Novell homepage

Rapporteert over terabytes aan gegevens

Profiteer van de efficiëntie van verspreide workloads, scans en compressie

File Reporter is ontwikkeld om terabytes aan gegevens te onderzoeken en hierover verslag uit te brengen. Dat houdt in dat File Reporter miljoenen bestanden, directory's en subdirectory's scant. Om dit efficiënt te doen, verdeelt File Reporter het werk tussen de File Reporter engine en File Reporter agents.

De File Reporter engine is het mechanisme waarop File Reporter wordt uitgevoerd. De engine kan vanaf een Open Enterprise Server, een SUSE Linux Enterprise Server of een Microsoft Windows 2003 of 2008 server worden uitgevoerd. In kleinere organisaties kan de engine worden uitgevoerd op een server die ook voor andere doeleinden wordt gebruikt. In grotere organisaties wordt de engine waarschijnlijk op een standalone server uitgevoerd.


De File Reporter engine:

 • Plant de scans die de File Reporter agents uitvoeren
 • Verwerkt de scans en compileert deze voor verwerking in een rapport
 • Geeft via de gebruikersinterface rapportagegegevens weer
 • Bepaalt wanneer het systeem aan een vooraf gedefinieerde voorwaarde voldoet en genereert dan automatisch een rapport (in tegenstelling tot geplande rapportage)
 • Controleert het aantal online agents

File Reporter agents zijn compacte programma's die op allerlei commercieel verkrijgbare besturingssystemen kunnen worden uitgevoerd. We hebben momenteel agents voor:

 • Open Enterprise Server 2
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • NetWare
 • Microsoft Windows 2003 of 2008 Server

In de toekomst zullen nog meer agents beschikbaar komen.

File Reporter agents kunnen ook worden ingezet als proxy agents zodat deze kunnen rapporteren over Network Attached Storage (NAS) apparatuur in Active Directory netwerken en over volumes van virtuele servers in serverclusters in zowel Micro Focus eDirectory als Active Directory netwerken. File Reporter agents kunnen allerlei bestandssystemen onderzoeken en hierover rapporteren, waaronder Storage Services, traditionele systemen, NetWare Core Protocol, Windows New Technology File System, Reiser en ext3.

File Reporter scant het bestandssysteem van een opslagresource via een agent. Een opslagresource kan een servervolume, een Storage Manager beleid, een netwerkfolderpad of een Linux koppelingspunt betreffen. De scan omvat uitgebreide informatie over:

 • Welke bestandtypen door gebruikers worden opgeslagen
 • Of gebruikers de bestanden hebben gekopieerd (en waar deze kopieën zijn opgeslagen)
 • Wanneer gebruikers de bestanden hebben gemaakt
 • Wanneer gebruikers de bestanden voor het laatst hebben geopend
 • En nog veel meer

U kunt op elk moment een scan maken, maar wij raden aan om dit na werktijd te doen om de impact op de netwerkprestaties te minimaliseren.

Een scan bestaat uit geïndexeerde en gecomprimeerde gegevens die bij een bepaalde opslagresource horen. File Reporter decomprimeert scans uitsluitend om rapporten te genereren. Met andere woorden: File Reporter gebruikt de scan van een bepaalde opslagresource alleen als de scan content omvat die relevant is voor een rapportaanvraag.

Omdat File Reporter terabytes aan gegevens onderzoekt en hierover rapporteert, kunnen de gedecomprimeerde rapporten een grootte hebben van meerdere gigabytes. Daarom zorgt File Reporter ervoor dat alleen de gewenste gegevens worden gedecomprimeerd en op het scherm worden weergegeven als u een rapport (of specifieke informatie via een gefilterde aanvraag) wilt bekijken.

© Micro Focus