Novell homepage

Veelgestelde vragen

Hebt u vragen? Wij weten het antwoord.


Is het gemakkelijker om van ZENworks 7 Desktop Management een upgrade uit te voeren naar ZENworks Configuration Management 10, of juist naar ZENworks Configuration Management 11?

Het maakt niet uit naar welke nieuwe versie van ZENworks Configuration Management u een upgrade uitvoert vanaf ZENworks 7 Desktop Management: het proces is hetzelfde en uitermate eenvoudig. Maar alleen als u een upgrade naar ZENworks Configuration Management 11 uitvoert, krijgt u ook de beschikking over de nieuwste productfuncties, integratiemogelijkheden en platformondersteuning.

Welke stappen moeten er bij een upgrade van ZENworks 10.x naar ZENworks 11 worden uitgevoerd?

Alle primaire servers worden vanaf de installatiemedia geüpgraded. Als onderdeel van dit proces wordt de systeemupdatecontent voor ZENworks 11 in de ZONE geïmporteerd. Vervolgens worden de satellietapparatuur en de agents tijdens het systeemupdateproces geüpgraded.

Zijn er voorbereidende stappen die voorafgaand aan de upgrade naar ZENworks 11 op ZENworks 10 agents moeten worden uitgevoerd?

Ja. Voordat u de systeemupdate uitvoert, moeten .NET 3.5 SP1 en Windows Installer 3.1 worden geïnstalleerd op alle apparatuur waarop de ZENworks 10 Adaptive Agent staat. Als er nieuwe agents moeten worden geïnstalleerd, implementeert ZENworks 11 deze componenten automatisch als het implementatiepakket PreAgentPkg_AgentCompleteDotNet.exe wordt gebruikt.

Hoe kan .NET 3.5 SP1 voorafgaand aan de upgrade naar ZENworks 11 worden geïmplementeerd?

Dit kan met ZENworks op twee manieren automatisch worden gedaan. Ten eerste kan .NET 3.5 SP1 met behulp van een Windows bundel worden geüpgraded. Novell publiceert een bundelsjabloon op Cool Solutions en verstrekt de installatiebron als onderdeel van de media. Op deze manier kan de bundel snel en eenvoudig worden aangemaakt. Ten tweede kan ZENworks Patch Management worden gebruikt om .NET naar de vereiste versie te updaten.

Welke gevolgen heeft het als SQL of Oracle databaseservers als onderdeel van dit proces worden geüpgraded?

Uw database wordt tijdens de ZENworks upgrade niet automatisch naar de juiste versie geüpgraded. Er moet buiten ZENworks om een upgrade van de database naar de juiste versie worden uitgevoerd.

Hoe kan een ZENworks Configuration Management 10 server met geïnstalleerde ZENworks Reporting Server (ZRS) worden geüpgraded?

De ZENworks Reporting Server kan aan de hand van een eenvoudig driestappenproces worden geüpgraded.

 1. Eerst moeten alle aangepaste rapporten uit de huidige Reporting Server worden geëxporteerd.
 2. Vervolgens moet de installatie van de ZENworks Reporting Server op de primaire ZENworks server ongedaan worden gemaakt en daarna moet de Reporting Server nadat de primaire server naar ZENworks Configuration Management 11 is geüpgraded opnieuw worden geïnstalleerd.
 3. Tot slot moet de Reporting Server naar ZENworks 11 worden geüpgraded, waarna de aangepaste rapporten opnieuw kunnen worden geïmporteerd.

Werken aangepaste rapporten die zijn gemaakt met ZENworks Reporting Server nog steeds als de ZONE naar ZENworks Configuration Management 11 wordt geüpgraded en de rapporten opnieuw worden geïmporteerd?

De ZENworks Reporting Server genereert aangepaste rapporten aan de hand van SQL query's die op relaties binnen het universum zijn gebaseerd. Als het goed is, zouden alle rapporten die zijn opgesteld aan de hand van universumobjecten in ZENworks Configuration Management 10 daarom gewoon moeten werken. Rapporten die directe SQL statements bevatten, moeten na de upgrade echter mogelijk opnieuw worden gegenereerd of worden aangepast.

Herkent de ZENworks agent een bestaande ZENworks Endpoint Security Management Agent (gezien het feit dat de installatie hiervan voorafgaand aan de upgrade naar ZENworks 11 ongedaan moet worden gemaakt)?

Ja. Als de ZENworks Endpoint Security Management 3.x of 4.x agent is geïnstalleerd, mislukt de installatie van ZENworks 11 en wordt de volgende foutmelding weergegeven: "The update was aborted because a pre-requisite check failed. A previous version of the ZESM agent was found." (De update is afgebroken omdat niet aan de vereisten wordt voldaan. Er is een vorige versie van de ZESM agent gevonden.) Deze foutmelding wordt zowel op de apparatuur als in de implementatietaak in ZENworks Control Center weergegeven.

