Novell homepageDwingt automatisch compliance met de voorschriften af

Stel beleidsregels op waarmee de voorschriften op het gebied van opslag automatisch worden afgedwongen

Stel beleidsregels op waarmee de voorschriften op het gebied van opslag automatisch worden afgedwongen

Compliance met de branche- en overheidsvoorschriften voor gegevensopslag is voor organisaties in vrijwel elke bedrijfstak een grote bron van zorgen. Veel mensen hebben gehoord van de belangrijkste voorschriften zoals SOX (de Sarbanes-Oxley Act) en HIPAA (de Health Insurance Portability and Accountability Act), maar het zal velen verbazen dat er meer dan 10.000 andere voorschriften bestaan die betrekking hebben op de opslag, retentie, integriteit en bescherming van gegevens en het maken van back-ups.

Zonder een effectieve oplossing voor opslagbeheer, zouden de risico's voor een organisatie variëren van gegevensverlies tot juridische vervolging of negatieve resultaten bij audits. Novell Storage Manager helpt u om deze risico's aan de hand van geautomatiseerd beleidsbeheer te minimaliseren, zodat u er zeker van kunt zijn dat u aan de ondernemings- en overheidsvoorschriften voor veilige gegevensopslag voldoet.

Met Novell Storage Manager bent u ervan verzekerd dat er een compliancebeleid is ingesteld en processen worden uitgevoerd. Met Novell Storage Manager kunt u de volgende activiteiten automatisch uitvoeren:


  • Ervoor zorgen dat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot gevoelige gegevens.
  • Gegevens archiveren op het door u opgegeven opslagmedium, waaronder snelle opslagmedia (in het geval van een audit of mededeling van stukken).
  • Gegevens archiveren nadat de gegevens gedurende een ingestelde periode niet zijn gebruikt.
  • Bestanden verwijderen die niet hoeven te worden gearchiveerd.
  • De homedirectory van een vertrekkende werknemer die gevoelige gegevens bevat op basis van een beleid naar een manager doorsturen of een inactieve status geven, zodat de gegevens pas toegankelijk zijn nadat de status wordt gewijzigd.
  • Uw organisatie tegen juridische aansprakelijkheid beschermen door beperkingen in te stellen voor het type inhoud dat op het SAN (Storage Area Network) van uw bedrijf mag worden opgeslagen.
  • Een padanalyse uitvoeren om (rechtstreekse of overgenomen) toegangsrechten vanaf een willekeurige server en een willekeurig volume tot een bepaalde map weer te geven.
  • Een padanalyse uitvoeren om een rapport op basis van bestandsextensies te genereren over de bestandstypen die in een map en alle submappen worden opgeslagen.

Met identiteits- en beleidsgebaseerd opslagbeheer beschikt u over enorm veel flexibiliteit bij het oplossen van opslagproblemen in de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Een gemeente in Noorwegen besloot bijvoorbeeld om Novell Storage Manager op te nemen in haar oplossing om toekomstige overheidsvoorschriften beter te kunnen naleven.

  • Krijg controle over de bestandsopslag Met Novell Storage Manager kunt u de bestaande opslag onder controle krijgen en aan de hand van beleidsregels beheren. Bekijk de demo
  • Gedetailleerde informatie over Storage Manager Bestudeer deze resources voor meer informatie over de werking van Storage Manager en wat deze oplossing voor uw organisatie kan betekenen. Podcast White paper Rapport van analisten Download de evaluatieversie
Storage Manager

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus