Novell homepage

Automatische identificatie van apparatuur

Automatiseer het proces voor het herkennen en categoriseren van hardware en software.

Met ZENworks Asset Management wordt het proces voor het identificeren van al uw hardware en software geautomatiseerd en versneld. Hier volgt een overzicht van de functies voor de identificatie van apparatuur:

  • Automatische herkenning van tienduizenden producten en apparaten.
  • Geavanceerde automatische signalering waarmee software met behulp van een knowledgebase voor applicaties kan worden gecontroleerd.
  • Maandelijkse updates voor de knowledgebase voor apparatuur.

 

 

  • Herkenning van softwaresuites. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt over het gebruik, de compliance en de signalering van IT-software die bestaat uit een verzameling afzonderlijke producten die door de softwareleverancier gezamenlijk, als softwaresuite of met een speciale licentie zijn gelicentieerd.
  • Een snel en handig mechanisme voor het toevoegen van bedrijfseigen en oudere producten.
  • De mogelijkheid om Windows, Mac, Linux en UNIX systemen op te nemen in de inventaris.
  • Gestroomlijnde apparatuurinventarisatie Profiteer van de beproefde, flexibele gebruiksklare of aangepaste inventarisatieprocessen.Meer informatie
  • Softwaregebruik Verkrijg diepgaand inzicht in trends in het gebruik van desktop- en serverapplicaties.Meer informatie

© Micro Focus