Novell homepage

Opslagtrends

Vergelijk de trends in groei van opslagresources tussen twee tijdstippen.

Novell File Reporter vermeldt niet alleen de gegevens van uw opslag in de System Inventory en standaardrapporten. Het laat u ook de trends in het gebruik van de opslagcapaciteit zien. Door gebruik te maken van de Trend Data toepassing, kunt u trends in de groei van opslagresources tussen twee tijdstippen vergelijken. De gegevens omvatten het aantal bestanden, de totale grootte van de bestanden, de beschikbare vrije ruimte en meer.

De informatie die u met behulp van Trend Data krijgt, kan u helpen bij het bepalen van de snelheid waarmee de volumes groeien, bij het berekenen van de limiet van uw opslagcapaciteit en bij het incalculeren van een uitbreiding van uw opslagcapaciteit, lang voordat u het echt nodig hebt.

Trend Data kan ook de snelheid waarmee het ene volume groeit vergelijken met die van de groei van een ander volume. U kunt dit gebruiken als middel om ongewone groei in het gebruik van de opslagcapaciteit te onderzoeken. Als u bijvoorbeeld ziet dat de beschikbare vrije schijfruimte in een kort tijdsbestek opvallend kleiner is geworden, kunt u een Owner Report genereren om te zien wie de meeste bestanden wegschrijft.

© 2015 Micro Focus