Novell homepage

Vergelijking van ZENworks Asset Management met de concurrentie

Functie ZENworks Asset Management De concurrentie

Installatie en beheer

Geïntegreerde signaleringstools Ja ZENworks biedt een geïntegreerde verzameling tools voor netwerksignalering en implementatie waarmee u de ZENworks Adaptive Agent kunt implementeren op alle apparatuur die de organisatie wil traceren en beheren. Nee Netwerksignaleringstools worden geïsoleerd van de hoofdimplementatietools, wat leidt tot de noodzaak voor aanvullende oplossingen voor de implementatie van applicaties om de doelapparatuur te beheren.
Systeemupdates en -onderhoud Ja ZENworks gebruikt het geïntegreerde mechanisme voor systeemupdates om de kernfuncties van het product bij te werken. Dit betekent dat geen ander product van derden is vereist om ZENworks of onderdelen ervan bij te werken. Nee Mogelijk zijn er configuratietools vereist om de kerncomponenten bij te werken of te patchen.
Webgebaseerde beheerconsole Ja ZENworks Control Center vormt de webgebaseerde console waarmee de gehele infrastructuur onder beheer wordt beheerd. Dit betekent dat u voor ZENworks Asset Management geen aanvullende plug-ins, add-ons of thick clients op een beheerwerkstation hoeft te installeren om uw IT-apparatuur te beheren. Gedeeltelijk Voor concurrerende producten moeten thick clients, add-ons en/of plug-ins worden geïnstalleerd, wat de beheermogelijkheden op bepaalde platformen beperkt.

Architectuur- en platformsupport

Beheer van meerdere platformen Ja Met ZENworks kunt u via dezelfde console apparatuur op alle belangrijke platformen beheren, zoals Windows, Mac OS X, Linux, Unix (HP-UX, AIX en Solaris) en NetWare. Nee Beperkte platformdekking met betrekking tot enkele platformen zoals Windows en Mac OS X
Beheer voor meerdere platformen Ja De hoofdservices van ZENworks (primaire ZENworks server) kunnen op Windows Server, Linux en Open Enterprise Server worden geïnstalleerd. Nee De meeste concurrerende producten draaien alleen op het Windows Server platform.
Databasesupport Ja ZENworks Asset Management wordt geleverd met het Sybase databaseplatform. Dit kan worden geïnstalleerd als externe versie of als een geïntegreerde database op de primaire server. Bovendien ondersteunt ZENworks ook Microsoft SQL Server en Oracle, zodat de klant een keuze kan maken op basis van de vaardigheden die intern beschikbaar zijn. Nee De meeste concurrerende producten ondersteunen alleen het Microsoft SQL Server databaseplatform.
Schaalbaarheid voor filialen Ja ZENworks gebruikt de Satellite Server en de verzamelfunctie voor externe kantoorvestigingen om te voldoen aan de behoeften van klanten met verspreide locaties. Deze componenten kunnen op het Windows en Linux platform worden geïnstalleerd (zowel desktop- als serverplatform). Nee Bij veel concurrenten niet beschikbaar.
Offline apparatuur Ja ZENworks biedt functionaliteit voor offline inventarisatie/gegevensverzameling via een uitwisselbare collector die handmatig kan worden uitgevoerd. De gegevens kunnen vervolgens op de server worden geïmporteerd zodat deze op alle apparaten beschikbaar zijn, ongeacht waar deze zich bevinden en hoe vaak ze verbinding maken met de bedrijfsinfrastructuur. Gedeeltelijk Bij veel concurrenten niet beschikbaar.
Aangepaste inventarisatie en verzameling van demografische gegevens Ja ZENworks biedt gebruikers een mechanisme om demografische gegevens te leveren door deze handmatig in te voeren of de gegevens automatisch uit tekstbestanden en het register te extraheren. Deze tool kan ook in Active Directory en Micro Focus eDirectory worden geïntegreerd om demografische gegevens op te halen. Nee De meeste producten van concurrenten bieden beperkte flexibiliteit bij het verzamelen van demografische gegevens.

Rapportage

Rapportage via het web Ja ZENworks voldoet aan rapportagebehoeften via ZENworks Control Center of de ZENworks Reporting Server. Beide consoles zijn webgebaseerd en er hoeven geen plug-ins, add-ons of andere thick clients te worden geïnstalleerd om rapporten te maken, aan te passen of te genereren. Nee Bij producten van concurrenten kunnen rapporten worden gegenereerd en weergegeven via standalone applicaties of aangepaste consoles.
Standaard (meegeleverde) rapporten Ja ZENworks beschikt over honderden vooraf gedefinieerde rapporten die uitgebreid inzicht bieden in de IT-apparatuur (zowel hardware als software) in de gehele organisatie. Gedeeltelijk Geen groot aantal vooraf gedefinieerde rapporten die informatie bieden over de apparatuur van organisaties.
Aangepaste rapportage Ja ZENworks Reporting Server is uitgerust met de engine van SAP BusinessObjects Enterprise Business Intelligence die uitgebreide functionaliteit voor aangepaste rapporten en tabellen biedt zonder dat diepgaand inzicht in de SQL-scripttaal is vereist. Nee Om gedetailleerde aangepaste rapporten te ontwerpen, moet de beheerder (of rapportmaker) over diepgaande kennis van het gehele databaseschema beschikken.
Waarschuwingen en meldingen Ja Krachtige functies voor bedrijfsinformatie bieden gebruiksvriendelijke rapportageopties om verschillen tussen rapporten te markeren en rapporten op basis van een schema te verspreiden, waarbij de e-mailinfrastructuur van het bedrijf en documentopslagruimten worden gebruikt. Gedeeltelijk Concurrenten bieden geen flexibiliteit op dit niveau met betrekking tot rapportage.

Software-identificatie

Gebruik van knowledgebase Ja Bij de inventarisatie- en synchronisatieprocessen van ZENworks kunnen ongeveer 70.000 unieke softwaretitels en -versies worden herkend. Gedeeltelijk Slechts enkele leveranciers bieden identificatie van softwaretitels en -versies op hetzelfde niveau.
Suites en verzamelingen Ja ZENworks Asset Management kan snel suites zoals Microsoft Office of Adobe Creative Suite herkennen. Voor softwareverzamelingen die niet op een standaard zijn gebaseerd, kan een aangepaste identificatiemethodologie worden gegenereerd met een framework voor verzamelen. Gedeeltelijk Hoewel bepaalde leveranciers suites kunnen herkennen, ontbreekt de functionaliteit voor verzamelingen in producten van concurrenten.
Identificatie en consolidatie van versies Ja ZENworks Asset Management kan softwareproducten met verschillende patchniveaus herkennen en deze sorteren om een overzichtelijk beeld te krijgen van softwareproducten die kunnen worden gelicentieerd. Gedeeltelijk Veel softwareleveranciers verwachten dat de koppeling tussen verzamelde gegevens en licenties handmatig wordt aangebracht.

Hardware-identificatie

Gedetailleerde hardwarekenmerken Ja ZENworks verzamelt uitgebreide gegevens over de hardware, zoals details over de fabrikant, het onderdeelnummer en het serienummer. Hieronder vallen ook uitgebreide gegevens om hardware nauwkeurig te identificeren en deze te onderzoeken of te vergelijken. Nee Producten van concurrenten bieden geen nauwkeurige identificatie van hardwarekenmerken en rapportagefuncties.
Aangepaste bewerking van hardware Ja ZENworks biedt de flexibiliteit om hardware te bewerken of toe te voegen, die om bepaalde redenen niet kan worden geïdentificeerd. Nee Producten van concurrenten bieden geen vergelijkbare flexibiliteit bij het verzamelen van gegevens over hardware.

Compliance met softwarelicenties

Eén overzicht van softwarelicenties Ja ZENworks Asset Management biedt één overzicht van alle softwarelicenties, het productgebruik en de toewijzing van apparatuur met het oog op compliance, interne budgettering en beoordelingen van effectief gebruik. Nee De meeste producten van concurrenten bieden niet dezelfde nauwkeurigheid bij de opties voor licentiebeheer.
Flexibel model voor bewijs van eigendom Ja ZENworks Asset Management biedt een flexibel model voor bewijs van eigendom waarmee systemen op basis van inkooporders of aangepaste aankopen kunnen worden gekoppeld om een eenduidig overzicht te krijgen. Nee De meeste producten van concurrenten koppelen één of meer inkooporders aan gelicentieerde producten, waardoor het overzicht inflexibel wordt.
Licentietypen Ja Met ZENworks Asset Management kan de beheerder volledige licenties, upgradelicenties en onderhoudslicenties in hetzelfde overzicht voor gelicentieerde producten bekijken. Nee De meeste concurrenten kunnen volledige licenties, upgradelicenties en onderhoudslicenties niet in één overzicht samenvoegen.
Licentierechten Ja ZENworks Asset Management biedt flexibiliteit bij het modelleren van rechten (automatisch en handmatig) voor diverse complexe modellen voor softwarerechten, bijvoorbeeld op basis van installatie, systeem, gebruikers en bedrijf. Nee De meeste producten van concurrenten bieden niet dezelfde flexibiliteit bij het weergeven van complexe modellen voor softwarerechten en gebruiken aangepaste ad-hocmodellen voor de verwerking van complexe softwarerechten.

Contractbeheer

Uitgebreide kenmerken Ja ZENworks Asset Management biedt diverse kenmerken voor contracten, die bovendien kunnen worden uitgebreid met aangepaste kenmerken. Nee Producten van concurrenten bieden zeer specifieke kenmerken en bieden weinig flexibiliteit voor uitbreidingen om aanvullende kenmerken toe te voegen.
Historie en waarschuwingen voor verlenging Ja In ZENworks Asset Management kan de beheerder waarschuwingen en meldingen voor het contract configureren om diverse datums voor contractverlenging bij te houden. Bovendien is het mogelijk om de historie van contractverlengingen vast te leggen met het oog op toekomstige validaties. Nee Producten van concurrenten bieden beperkte functionaliteit en flexibiliteit voor contractbeheer.
Relaties tussen documenten en apparatuur Ja ZENworks Asset Management stelt de organisatie in staat om documentonderdelen aan het contract zelf toe te voegen, zodat het volledige traject van de transactie kan worden vastgelegd. Bovendien kan software- en hardwareapparatuur aan contracten in het systeem worden gekoppeld om gedetailleerde analysefunctionaliteit voor rapporten te bieden. Nee De meeste concurrenten bieden bij de rapportagefunctionaliteit geen flexibiliteit op hetzelfde niveau om IT-apparatuur te koppelen aan beheer- of aankoopcontracten.

© Micro Focus