Novell homepageDe toename van gegevens beteugelen met lifecycle management

Dwing compliance zonder gedoe af

Beleidsregels maken om gegevens automatisch te verplaatsen, verwijderen en distribueren

Het beheersen van de kosten van gegevensbeheer begint met het beperken van de toename van gegevens. Naarmate er minder gegevens in de primaire opslagruimte staan, wordt het minder duur om back-ups te maken, gegevens opnieuw te verdelen over servers en gegevens te doorzoeken. Als u de primaire opslag alleen voor relevante werkgerelateerde gegevens gebruikt, hebt u minder nieuwe opslagruimte nodig en kunt u de kosten van apparatuur en faciliteiten verminderen.

Met instellingen voor het opschonen van bestanden kunt u aangeven welke bestandstypen door Novell Storage Manager worden verwijderd uit homedirectory's en gedeelde opslaggebieden in de primaire opslag. Als u besluit om bepaalde bestandstypen niet toe te staan in de primaire opslag (zoals afbeeldingen, films, muziekbestanden of tijdelijke bestanden), kunt u een Storage Manager beleid in overeenstemming met deze beslissing instellen. Alle niet-toegestane bestandstypen worden vervolgens door Storage Manager verwijderd en naar de secundaire opslag verplaatst of volledig gewist.

Wanneer gebruikers uw organisatie verlaten, wordt de inhoud van hun homedirectory's en persoonlijke mappen door Storage Manager verwerkt in overeenstemming met de beleidsregels voor de directory's. Storage Manager kan de homedirectory's en persoonlijke mappen van gebruikers naar een archiefgebied in de secundaire opslag verplaatsen of deze verwijderen.

Wanneer een bepaalde capaciteitsdrempel voor een server wordt bereikt, kan Storage Manager de opgeslagen gegevens automatisch over meerdere servers verspreiden op basis van uw beleidsinstellingen.

Storage Manager

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus