Novell homepage

Succesverhalen

Lees hoe andere bedrijven en organisaties baat hebben bij Novell Vibe als samenwerkingsoplossing. U vindt hier koppelingen naar een aantal succesverhalen in diverse markten.


Beaverbrooks Nieuw!

Door wijzigingen in de bestaande infrastructuur te vermijden en door de licentieovereenkomst van Novell te gebruiken, was Beaverbrooks in staat om de Vibe oplossing te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren tegen slechts een fractie van de kosten van alternatieven.

Vibe is nu het eerste informatiestartpunt voor alle medewerkers en fungeert als toegangspoort naar interne informatiediensten. Gebruikers willen graag zien welke taken zij moeten vervullen en welke nieuwe informatie beschikbaar is. Ze maken ook gebruik van Novell Vibe workflows om hun vakantiewensen kenbaar te maken. Beaverbrooks is van plan om talloze andere workflows toe te voegen.


SwitchDesk Nieuw!

SwitchDesk is een bedrijf dat IT-oplossingen biedt aan veel verschillende klanten en altijd vertrouwde op de hoofdtechnicus die aan een klant was toegewezen om informatie over een account te achterhalen. Als de hoofdtechnicus niet kon helpen met een probleem, bleef de klant met het probleem zitten. Met Novell Vibe hoeft geen enkele klant nog te wachten op oplossingen.


Bexley UK NHS

Sinds 1 april 2011 zijn Primary Care Trusts (PCT's) en Care Trusts in Engeland geclusterd: managementteams en bestuursleden kregen daarbij centraal zeggenschap over meerdere clusters. Door het clusteren kan er worden bespaard op managementkosten zodat er meer kan worden geïnvesteerd in zorg, maar de PCT's toch voldoende functioneel blijven om hun wettelijke taken te kunnen blijven vervullen tot ze in april 2013 worden afgeschaft.


Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft de samenwerkingssoftware Novell Vibe geïmplementeerd en zo de efficiëntie van het personeel verbeterd door de arbeidsprocedures te stroomlijnen en gedeelde informatie eenvoudiger toegankelijk te maken.


Martens en Van Oord

Martens en Van Oord, een Nederlands civieltechnisch en bouwkundig bedrijf, wist dat het delen van kennis en de uitwisseling van informatie essentieel zijn voor het succes van het bedrijf. Om optimaal gebruik te maken van de expertise en kennis van haar medewerkers, implementeerde het bedrijf een intuïtieve Novell oplossing voor het verzamelen en verspreiden van de kennis die is opgedaan bij uitgevoerde projecten.


National Research Foundation

De National Research Foundation selecteert Novell Vibe als platform voor document- en informatiebeheer.


Garden Valley

Garden Valley School Division gebruikt Novell Vibe om leerlingen in staat te stellen in een veilige en ondersteunende omgeving samen te werken en om docenten op twaalf verschillende locaties van professionele onderwijsgemeenschappen te voorzien.


Novell

Novell Vibe is niet alleen een geweldige samenwerkingstool voor elke organisatie, maar ook een fantastische tool voor Novell. Sinds de release van versie 3.0 in december 2010 is het interne gebruik van Novell Vibe aanzienlijk toegenomen bij Novell.


The Guarantee Company of North America

Het Guarantee Company of North America was op zoek naar een oplossing voor samenwerking en Adaris Technologies, een Novell Platinum Partner, heeft ze geholpen deze oplossing te vinden in Novell Vibe. Het Guarantee Company of North America had aanvankelijk alleen een discussieforum nodig, maar ze gebruiken Novell Vibe nu voor veel meer doeleinden.


LMU München

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München) wilde de samenwerking tussen personeel, studenten en partners verbeteren door een webplatform te ontwikkelen dat beveiligde toegang bood tot documenten, blogs, wiki's en talloze andere Web 2.0 tools, evenals workflows voor het beheer van administratieve processen. Dankzij de oplossing van Novell Vibe beschikt de universiteit nu over een zeer flexibele en uitbreidbare oplossing die overeenstemt met hun open source-strategie.


Colorado Department of Corrections

Het Colorado Department of Corrections wilde een einde maken aan de eindeloze stroom e-mail als gevolg van de 650 wetsvoorstellen die de instelling jaarlijks analyseert. Novell Vibe levert een zeer efficiënte manier om wetgevingsmaatregelen te beheren, gevangenen te volgen en meer.


Gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen wilde werknemers aanmoedigen om op nieuwe en betere manieren samen te werken. Novell Vibe is de ideale samenwerkingstool om dit te bereiken. Door gebruikers de mogelijkheid te bieden om documenten eenvoudig en veilig te delen, is de gemeente in staat de medewerkersproductiviteit te verhogen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.


Eppendorf AG

Eppendorf AG is een biotechnologisch bedrijf dat systemen ontwikkelt, produceert en verkoopt voor biowetenschappelijke onderzoekslaboratoria over de hele wereld. Het bedrijf, dat werd opgericht in 1945, heeft zijn hoofdkantoor in Hamburg en heeft wereldwijd meer dan 2.000 werknemers in dienst. Om de real-time samenwerking tussen medewerkers binnen de verschillende afdelingen en landen te verbeteren, heeft CONET Solutions GmbH namens Eppendorf AG een geïntegreerde toegangspoort geïmplementeerd die toegang biedt tot de real-time diensten Skype en Microsoft MSN voor Novell Vibe. (Succesverhaal is in het Duits.)


STMR

STMR houdt zich bezig met het leveren van thuiszorg en andere vormen van dienstverlening in het centraal-oostelijk deel van Nederland. STMR werd geplaagd door gebrekkige communicatie, dubbele gegevens en beperkte 'in-field' toegang en besloot samen te werken met Netflex, een Novell Platinum Partner, om Novell Vibe te implementeren. Vibe biedt een platform voor communicatie en informatieopslag zodat patiëntgegevens altijd binnen handbereik zijn. Vragen worden op hetzelfde Vibe netwerk geplaatst en beantwoord om zo een knowledgebase te vormen voor meer snelheid en een hogere kwaliteit van de zorg.


Texas General Land Office

Het Texas General Land Office is een instituut met een divers takenpakket dat meerdere programma's omvat. Het instituut was op zoek naar een manier om samen te werken en taken te beheren in hun vrij complexe zakelijke klimaat en om tijd te besparen bij regelmatige audits in de organisatie. Novell Vibe werd geïmplementeerd vanwege zijn robuuste functionaliteit, waaronder beheer van de levenscyclus van een project, hergebruik van informatie en documentatie- en taakbeheer. Het Texas General Land Office beschikt nu over één omgeving met geïntegreerde teamagenda's, workspaces, wiki's, blogs en discussies. Informatie kan worden hergebruikt en elders worden toegepast, en documenten kunnen elektronisch worden beheerd.


RBF Consulting

RBF is een distributiefirma dat bouwkundige en civieltechnische projecten uitvoert en werkzaam is in de planning, landmeetkunde en industriële vormgeving. Het bedrijf wilde een centrale locatie zodat interne en externe betrokkenen in real-time samen konden werken aan projecten. Na de evaluatie van diverse oplossingen selecteerde RBF Novell Vibe. Novell Vibe biedt de gebruikers een betere zichtbaarheid. Daarnaast is het besluitvormingsproces verbeterd en worden kostbare fouten tijdens de levenscyclus van projecten voorkomen.


Liconsa

Liconsa is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de productie en verwerking van verrijkte melk voor kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een lichamelijke beperking en ouderen. Het bedrijf was op zoek naar een goedkope oplossing om medewerkers en eindgebruikers online te laten samenwerken en zo de reistijd te beperken. Dankzij virtuele afspraken via beveiligde online workspaces, het uitwisselen van documenten en versiebeheer in Vibe, heeft Liconsa $80.000 per jaar bespaard. De extra efficiëntie heeft tevens de aandacht getrokken van andere overheidsorganen in Mexico.


Universiteit van Dundee

De Universiteit van Dundee, een toonaangevende academische instelling in het Verenigd Koninkrijk, ervoer problemen als gevolg van zwakke punten in hun informatiebeheer. Hierdoor was de universiteit genoodzaakt om fysieke exemplaren van orders op te zoeken en handmatig informatie aan betrokken medewerkers uit te delen. Met de hulp van Salford Software, een Novell Platinum Partner, kon de universiteit gebruikmaken van Novell Vibe voor het automatiseren van een workflowproces om de elektronische orders te beheren en om regelmatige herinneringen uit te vaardigen.


