Novell homepageVerbeter de beveiliging met geautomatiseerd gegevensbeheer

Betere beveiliging

Beperk de risico's met geautomatiseerde acties voor gegevensbeheer

Gegevens zijn uw meest waardevolle bedrijfsmiddelen. U moet gegevens beveiligen voor uw eigen bedrijf, maar ook met het oog op externe regelgeving zoals de Sarbanes-Oxley wet (SOX), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) en andere voorschriften voor gegevensprivacy met specifieke voorwaarden. U hebt gegevensbeheer nodig waarmee de gegevensprivacy wordt beschermd en de risico's worden verminderd.

Novell Storage Manager werkt zowel in Novell als Microsoft netwerken zodat u op basis van gebruikersidentiteitsgegevens toegang tot gevoelige gegevens kunt verlenen of afwijzen.

U kunt bijvoorbeeld een beleid ontwikkelen waarmee gebruikers die op de salarisafdeling werken homedirectory's met specifieke schijfruimte voor de salarisafdeling ontvangen en tevens de bestanden die teamleden van de salarisafdeling nodig hebben en toegangsrechten voor netwerkgebieden met gevoelige salarisgegevens krijgen. Novell Storage Manager zorgt er vervolgens voor dat gebruikers die niet tot de salarisafdeling behoren geen toegang tot deze gevoelige gegevens hebben.

Novell Storage Manager dwingt niet alleen het beleid voor gegevenstoegang af, maar kan tevens padanalyses uitvoeren om de netwerktoegangsrechten (direct of overgenomen) van alle servers en volumes of shares voor een bepaalde map te bekijken. Hierdoor weet u altijd zeker wie toegang tot wat heeft.

Het is riskant om belangrijke gegevens niet te archiveren. Met Novell Storage Manager kunt u gegevens archiveren op het opslagmedium dat u opgeeft, zodat u altijd over de gegevens beschikt met het oog op compliance. U kunt ervoor zorgen dat u voor audits slaagt door gedetailleerde rapporten te maken over de toegangsrechten van gebruikers tot gegevens. Om u te beschermen tegen juridische claims, kunt u met Novell Storage Manager bovendien beperkingen instellen voor de gegevenstypen die gebruikers op uw bedrijfsnetwerk kunnen opslaan.

Storage Manager

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus