Novell homepage

Benut IT om positieve bedrijfsresultaten in de hand te werken

Benut IT om positieve bedrijfsresultaten in de hand te werken

Stel uw IT-afdeling in staat om het aantal onderbrekingen te beperken, de kosten te verlagen, de omzet te verhogen en de public relations te verbeteren.

Informatie is het belangrijkste strategische kapitaal van uw onderneming. De kwaliteit van de door u geleverde IT-services heeft een enorme invloed op dit kapitaal. IT-services stellen uw bedrijf namelijk in staat informatie effectief te verzamelen, te analyseren, te produceren en te verspreiden. Dit betekent dat IT-services vanuit strategisch perspectief altijd rechtstreeks van invloed op het nettoresultaat zijn.

U hebt een servicedeskmanager nodig die u helpt alle IT-services nauwgezet te controleren, zodat u een ononderbroken informatiestroom kunt garanderen. Door de efficiëntie en kwaliteit van de services die u levert direct te verbeteren, stelt Novell Service Desk uw IT-afdeling in staat een grotere bijdrage aan de algehele gezondheid en het succes van het bedrijf te leveren.

  • Kennisbeheer Met de krachtige functies voor kennisbeheer in Novell Service Desk beschikt u over efficiënte processen voor het genereren, publiceren en verspreiden van kennis zodat de hersteltijden worden verkort, het IT-personeel minder gefrustreerd raakt en eindgebruikers hun eigen problemen kunnen oplossen. Meer informatie
  • Geïntegreerde CMDB De Configuration Management Database (CMDB) van Novell Service Desk is een centrale, op kennis gebaseerde opslagruimte voor alle servicebeheerinformatie die met behulp van Novell ZENworks®, andere Novell producten en producten van derden wordt gedetecteerd, geïnventariseerd en beheerd. Meer informatie

© Micro Focus