Novell homepage

Veelgestelde vragen over GroupWise

Hebt u vragen? Wij weten het antwoord.


Wat is er veranderd in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van GroupWise 2014?

Met de release van GroupWise 2014 brengen we de volgende wijzigingen aan in de EULA:

  • Licenties voor GroupWise worden nu geteld per postbus, niet per gebruiker.
  • GroupWise rechten voor het SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement, en voor Messenger en GroupWise Mobility Service vereisen een actief onderhoudscontract. GroupWise klanten die hun onderhoudscontract laten verlopen, kunnen deze onderdelen niet meer uitvoeren.
  • De voormalige WebAccess/Messenger licentie heet nu een beperkte licentie.
  • We introduceren een inactieve licentie die kan worden gebruikt wanneer organisaties toegang nodig hebben tot een anderszins inactieve postbus voor archivering en eDiscovery of compliancedoeleinden.
  • We hebben voorzieningen toegevoegd voor testaccounts en systemen zonder licentie.

Deze wijzigingen zijn beter afgestemd op klantimplementaties en maken het mogelijk licenties bij te houden voor nieuwe implementatieopties die beschikbaar zijn in GroupWise 2014, zoals het gebruik van Active Directory of geen directory. Voor meer informatie raadpleegt u de EULA of neemt u contact op met uw vertegenwoordiger of partner.

Wanneer gelden de bepalingen van de nieuwe EULA voor een klant?

Hoewel de EULA wordt weergegeven en ermee akkoord moet worden gegaan wanneer GroupWise 2014 wordt gedownload, is een organisatie pas aan de bepalingen ervan gebonden wanneer GroupWise 2014, in welk deel van de omgeving dan ook, wordt geïnstalleerd of geïmplementeerd. Raadpleeg de onderstaande vraag over implementatie van gemengde versies voor aanbevelingen voor compliance en audit.

LICENTIES PER POSTBUS

Wat zijn de praktische gevolgen van GroupWise licenties per postbus in plaats van per gebruiker?

De meeste van onze klanten beheren het product nu al per postbus. Dit betekent dat we het licentiemodel voor onze software eigenlijk hebben afgestemd op de praktijk. De praktische gevolgen van deze wijziging zouden minimaal moeten zijn. Als een klant licenties per gebruiker heeft van eerdere versies van GroupWise dan GroupWise 2014, worden alle GroupWise licenties van de klant automatisch één op één omgezet naar postbuslicenties nadat GroupWise 2014 voor het eerst is geïnstalleerd of gebruikt. De klant hoeft geen verdere actie te ondernemen om de gebruikerslicenties om te zetten in postbuslicenties.

Als een klant niet alle gebruikerslicenties wil omzetten in postbuslicenties, mag de klant niet upgraden naar GroupWise 2014 en dit niet implementeren. De klant moet dan een eerdere versie van GroupWise blijven gebruiken.

Wij begrijpen dat er in sommige organisaties gebruikers zijn die meerdere postbussen beheren (bijvoorbeeld een persoonlijke postbus en een postbus voor een helpdesk of de verkoopafdeling). Klanten met gebruikers waarvoor dit geldt, moeten hun opties bespreken met hun vertegenwoordiger of partner voorafgaand aan de eerste GroupWise 2014 audit.

Is de postbuslicentie van toepassing op klanten die een licentie voor GroupWise 2014 hebben via de Open Workgroup Suite?

Nee. Voor deze klanten geldt dat bij GroupWise 2014 dezelfde berekening voor het aantal licenties wordt uitgevoerd als voor de Open Workgroup Suite bundel (licentie per gebruiker of per apparaat).

Is er een respijtperiode of een bepaalde tijd waarbinnen een klant moet reageren om gebruik te blijven maken van de oude licenties (op basis van gebruiker) in plaats van de nieuwe licenties (op basis van postbus)?

Nee. Er is geen respijtperiode. Voor klanten treden de EULA-bepalingen van GroupWise 2014 in werking voor alle GroupWise exemplaren die ze hebben geïmplementeerd (bijvoorbeeld GroupWise 8 of GroupWise 2012) vanaf het moment dat ze een exemplaar van GroupWise 2014 implementeren. Hiervoor geldt geen vaste tijdsperiode. Klanten kunnen een onderhoudscontract hebben en dit blijven vernieuwen zonder te upgraden naar GroupWise 2014. In deze gevallen gelden de EULA-bepalingen van de eerdere versie(s) van GroupWise.

Hebben klanten met GroupWise 2014 nog steeds het recht om GroupWise 2012 en eerdere versies te implementeren?

