Novell homepage

Succesverhalen

Lees hoe andere bedrijven en organisaties baat hebben bij Vibe als samenwerkingsoplossing. U vindt hier koppelingen naar een aantal succesverhalen in diverse markten.


Beaverbrooks Nieuw!

Door wijzigingen in de bestaande infrastructuur te vermijden en door de licentieovereenkomst van te gebruiken, was Beaverbrooks in staat om de Vibe oplossing te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren tegen slechts een fractie van de kosten van alternatieven.

Vibe is nu het eerste informatiestartpunt voor alle medewerkers en fungeert als toegangspoort naar interne informatiediensten. Gebruikers willen graag zien welke taken zij moeten vervullen en welke nieuwe informatie beschikbaar is. Ze maken ook gebruik van Vibe workflows om hun vakantiewensen kenbaar te maken. Beaverbrooks is van plan om talloze andere workflows toe te voegen.


SwitchDesk Nieuw!

SwitchDesk is een bedrijf dat IT-oplossingen biedt aan veel verschillende klanten en altijd vertrouwde op de hoofdtechnicus die aan een klant was toegewezen om informatie over een account te achterhalen. Als de hoofdtechnicus niet kon helpen met een probleem, bleef de klant met het probleem zitten. Met Vibe hoeft geen enkele klant nog te wachten op oplossingen.


Bexley UK NHS

Sinds 1 april 2011 zijn Primary Care Trusts (PCT's) en Care Trusts in Engeland geclusterd: managementteams en bestuursleden kregen daarbij centraal zeggenschap over meerdere clusters. Door het clusteren kan er worden bespaard op managementkosten zodat er meer kan worden geïnvesteerd in zorg, maar de PCT's toch voldoende functioneel blijven om hun wettelijke taken te kunnen blijven vervullen tot ze in april 2013 worden afgeschaft.


Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft de samenwerkingssoftware Vibe geïmplementeerd en zo de efficiëntie van het personeel verbeterd door de arbeidsprocedures te stroomlijnen en gedeelde informatie eenvoudiger toegankelijk te maken.


Martens en Van Oord

Martens en Van Oord, een Nederlands civieltechnisch en bouwkundig bedrijf, wist dat het delen van kennis en de uitwisseling van informatie essentieel zijn voor het succes van het bedrijf. Om optimaal gebruik te maken van de expertise en kennis van haar medewerkers, implementeerde het bedrijf een intuïtieve oplossing voor het verzamelen en verspreiden van de kennis die is opgedaan bij uitgevoerde projecten.


National Research Foundation

De National Research Foundation selecteert Vibe als platform voor document- en informatiebeheer.


Garden Valley

Garden Valley School Division gebruikt Vibe om leerlingen in staat te stellen in een veilige en ondersteunende omgeving samen te werken en om docenten op twaalf verschillende locaties van professionele onderwijsgemeenschappen te voorzien.


The Guarantee Company of North America

Het Guarantee Company of North America was op zoek naar een oplossing voor samenwerking en Adaris Technologies, een Platinum Partner, heeft ze geholpen deze oplossing te vinden in Vibe. Het Guarantee Company of North America had aanvankelijk alleen een discussieforum nodig, maar ze gebruiken Vibe nu voor veel meer doeleinden.


LMU München

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München) wilde de samenwerking tussen personeel, studenten en partners verbeteren door een webplatform te ontwikkelen dat beveiligde toegang bood tot documenten, blogs, wiki's en talloze andere Web 2.0 tools, evenals workflows voor het beheer van administratieve processen. Dankzij de oplossing van Vibe beschikt de universiteit nu over een zeer flexibele en uitbreidbare oplossing die overeenstemt met hun open source-strategie.


Gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen wilde werknemers aanmoedigen om op nieuwe en betere manieren samen te werken. Vibe is de ideale samenwerkingstool om dit te bereiken. Door gebruikers de mogelijkheid te bieden om documenten eenvoudig en veilig te delen, is de gemeente in staat de medewerkersproductiviteit te verhogen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.


