Novell homepage

Geïntegreerde CMDB

Verzamel alle informatie die u nodig hebt om slimme, goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

Een centrale Configuration Management Database (CMDB), een knowledgebase en een data-warehouse zijn absoluut essentieel om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, incidenten te kunnen oplossen en verstandige wijzigingsverzoeken te kunnen indienen.

De CMDB van Novell Service Desk is een centrale opslagruimte voor alle servicebeheerinformatie die met behulp van Novell ZENworks®, andere Novell producten en producten van derden wordt gedetecteerd, geïnventariseerd en beheerd. Met behulp van connectors is Novell Service Desk in staat de CMDB automatisch van informatie te voorzien en de CMDB ononderbroken te synchroniseren.

De CMDB bevat knowledgebase-informatie. Hierbij gaat het om product- en gebruikerskennis waarmee supportanalisten incidenten snel kunnen identificeren en oplossen. Supportanalisten kunnen in Novell Service Desk knowledgebase-artikelen aanmaken en beheren. Ze kunnen deze informatie zelfs ter beschikking stellen aan IT-personeel en eindgebruikers. Deze integratie helpt de vaste supportkosten te verlagen en zorgt voor eenduidige kennis binnen de gehele IT-organisatie.

  • Kennisbeheer Met de krachtige functies voor kennisbeheer in Novell Service Desk beschikt u over efficiënte processen voor het genereren, publiceren en verspreiden van kennis zodat de hersteltijden worden verkort, het IT-personeel minder gefrustreerd raakt en eindgebruikers hun eigen problemen kunnen oplossen. Meer informatie
  • Ontwikkel een productievere en meer slagvaardige service-omgeving Met de Novell Service Desk software kunt u de gemiddelde hersteltijd (MTTR) verkorten en uw servicebeheeromgeving voortdurend verbeteren door servicedeskfuncties te stroomlijnen en te automatiseren. Meer informatie

© Micro Focus