Ja, de rechten van eerdere versies blijven geldig. Klanten met GroupWise 2014 kunnen GroupWise 2012 of andere eerdere versies implementeren als een toegestaan alternatief. Voor de berekening van het aantal licenties gelden de bepalingen in de EULA van de versie die ze gebruiken. Houd er echter rekening mee dat support voor klanten die oudere versies gebruiken, niet wordt verlengd na de gepubliceerde datums voor de levenscyclus. Klanten die ervoor kiezen eerdere versies te implementeren, moeten de pagina Supportcyclus voor producten raadplegen en dienovereenkomstig hun plannen aanpassen.

Als een organisatie gebruikmaakt van GroupWise 2014, maar een combinatie van GroupWise 2012 en GroupWise 2014 heeft geïmplementeerd, hoeveel licenties zijn er dan nodig?

Klanten die GroupWise 2014 implementeren naast eerdere versies krijgen nu te maken met licenties per postbus. Ze hebben voldoende licenties voor alle postbussen nodig. Hun GroupWise 2012 licenties worden één op één omgezet in postbuslicenties.

Is het gebruik van verschillende versies van de GroupWise client met een GroupWise 2014 postkantoor van invloed op de licenties?

Nee. De versie van de GroupWise client is op geen enkele wijze van invloed op de licentievereisten. Nadat de klant zijn servers (POA, MTA, GWIA) heeft geüpdatet naar GroupWise 2014, is de toegang tot die postbussen onderworpen aan de EULA voor GroupWise 2014. Het maakt niet uit elke versie(s) van de GroupWise client worden gebruikt om toegang te krijgen tot die postbussen.

Vereist de wijziging van licenties per gebruiker naar licenties per postbus dat de klant zijn onderhoudscontract houdt en heeft de klant nog steeds een onbeperkt geldige licentie voor de software?

Net als in het verleden is de GroupWise licentie onbeperkt geldig. Nadat klanten de licentie hebben gekocht, hebben ze het recht GroupWise te gebruiken, ongeacht of ze hun onderhoudscontract laten doorlopen. De volgende rechten vervallen echter als het GroupWise onderhoudscontract verloopt en klanten moeten die onderdelen verwijderen en niet meer gebruiken: GroupWise Mobility Service en Messenger. Klanten met een SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement zien af van het recht op support of updates. Klanten voor wie het GroupWise onderhoudscontract verloopt, kunnen er ook voor kiezen Messenger of SUSE Linux Enterprise Server te kopen als zelfstandige producten waarbij de licenties losstaan van GroupWise. Houd er rekening mee dat deze wijzigingen niet van toepassing zijn op Micro Focus eDirectory. Een klant met GroupWise heeft een onbeperkt geldige licentie voor Micro Focus eDirectory.

Opmerking: onbeperkt geldige licentierechten gelden niet voor abonnementen of academische licenties.

Moeten klanten licenties kopen voor GroupWise resources (zoals plaatsen, zaken of rollen)?

Nee. In de EULA voor GroupWise 2014 worden de licentievereisten voor resources zoals plaatsen (vergaderruimten), zaken (printers, huurauto's) en rollen (helpdesk) expliciet beschreven. Resources worden ook gebruikt om mobiel afdrukken via Micro Focus iPrint mogelijk te maken en er zijn geen aanvullende licenties vereist om voor dit doel een postbus aan een printer toe te wijzen.

Heeft een organisatie postbuslicenties nodig voor GroupWise gegevens die zijn gerepliceerd naar een site voor disaster recovery?

Nee. Als een klant voldoende licenties heeft voor de postbussen in de implementatie, zijn er geen aparte licenties vereist om GroupWise uit te voeren op een disaster recovery site. Als er aanvullende gebruikers zijn in de disaster recovery omgeving waarvoor geen postbuslicentie is in de productieomgeving, moet de klant aanvullende postbuslicenties aanschaffen.

LICENTIERECHTEN

Welke onderdelen worden geleverd als rechten bij GroupWise?

Micro Focus eDirectory, het SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement, Messenger en GroupWise Mobility Service worden allemaal als rechten aangeboden aan GroupWise klanten.

Welke specifieke wijzigingen zijn aangebracht in deze rechten met de release van GroupWise 2014?

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het recht op Micro Focus eDirectory met GroupWise 2014. De rechten voor het SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement, Messenger en GroupWise Mobility Service zijn nu echter expliciet gekoppeld aan een actief GroupWise onderhoudscontract.

Is het verlopen van het GroupWise onderhoudscontract van invloed op het gebruik van producten waarop een organisatie recht heeft?