Eppendorf AG

Eppendorf AG is een biotechnologisch bedrijf dat systemen ontwikkelt, produceert en verkoopt voor biowetenschappelijke onderzoekslaboratoria over de hele wereld. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1945, heeft zijn hoofdkantoor in Hamburg en heeft wereldwijd meer dan 2.000 werknemers in dienst. Om de real-time samenwerking tussen medewerkers binnen de verschillende afdelingen en landen te verbeteren, heeft CONET Solutions GmbH namens Eppendorf AG een geïntegreerde toegangspoort geïmplementeerd die toegang biedt tot de real-time diensten Skype en Microsoft MSN voor Vibe. (Succesverhaal is in het Duits.)


Texas General Land Office

Het Texas General Land Office is een instituut met een divers takenpakket dat meerdere programma's omvat. Het instituut was op zoek naar een manier om samen te werken en taken te beheren in hun vrij complexe zakelijke klimaat en om tijd te besparen bij regelmatige audits in de organisatie. Vibe werd geïmplementeerd vanwege zijn robuuste functionaliteit, waaronder beheer van de levenscyclus van een project, hergebruik van informatie en documentatie- en taakbeheer. Het Texas General Land Office beschikt nu over één omgeving met geïntegreerde teamagenda's, workspaces, wiki's, blogs en discussies. Informatie kan worden hergebruikt en elders worden toegepast, en documenten kunnen elektronisch worden beheerd.


Open Horizons

Open Horizons is een wereldwijde community van technologiedeskundigen, beheerders, supergebruikers en gebruikers die content schrijven en evenementen organiseren. Dit alles om bedrijven die technologie gebruiken te ondersteunen. Open Horizons ondervond problemen met het verwerken van de input van medewerkers over de hele wereld en met de centralisatie van het edit- en goedkeuringsproces. Open Horizons koos Vibe om deze kwesties op te lossen zodat ze de edit- en goedkeuringsprocessen konden automatiseren en sneller te werk te konden gaan.


Yard-IT

YARD-IT is een snelgroeiende systems integrator en leverancier van gehoste IT-oplossingen. YARD-IT worstelde met het beheer van zakelijke hulpbronnen en met het behoud van een toegankelijke maar veilige kennisdatabank. YARD-IT heeft Vibe geïmplementeerd om een eenvoudige toegang tot veilige oplossingen te verkrijgen, om gegevens en bronnen te beheren en om klanten betaalbare oplossingen te bieden voor kleine en middelgrote bedrijven.


Globetrotter

Globetrotter, één van Europa's grootste outdoor retailers, werd al snel te groot voor haar huidige IT-oplossingen. Na evaluatie van Microsoft Exchange heeft het bedrijf toch besloten om voor gecombineerde oplossingen te gaan. Samenwerking is uitgegroeid tot bittere noodzaak op de werkvloer. Vibe workspaces boden werknemers gehoste samenwerkingsgebieden om teams van experts te vormen, documenten te delen en te beheren, de voortgang van bedrijfsprojecten te volgen en taken en evenementen te coördineren.


East Sussex Fire & Rescue Service

De East Sussex Fire & Rescue Service biedt brandweer- en reddingsdiensten voor een bevolking van meer dan 750.000 inwoners en handelt jaarlijks meer dan 14.000 noodoproepen af. Er moest zoveel informatie worden beheerd dat de organisatie dringend op zoek was naar een samenwerkingsoplossing, zodat de werknemers hun inspanningen beter konden coördineren en efficiënter konden samenwerken. Dankzij Vibe kunnen ze nu beter samenwerken, ondanks de uitdaging van wisselende dienstroosters op verschillende afdelingen. Dankzij Vibe kan ESFRS nu ook hun brand- en reddingsprotocollen en -procedures beheren als een online kennisbron. ESFRS beheert zelfs hun trainingen op Vibe.


