Novell homepage

Rapporten automatisch genereren

Genereert rapporten als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan

Effectief netwerkopslagbeheer bestaat ook uit doorlopend toezicht op de groei van uw opslagruimte. Het kan voorkomen dat regelmatige controles van uw met File Reporter gegenereerde rapporten vertraging oplopen of over het hoofd worden gezien. Gelukkig kan File Reporter getriggerde rapporten samenstellen als bepaalde grenzen voor opslagcapaciteit zijn bereikt, en wordt u vervolgens op de hoogte gesteld wanneer deze rapporten zijn gemaakt.

U bepaalt de drempelwaarde voor de totstandkoming van zo'n rapport. Wilt u bijvoorbeeld op de hoogte worden gebracht wanneer 85% van de capaciteit is benut? U kunt deze instelling gewoon in de beheerinterface invoeren. Als File Reporter signaleert dat de grens van 85% van de beschikbare opslagcapaciteit wordt bereikt, maakt de applicatie een rapport en ontvangt u een bericht als dit is voltooid.

U kunt het gegenereerde rapport aan de hand van elk van de standaardrapporttypen filteren. Om de bestanden te bekijken die u mogelijk van de primaire naar de secundaire of tertiaire opslag wilt verplaatsen of misschien zelfs wilt verwijderen, kunt u bijvoorbeeld een rapport met informatie over de toegangsdatums (Access Date Age Report) bekijken en de grootste 100 bestanden filteren die de afgelopen twaalf maanden niet zijn gebruikt.

© Micro Focus