Ja. De rechten voor het SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement, Messenger en GroupWise Mobility Service zijn abonnementen die expliciet zijn gekoppeld aan en afhankelijk zijn van het feit dat een organisatie een GroupWise onderhoudscontract heeft. In deze gevallen heeft de klant drie opties: het GroupWise onderhoudscontract verlengen, de rechten aanschaffen als zelfstandige producten (indien beschikbaar) of deze rechten verwijderen en niet meer gebruiken (indien van toepassing). In geval van het SUSE Linux Enterprise Server Basic abonnement hoeft het product niet te worden verwijderd als het GroupWise onderhoudscontract is verlopen. Het recht op support of updates van SUSE komt echter te vervallen.

BEPERKTE LICENTIE

Wat is de beperkte licentie en waarin verschilt deze van eerdere GroupWise licenties?

De GroupWise Limited Client Mailbox licentie is in feite een nieuwe naam voor de voormalige GroupWise WebAccess/Messenger licentie. Deze licentie geeft recht op het gebruik van een GroupWise postbus via WebAccess. De licentie biedt precies dezelfde rechten als de GroupWise Full Client Mailbox licentie, maar beperkt clienttoegang tot WebAccess, mobiele apparaten en POP/IMAP e-mailclients. Organisaties gebruiken deze licentie vaak als ze gebruikers zonder vaste werkplek hebben, zoals studenten, uitzendkrachten en dergelijke, die wel toegang moeten hebben tot e-mail. De prijs van deze licentie-optie blijft hetzelfde (circa 23 procent van de prijs van een GroupWise Full Client Mailbox licentie). Ga voor meer informatie naar GroupWise Bèta (voorafgaand aan de release) en GroupWise 2014 (nadat het product is uitgebracht).

Is er nu een aparte Messenger licentie? Kan Messenger worden gekocht als zelfstandig product?

Ja. Hoewel Messenger een recht bij een GroupWise onderhoudscontract blijft, is het nu ook beschikbaar als zelfstandig product. Voor prijzen neemt u contact op met uw vertegenwoordiger of partner.

INACTIEVE LICENTIE

Wat is de nieuwe inactieve licentie voor GroupWise? Hoe en wanneer wordt deze gebruikt?

De inactieve licentie is een nieuwe licentie-optie die we hebben toegevoegd aan de Corporate prijslijst. Deze wordt gebruikt in gevallen waarin een postbus door de beheerder expliciet is gemarkeerd als inactief en al 60 dagen niet is gebruikt. Dit is vaak het geval als een werknemer een organisatie verlaat, maar waarbij de e-mail van de werknemer moet worden bewaard voor eDiscovery en compliance. Deze licentieoptie kost ongeveer 23 procent van de prijs van een GroupWise Full Client Mailbox licentie.

Zijn er wijzigingen aangebracht in het GroupWise product zodat een postbus als inactief kan worden gemarkeerd en dit correct wordt vermeld in auditrapporten?

Ja. De beheerder kan een postbus nu expliciet als 'Inactief' markeren, waarna de postbus geen nieuwe mail meer ontvangt en GroupWise de datum van de laatste aanmelding niet meer vastlegt. Daarnaast wordt hierdoor de datum opgeslagen waarop het account inactief is gemaakt en wordt de datum of het tijdstempel van de laatste aanmelding gewist. Het auditrapport telt en toont alle postbussen die een inactieve licentie vereisen (ze zijn expliciet gemarkeerd via de beheerconsole en er zijn 60 dagen verstreken). Het auditrapport blijft inactieve postbussen weergeven zoals voorheen is bepaald (dat wil zeggen postbussen die gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt en die mogelijk actie van de beheerder vereisen) maar toont ook afzonderlijk en expliciet het aantal inactieve licenties.

TESTSYSTEMEN EN -GEBRUIKERS

Hoe kan ik licenties aanvragen voor een GroupWise testsysteem of testpostbussen?

We bieden nu expliciete rechten voor het gebruik en de implementatie van GroupWise testsystemen en -postbussen op de volgende manieren: in een productiesysteem zijn er twee testpostbussen per postkantoor en in een niet-productietestsysteem zijn er maximaal 25 testpostbussen, zonder licentiekosten.


Een vraag stellen

Als uw vraag niet op deze pagina wordt beantwoord, kunt u uw vraag met behulp van dit formulier indienen. We reageren niet direct op uw vraag, maar als we van mening zijn dat uw vraag een nuttige aanvulling op deze pagina vormt, laten we deze door de juiste experts beantwoorden en voegen we de vraag en het antwoord aan deze veelgestelde vragen toe.

Neem als u direct antwoord op uw vraag nodig hebt, contact op of laat u door ons terugbellen.

© Micro Focus