Open Horizons

Open Horizons is een wereldwijde community van technologiedeskundigen, beheerders, supergebruikers en gebruikers die content schrijven en evenementen organiseren. Dit alles om bedrijven die Novell technologie gebruiken te ondersteunen. Open Horizons ondervond problemen met het verwerken van de input van medewerkers over de hele wereld en met de centralisatie van het edit- en goedkeuringsproces. Open Horizons koos Novell Vibe om deze kwesties op te lossen zodat ze de edit- en goedkeuringsprocessen konden automatiseren en sneller te werk te konden gaan.


Yard-IT

YARD-IT is een snelgroeiende systems integrator en leverancier van gehoste IT-oplossingen. YARD-IT worstelde met het beheer van zakelijke hulpbronnen en met het behoud van een toegankelijke maar veilige kennisdatabank. YARD-IT heeft Novell Vibe geïmplementeerd om een eenvoudige toegang tot veilige oplossingen te verkrijgen, om gegevens en bronnen te beheren en om klanten betaalbare oplossingen te bieden voor kleine en middelgrote bedrijven.


Senckenberg Nature Research Society

De Senckenberg Nature Research Society had moeite met het verzamelen en beheren van gegevens en input van wetenschappers van zes instituten op acht locaties. De Society heeft toen besloten om Novell Vibe te implementeren om de geografische barrières tussen de wetenschappelijke onderzoeksgroepen te elimineren. Dankzij Vibe kon SNG zich snel uitbreiden over meerdere IT-platforms, inclusief een snelle integratie met de bestaande infrastructuur en de Novell Access Manager, voor lagere kosten en schaalbaarheid. Wetenschappers en onderzoekers maken gebruik van Vibe workspaces: niet alleen om gegevens te behouden en te delen, maar ook om hun eigen zichtbaarheid als professionals te verhogen.


Pasco Risk Holdings Limited

Pasco Risk Holdings Limited had behoefte aan een veilig en flexibel content delivery-systeem dat lage operationele kosten en eenvoudig onderhoud kon bieden. Dankzij Novell en NetCB, een van Novell Platinum Partners, was het bedrijf in staat om oplossingen te implementeren, waaronder Novell Vibe, voor een ongeëvenaard serviceniveau voor de zakelijke klanten. De gegevens en informatie worden gegenereerd in Vibe en goedgekeurd door interne deskundigen en editors via een door Vibe geautomatiseerde workflow. Daarna worden ze automatisch gepubliceerd op hun TravelSafe-portal. Met behulp van een script dat geschreven is door NetCB, scant Vibe relevante informatie over incidenten op het gebied van TravelSafe. Deze service biedt actuele informatie over wat wel en niet vermeden moet worden.


Globetrotter

Globetrotter, één van Europa's grootste outdoor retailers, werd al snel te groot voor haar huidige IT-oplossingen. Na evaluatie van Microsoft Exchange heeft het bedrijf toch besloten om voor gecombineerde Novell oplossingen te gaan. Samenwerking is uitgegroeid tot bittere noodzaak op de werkvloer. Vibe workspaces boden werknemers gehoste samenwerkingsgebieden om teams van experts te vormen, documenten te delen en te beheren, de voortgang van bedrijfsprojecten te volgen en taken en evenementen te coördineren.


East Sussex Fire & Rescue Service

De East Sussex Fire & Rescue Service biedt brandweer- en reddingsdiensten voor een bevolking van meer dan 750.000 inwoners en handelt jaarlijks meer dan 14.000 noodoproepen af. Er moest zoveel informatie worden beheerd dat de organisatie dringend op zoek was naar een samenwerkingsoplossing, zodat de werknemers hun inspanningen beter konden coördineren en efficiënter konden samenwerken. Dankzij Novell Vibe kunnen ze nu beter samenwerken, ondanks de uitdaging van wisselende dienstroosters op verschillende afdelingen. Dankzij Vibe kan ESFRS nu ook hun brand- en reddingsprotocollen en -procedures beheren als een online kennisbron. ESFRS beheert zelfs hun trainingen op Vibe.


