Novell homepage

Toezicht op de serverintegriteit

Verdoe geen tijd aan handmatig toezicht houden op uw netwerk.

Om u de kans te geven meer tijd vrij te maken, bevat Open Enterprise Server de tools en support van standaarden die u nodig hebt om veel beheertaken voor de gehele organisatie te vereenvoudigen. U kunt duizenden uren aan beheer besparen dankzij twee belangrijke functies: CIM integratie (Common Information Model) en webgebaseerd toezicht op de serverintegriteit.

Met de volledige support voor CIM verlaagt Open Enterprise Server het aantal redundante netwerkbeheertaken aanzienlijk. CIM is een open branchestandaard die is gemaakt door de DMTF (Distributed Management Task Force). Door de universele en consistente definitie van beheerinformatie kunt u hiermee het netwerkbeheer stroomlijnen door ervoor te zorgen dat voor al uw systemen, applicaties, netwerken en apparatuur dezelfde beheertaal wordt gebruikt.

De CIM standaard gebruikt objectgeoriënteerde modellering om de interoperabiliteit in uw netwerk te garanderen. U kunt dezelfde beheerinformatie bekijken voor al uw systemen en apparatuur, zonder dat u zich bij elk van deze afzonderlijk hoeft aan te melden. Hierdoor hebt u minder manuren nodig om het netwerk te beheren en krijgt u een uitgebreid overzicht van alle netwerkonderdelen en de relatie hiertussen.

Een voorbeeld: als u drie verschillende printers van verschillende leveranciers hebt geïmplementeerd op drie verschillende locaties, kunt u voor al deze printers tegelijk beheerinformatie bekijken vanaf een centrale locatie wanneer u deze op elkaar aansluit in een netwerk met een CIM fundament. U kunt het volgende bekijken: de fabrikant en serienummers (om de inventarisatie te vereenvoudigen), de modelnummers (om sneller tonerbestellingen te plaatsen), de locatie in het netwerk (voor een snellere probleemoplossing), de afdrukwachtrijen (om het gebruik te beoordelen) en de algemene relatie met de andere applicaties die worden uitgevoerd in het netwerk.

De verschillende CIM onderdelen in Open Enterprise Server, waaronder de CIM Client, Server, Protocol Adapter, Object Manager en Provider, werken samen aan de levering van browsergebaseerd toezicht op de serverintegriteit. Open Enterprise Server heeft ook een veld Quick Status. Hiermee kunt u verschillende aspecten van de serverintegriteit snel controleren. Geheugen, besturingssysteem, processen/threads, netwerk en CPU's zijn voorbeelden van categorieën in dit veld. U kunt één of meer van deze items selecteren voor meer gedetailleerde informatie over de integriteitscontrole.

Met Open Enterprise Server hoeft u niet te zijn aangemeld bij de serverconsole om systemen draaiende te houden. U kunt de serverintegriteit vanaf elke gewenste locatie veilig controleren en beheren via het internet. De hieruit resulterende flexibiliteit en het gemak zorgen voor lagere totale beheerkosten voor het netwerk en geven u meer tijd om strategische netwerkplannen en -programma's uit te voeren.

© Micro Focus