ima Storage Manager | Maakt IT'ers het leven gemakkelijker

Novell homepageMaakt IT'ers het leven gemakkelijker

Maak het leven van uw IT-medewerkers gemakkelijker

Maak uw IT-personeel het leven gemakkelijker door ervoor te zorgen dat ze hun tijd niet meer aan tijdrovende opslagbeheertaken hoeven te verdoen

Met Novell Storage Manager wordt de volledige levenscyclus van opslagruimte op bestandssystemen van gebruikers en groepen automatisch beheerd. Novell Storage Manager, 's werelds enige identiteitsgebaseerde oplossing voor opslagbeheer, combineert de kracht van netwerkdirectoryservices, ook wel 'de directory' genoemd (hierbij gaat het om Novell eDirectory™ of Microsoft Active Directory), met in de directory geïntegreerde Novell Storage Manager beleidsregels.

In de beleidsregels is vastgelegd welke maatregelen moeten worden getroffen wanneer er een 'event' plaatsvindt in de directoryservices. Stel de IT-afdeling van een overheidsinstantie maakt een beleid voor nieuwe medewerkers van een bepaalde afdeling, waarin wordt vastgelegd dat aan iedere medewerker 500 GB aan opslagruimte voor zijn of haar homedirectory wordt toegewezen. De homedirectory heeft een subdirectory genaamd 'HR', die een personeelshandboek, tijdkaart en andere bestanden bevat. In het beleid kan verder worden vastgelegd dat nieuwe medewerkers van de afdeling toegangsrechten krijgen voor een aantal groepsopslaggebieden voor samenwerking met collega's binnen dezelfde afdeling.

Als Novell Storage Manager vaststelt dat er een nieuwe gebruiker is gemaakt en dat de nieuwe gebruiker deel uitmaakt van die afdeling, worden de desbetreffende handelingen automatisch uitgevoerd.

U kunt een beleid opstellen voor verschillende eventtypen, zoals het maken, verplaatsen en verwijderen van gebruikers, het wijzigen van de naam van gebruikers, het maken van groepen en nog veel meer. U stelt op basis van de identiteiten en rollen van gebruikers eenvoudig de opslagbeleidsrichtlijnen in de directory in en u laat Novell Storage Manager het werk doen.

In veel organisaties speelt het naleven van branche- en overheidsvoorschriften op het gebied van opslag een belangrijke rol. De Novell Storage Manager beleidsregels bevatten opties voor het opschonen van bestanden waarmee u kunt opgeven welke bestandstypen worden gearchiveerd en wanneer en waar ze worden gearchiveerd.

Met identiteits- en beleidsgebaseerd opslagbeheer beschikt u over enorm veel flexibiliteit bij het oplossen van opslagproblemen in de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Zo gebruikt een vooruitziend schooldistrict in de Verenigde Staten Novell Storage Manager voor de toewijzing van 'e-portfolio's' aan haar studenten. De portfolio's volgen de studenten naarmate zij de verschillende klassen en scholen in het district doorlopen.

Novell succesverhaal: Alvarado Independent School District

  • Help uw IT-personeel efficiënter te werken Het School District of Escambia County heeft met behulp van Novell identiteitsgebaseerd beheer van de desktops gerealiseerd en zo de voor gebruikersbeheer benodigde tijd met 75% verkort. Succesverhaal
  • Gedetailleerde informatie over Storage Manager Bestudeer deze resources voor meer informatie over de werking van Storage Manager en wat deze oplossing voor uw organisatie kan betekenen. Podcast White paper Rapport van analisten Download de evaluatieversie
Storage Manager

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus