Novell homepage

Archive and Version Services

Eenvoudig en kosteneffectief herstel van verwijderde bestanden door de gebruiker zelf.

Het herstellen van één bestand is meestal geen eenvoudig proces. Dit geldt zelfs wanneer u back-up- en herstelprocessen hebt geïmplementeerd om het verlies van grote hoeveelheden gegevens te voorkomen. Verder heeft een bestand dat een individuele gebruiker kwijtraakt vaak een kortere levenscyclus dan grote back-upcyclussen. Als gevolg hiervan kunnen het verlies van een bestand of pogingen om het bestand te herstellen aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor uw organisatie. Met Archive and Version Services beperkt u deze kosten tot het minimum.

Met Archive and Version Services kunnen gebruikers bestanden eenvoudig zelf herstellen vanuit een archief met periodiek opgeslagen bestandsversies. Zo kunt u de helpdesk- en IT-beheerkosten aanzienlijk verlagen. Uw helpdesk- of IT-personeel hoeft zich dan namelijk niet meer bezig te houden met gebruikers die vragen of een bepaald bestand kan worden hersteld. Hierdoor kunnen ze zich richten op belangrijkere problemen voor uw gebruikers en de organisatie als geheel.

Met Archive and Version Services zijn gebruikers productiever doordat ze hun eigen foutieve verwijderingen of bestandswijzigingen kunnen corrigeren. Aangezien gebruikers het bestandsherstel zelf uitvoeren, hoeven ze geen beroep te doen of te wachten op de IT-afdeling. Ze kunnen vanaf elke gewenste locatie en op elk gewenst moment bestandsversies ophalen. Hiervoor hebben ze alleen een webbrowser met een actieve netwerk- of internetverbinding nodig.

Daar komt nog bij dat gebruikers niets van het versiebeheerproces merken, totdat ze een vorige versie van een bestand willen ophalen. Ook worden samenwerkingsomgevingen ondersteund waarin groepen gebruikers gedeelde bestanden kunnen aanmaken en aanpassen. Versiebeheer heeft geen invloed op het gedrag van applicaties en de gebruiker hoeft hiervoor niets te doen.

© Micro Focus