Netflex BV

Netflex BV is een specialistische system integrator die end-to-end oplossingen biedt. Alle kennisbedrijven, waaronder Netflex, lopen het risico om waardevolle informatie te verliezen als een werknemer besluit om voor een ander bedrijf te gaan werken. Om dat risico te verkleinen en om eenvoudige toegang te bieden tot collectieve informatie en expertise, had het bedrijf een oplossing nodig die snel, schaalbaar, toegankelijk en betaalbaar was. Netflex wendde zich daarvoor tot Novell Vibe, waarna hun bedrijfsgeheugen exponentieel toenam. Eindgebruikers hebben de mogelijkheid om te zoeken naar relevante projectinformatie, om lopende projecten te registreren voor toekomstige opdrachten en om de voortgang van een project snel en effectief te volgen. Dankzij Vibe kan Netflex nu ook teams en projecten samenstellen op basis van expertise en beschikbaarheid. De Vibe workflow wordt gebruikt om inefficiënte overhead bij goedkeuringsprocessen te elimineren.


Tuscaloosa City Schools

Tuscaloosa City Schools heeft meer dan 10.000 studenten en 1.300 facultaire medewerkers en niet-onderwijzende personeelsleden, verdeeld over 22 scholen. Ze willen groener worden, maar ze willen docenten en personeelsleden ook aanmoedigen om samen te werken in groepen, waardoor er vaak mensen zijn die moeten reizen. De scholen hebben Novell Vibe geïmplementeerd om proces-overhead te elimineren, om informatiebeveiliging te garanderen ongeacht de locatie, om onnodig reizen te voorkomen en om een beheertool te verstrekken aan docenten en personeelsleden voor teams, projecten en klaslokalen.


Viable

Viable is een provider die next-generation video-uitzendservice aanbiedt voor doven en slechthorenden. Het bedrijf werd geplaagd door kinderziektes toen het in slechts een paar jaar tijd razendsnel groeide. Het bedrijf wist dat het haar niet-ondersteunde besturingssysteem moest vervangen door een schaalbaar platform voor een betere ondersteuning van de groeiende onderneming. Het bedrijf keek een tijdje rond en selecteerde uiteindelijk een combinatie van oplossingen van Novell, waaronder Vibe, om aan de eisen te voldoen.


Beech Grove City Schools

Het Beech Grove City School District verlangde naar een efficiënter beheer van de infrastructuur van vijf scholen, met het oog op de consolidatie van 22 servers verspreid over verschillende locaties. Het schooldistrict had een beperkt budget en zag daardoor de voordelen van de oplossingen van Novell, waaronder Novell Vibe. Het schooldistrict beschouwde Novell Vibe als een geweldige samenwerkingstool zodat leerkrachten ideeën en projecten, feedback van ouders en collega's, en taken en agendapunten konden uitwisselen zonder te hoeven reizen.


Louisiana Department of Social Services

Het Louisiana Department of Social Services heeft meer dan 6.500 werknemers verspreid over 138 kantoren in Louisiana. De afdeling beschikte over een beperkt budget en moest het besturingssysteem hoognodig upgraden, waarna er enkele Novell oplossingen werden geïnstalleerd. Novell Vibe werd gebruikt om documenten te genereren, te delen en te verbeteren in een veilige omgeving. Dit werd mogelijk vanaf elke locatie, zolang er maar een internetverbinding was.


De City of Dublin, Ohio (Verenigde Staten)

De City of Dublin ondersteunt een diverse groep van 20 afdelingen en diensten. Met zoveel afdelingen vinden medewerkers het vaak moeilijk om informatie te delen en te coördineren via e-mail. Na het zoeken naar een samenwerkingsoplossing kwam de City of Dublin uit bij Novell Vibe, die meer dan geschikt leek. Vibe gaf eindgebruikers de mogelijkheid om teaminspanningen te beheren zonder de hulp van IT. Teams konden blogs, wiki's, discussies of andere communicatiemethodes gebruiken om belangrijke ideeën en informatie te genereren en te volgen.


Richardson International

Assistent VP of Technical Services Paul Beaudry had Novell Vibe in 2012 geïmplementeerd ter vervanging van een verouderde intranetportal. Een jaar later, toen zijn bedrijf een voedselverwerkend bedrijf overnam met meerdere vestigingen, heeft Vibe de nieuwe medewerkers geholpen met een naadloze overgang vanuit een Microsoft-omgeving naar een Novell-omgeving. De overgang nam slechts één dag in beslag.


© Micro Focus