Novell homepage

Distributed File Services

Eenvoudig gegevens vinden, zelfs wanneer deze in beweging zijn, back-updilemma's oplossen en gegevens moeiteloos migreren naar Linux.

Om het eenvoudig te maken om gegevens te vinden, zelfs wanneer deze in beweging zijn, handhaaft Distributed File Services de logische bestandsorganisatie door een VLDB (Volume Location Database) te gebruiken voor alle volumes. Wanneer u een NSS volume (Storage Services) verplaatst naar een nieuw volume in een andere groep, helpt de VLDB bij het doorsturen van query's naar de nieuwe locatie. Hierdoor kunnen gebruikers en applicaties altijd hun bestanden vinden, zelfs wanneer de directory's worden gewijzigd.

U kunt een NSS volume zelfs opsplitsen om de gegevens van een directory naar een nieuw NSS volume te verplaatsen. Door Distributed File Services wordt op de bronlocatie in plaats van de oude directory een koppelingsbestand geplaatst. De koppeling bevat een hint over de nieuwe locatie van de gegevens. Wanneer gebruikers proberen toegang te krijgen tot de gegevens, zoekt Distributed File Services de locatie van het doelvolume op in de VLDB en worden de query's automatisch en op transparante wijze doorgestuurd zodat gebruikers toegang tot hun gegevens krijgen.

Dankzij koppelingen en de VLDB hoeven gebruikers het pad naar de fysieke locatie van gegevens niet langer te onthouden. Bovendien worden de beheerkosten zo verlaagd. Wanneer u een volume naar een andere server moet verplaatsen, hoeft u dit niet aan te kondigen, gebruikers geen trainingen te geven en de eerste zes maanden geen helpdeskgesprekken hierover te voeren. U en uw gebruikers kunnen doorgaan met het gebruik van de logische paden die u hebt gebruikt bij de toewijzing van netwerkstations of het maken van inlogscripts. De fysieke locatie van gegevens kan in de loop der tijd veranderen en die verandering is volledig transparant voor de eindgebruiker.

Met Distributed File Services hoeven gebruikers ook minder paden te onthouden wanneer de gegevens worden verspreid over verschillende volumes of servers. Een voorbeeld: als de gegevens van een gebruiker zich op server X, Y en Z bevinden, kunt u koppelingen maken op server X die verwijzen naar alle gegevens van die gebruiker op server Y en Z. Gebruikers hoeven dan alleen het pad naar server X te onthouden, omdat het door die koppelingen lijkt alsof alle gegevens zich op één locatie bevinden.

Bovendien kunt u met Distributed File Services problemen oplossen met back-ups met te grote volumes of die zijn verspreid over meerdere volumes. U kunt hiermee grote volumes opsplitsen in twee (of meer) volumes. Indien gewenst kunt u vervolgens van de resulterende volumes een afzonderlijke back-up maken. U kunt een volume in elke directory opsplitsen in een nieuw NSS volume zonder het logische pad naar bestanden te wijzigen.

Klanten die NSS volumes verplaatsen van NetWare naar Open Enterprise Server onder Linux, worden met Distributed File Services ook voorzien van een migratiepad. U kunt flexibel blijven, in uw eigen tempo een migratie uitvoeren en gegevens zelfs verplaatsen van de NetWare servers naar Open Enterprise Server onder Linux zonder dat u volledig overschakelt op een Open Enterprise Server in een Linux omgeving.

© Micro Focus