Novell homepage

´╗┐

Functies van Storage Manager

Novell Storage Manager voegt ongekende structurerings-, automatiserings- en beheermogelijkheden toe aan gebruikers- en groepsopslag


Beheert uw gegevens

Automatiseer gegevensbeheer om de risico's te beperken

Op directory's gebaseerde beleidsregels van Novell Storage Manager zorgen ervoor dat uw gegevens altijd op de juiste wijze worden beheerd. Novell Storage Manager beheert gegevensprivacy, rechten en toegangsanalyse, beschikbaarheid van gegevens en meer via beleidsregels.

Meer informatie


Automatiseert routinematige opslagtaken

Realiseer snel rendement door opslagtaken te automatiseren

Als u over een grote of dynamische gebruikersgroep beschikt, kan Novell Storage Manager u helpen om een uitstekend rendement (ROI) te behalen. Dit is mogelijk omdat de provisioning van instellingen voor rechten, het wijzigen van namen, het overbrengen van opgeslagen gegevens, het archiveren, het ordenen en het opnieuw toewijzen van rechten automatisch worden uitgevoerd.

Meer informatie


Beteugelt de toename van gegevens

Maak beleidsregels om gegevens te verplaatsen, verwijderen en distribueren

Het beheersen van de kosten van gegevensbeheer begint met het beperken van de toename van gegevens. Met beleidsregels van Novell Storage Manager kunt u bestanden opschonen, archiveren en verwijderen of de bestanden over resources verdelen.

Meer informatie


Maakt IT'ers het leven gemakkelijker

Maak het leven van uw IT-medewerkers gemakkelijker

Met Novell Storage Manager kunt u ervoor zorgen dat uw IT-personeel niet onder het werk wordt bedolven omdat eenmalige opslagtaken voor groepen en afzonderlijke gebruikers automatisch worden uitgevoerd. Op basis van gebruikersidentiteiten en beleidsregels die u definieert, kan Novell Storage Manager homedirectory's instellen, bestanden voorbereiden en zorg dragen voor een optimale productiviteit van uw medewerkers zonder dat dit uw IT-medewerkers tijd kost.

Meer informatie


Beheert toegang tot gegevens

Bepaal toegang tot bestanden en opslag op basis van gebruikersrollen

U stelt de regels in en deze worden vervolgens uitgevoerd door Novell Storage Manager. Stel beleidsregels in voor het beheren van mappen en toegangsrechten van gebruikers en laat Novell Storage Manager de beleidsinstellingen implementeren, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot potentieel gevoelige gegevens.

Meer informatie


Maakt gegevensmigraties eenvoudig

Verplaats gegevens naar netwerkplatformen van Novell of Microsoft

Met Novell Storage Manager is het migreren van gegevens tussen Novell servers een eenvoudig proces met twee stappen. Het Cross-Empire Data Migration subsysteem maakt de migratie van een Novell naar een Microsoft server of een NAS apparaat eveneens eenvoudig.

Meer informatie


Maakt bestandsbeheer in identity management systemen mogelijk

Breid uw identity management systeem uit

Omdat Novell Storage Manager dezelfde directory als uw identity management systeem (eDirectory™ of Microsoft Active Directory) gebruikt, kan Novell Storage Manager taken voor gebruikersopslag uitvoeren wanneer uw identity management systeem taken voor gebruikersaccounts uitvoert.

Meer informatie

© Micro Focus