden uitgevoerd.

Nieuw in versie 2.0

Geavanceerde architectuur
Om uitgebreide rapportages mogelijk te maken, is File Reporter 2.0 gebaseerd op een nieuwe geavanceerde architectuur met ondersteuning van:

  • Gelijktijdige integratie met Micro Focus eDirectory en Active Directory
  • Een SQL database
  • Webgebaseerd beheer

Vereenvoudigde configuratie- en beheerfuncties
Alle complexe DSI installatie- en configuratietaken zijn vervangen door een eenvoudige installatie- en configuratiewizard. Na de installatie kunt u alle beheertaken uitvoeren via een browsergebaseerde interface.

Nieuwe rapportagemogelijkheden
File Reporter 2.0 is aanzienlijk krachtiger aan netwerkdirectoryservices gekoppeld. File Reporter 2.0 wordt bij een primair identiteitssysteem (Micro Focus eDirectory™ of Active Directory) aangemeld en maakt vervolgens via een proxy verbinding met het andere identiteitssysteem. U kunt tegelijkertijd met één Active Directory domein en diverse Micro Focus eDirectory structuren zijn verbonden.

Nieuwe rapporten
Naast de uitgebreide rapporttypen voor bestanden uit versie 1 biedt File Reporter 2.0:

  • Rapporten over machtigingen die aangeven wie toegang tot een bepaald bestand hebben of welke toegangsrechten een bepaalde gebruiker heeft
  • Rapporten over trends die de gegevensgroei op ons volume of Windows share gedurende een tijdsperiode tonen
  • Detailrapporten die betrekking hebben op een specifieke gebruiker, bestandstype, bestand etc.
  • Totaalrapporten voor rapportage over bestanden en mappen op opslagresources in Micro Focus eDirectory en Active Directory

© Micro Focus