MD schreef: We werken momenteel met ZENworks Configuration Management 10 op een Windows 2008 32-bits server. We willen graag overstappen op 64-bits en upgraden naar 2008R2. Is het mogelijk om bundels/relaties/apparatuur van de oude server naar de nieuwe server te migreren of moet dat helemaal handmatig worden gedaan?

Dat is heel gemakkelijk. U voegt gewoon de tweede server (x64) als een primaire server toe aan de zone en de content wordt automatisch gerepliceerd. U hoeft helemaal geen migraties uit te voeren. Als u vervolgens de eerste server (x86) buiten gebruik wilt stellen, moet u niet vergeten de certificeringsautoriteit naar de tweede server te migreren voordat u ZCM verwijdert.

Nieuwe functies van ZENworks Configuration Management 11

Zijn er aanzienlijke verschillen in de platformsupport van ZENworks 11?

ZENworks 11 biedt niet langer support voor het beheer van Windows 2000 apparatuur. Microsoft biedt geen support voor .NET 3.5 SP1 op Windows 2000 en dit is een vereiste voor de ZENworks 11 agent.

Zijn er aanzienlijke verschillen in de architectuur tussen ZENworks 10 en ZENworks 11?

De architectuur van ZENworks is nauwelijks gewijzigd, maar bepaalde kerncomponenten zijn wel veranderd. ZENworks 11 wordt geleverd met Tomcat 6 en een 64-bits JVM. De JVM wordt ten tijde van de upgrade automatisch naar de 64-bits versie geüpgraded als het onderliggende besturingssysteem 64-bits is.

Zijn er aanzienlijke verschillen in de functionaliteit van de ZENworks 11 agent?

De grootste verandering als het om het beheer van Windows gaat, is dat er mogelijkheden op het gebied van locatiebewustzijn zijn toegevoegd. Dankzij de integratie van ZENworks Endpoint Security Management is dit nu een kernfunctie van de ZENworks Adaptive Agent.

Moeten klanten ZENworks Endpoint Security Management kopen om van de functie voor locatiebewustzijn te profiteren?

Nee. Locatiebewustzijn maakt nu onderdeel van het kernproduct uit. Zelf als u alleen recht op ZENworks Configuration Management hebt, kunt u locaties definiëren en de content- en configuratievereisten aan deze locaties koppelen.

ZENworks Virtual Appliance upgraden

Welke procedure moet worden gevolgd om ZENworks Virtual Appliance 10 te upgraden?

Het upgradeproces voor de appliance wordt in de productdocumentatie in detail beschreven. Kort samengevat moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

Handmatige stappen:

 1. Implementeer de nieuwe ZENworks Appliance 11. Deze appliance is op SLES 11 SP1 gebaseerd.
 2. Wanneer de ZENworks Configuration wizard wordt weergegeven, geeft u aan dat u een oude appliance wilt migreren en geen nieuwe ZONE wilt aanmaken.
 3. Voer het IP-adres en het rootwachtwoord voor de ZENworks Virtual Appliance in.

Automatische stappen:

 1. Via een veilig kanaal wordt code van ZENworks Virtual Appliance 11 naar ZENworks Virtual Appliance 10 gekopieerd.
 2. De content en database (als het een interne Sybase betreft) van ZENworks Virtual Appliance 10 worden geüpgraded. Als de applianceserver voor het genereren van rapporten wordt gebruikt, wordt er een back-up van de rapportdefinities gemaakt.
 3. De geüpgrade database (als het een interne Sybase betreft) en de content worden naar ZENworks Virtual Appliance 11 gekopieerd.
 4. Er wordt een back-up van de andere configuratie-items (zoals certificaten) gemaakt en de rapportdefinities worden naar ZENworks Virtual Appliance 11 gekopieerd.
 5. ZENworks Virtual Appliance 10 wordt extern afgesloten.
 6. ZENworks Virtual Appliance 11 neemt de netwerkidentiteit (IP-adres, hostnaam, etc.) van ZENworks Virtual Appliance 10 over.
 7. Nadat de nieuwe ZENworks Virtual Appliance 11 opnieuw is opgestart, functioneert deze als primaire server in dezelfde ZONE.

Phil C. schreef: Is het mogelijk een virtuele appliance aan een bestaande beheerzone (met een Windows ZCM server) te koppelen? Of is het mogelijk een ZCM server (op Windows) te upgraden/migreren naar een appliance door middel van handmatige stappen?

Het antwoord op de eerste vraag luidt ja. Zie deze documentatie voor nadere informatie.

Uw alternatief werkt ook. Volg gewoon deze instructies in de documentatie.


Een vraag stellen

Als uw vraag niet op deze pagina wordt beantwoord, kunt u uw vraag met behulp van dit formulier indienen. We reageren niet direct op uw vraag, maar als we van mening zijn dat uw vraag een nuttige aanvulling op deze pagina vormt, laten we deze door de juiste experts beantwoorden en voegen we de vraag en het antwoord aan deze veelgestelde vragen toe.

Neem als u direct antwoord op uw vraag nodig hebt contact op of laat u door ons terugbellen.

© Micro Focus