Netflex BV

Netflex BV is een specialistische system integrator die end-to-end oplossingen biedt. Alle kennisbedrijven, waaronder Netflex, lopen het risico om waardevolle informatie te verliezen als een werknemer besluit om voor een ander bedrijf te gaan werken. Om dat risico te verkleinen en om eenvoudige toegang te bieden tot collectieve informatie en expertise, had het bedrijf een oplossing nodig die snel, schaalbaar, toegankelijk en betaalbaar was. Netflex wendde zich daarvoor tot Vibe, waarna hun bedrijfsgeheugen exponentieel toenam. Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om te zoeken naar relevante projectinformatie, om lopende projecten te registreren voor toekomstige opdrachten en om de voortgang van een project snel en effectief te volgen. Dankzij Vibe kan Netflex nu ook teams en projecten samenstellen op basis van expertise en beschikbaarheid. De Vibe workflow wordt gebruikt om inefficiënte overhead bij goedkeuringsprocessen te elimineren.


Tuscaloosa City Schools

Tuscaloosa City Schools heeft meer dan 10.000 studenten en 1.300 facultaire medewerkers en niet-onderwijzende personeelsleden, verdeeld over 22 scholen. Ze willen groener worden, maar ze willen docenten en personeelsleden ook aanmoedigen om samen te werken in groepen, waardoor er vaak mensen zijn die moeten reizen. De scholen hebben Vibe geïmplementeerd om proces-overhead te elimineren, om informatiebeveiliging te garanderen ongeacht de locatie, om onnodig reizen te voorkomen en om een beheertool te verstrekken aan docenten en personeelsleden voor teams, projecten en klaslokalen.


Viable

Viable is een provider die next-generation video-uitzendservice aanbiedt voor doven en slechthorenden. Het bedrijf werd geplaagd door kinderziektes toen het in slechts een paar jaar tijd razendsnel groeide. Het bedrijf wist dat het haar niet-ondersteunde besturingssysteem moest vervangen door een schaalbaar platform voor een betere ondersteuning van de groeiende onderneming. Het bedrijf keek een tijdje rond en selecteerde uiteindelijk een combinatie van oplossingen van, waaronder Vibe, om aan de eisen te voldoen.


Beech Grove City Schools

Het Beech Grove City School District verlangde naar een efficiënter beheer van de infrastructuur van vijf scholen, met het oog op de consolidatie van 22 servers verspreid over verschillende locaties. Het schooldistrict had een beperkt budget en zag daardoor de voordelen van de oplossingen van, waaronder Vibe. Het schooldistrict beschouwde Vibe als een geweldige samenwerkingstool zodat leerkrachten ideeën en projecten, feedback van ouders en collega's, en taken en agendapunten konden uitwisselen zonder te hoeven reizen.


Louisiana Department of Social Services

Het Louisiana Department of Social Services heeft meer dan 6.500 werknemers verspreid over 138 kantoren in Louisiana. De afdeling beschikte over een beperkt budget en moest het besturingssysteem hoognodig upgraden, waarna er enkele oplossingen werden geïnstalleerd. Vibe werd gebruikt om documenten te genereren, te delen en te verbeteren in een veilige omgeving. Dit werd mogelijk vanaf elke locatie, zolang er maar een internetverbinding was.


De City of Dublin, Ohio (Verenigde Staten)

De City of Dublin ondersteunt een diverse groep van 20 afdelingen en diensten. Met zoveel afdelingen vinden medewerkers het vaak moeilijk om informatie te delen en te coördineren via e-mail. Na het zoeken naar een samenwerkingsoplossing kwam de City of Dublin uit bij Vibe, die meer dan geschikt leek. Vibe gaf eindgebruikers de mogelijkheid om teaminspanningen te beheren zonder de hulp van IT. Teams konden blogs, wiki's, discussies of andere communicatiemethodes gebruiken om belangrijke ideeën en informatie te genereren en te volgen.


Richardson International

Assistent VP of Technical Services Paul Beaudry had Vibe in 2012 geïmplementeerd ter vervanging van een verouderde intranetportal. Een jaar later, toen zijn bedrijf een voedselverwerkend bedrijf overnam met meerdere vestigingen, heeft Vibe de nieuwe medewerkers geholpen met een naadloze overgang vanuit een Microsoft-omgeving naar een omgeving. De overgang nam slechts één dag in beslag.


© Micro Focus