Novell homepage

Technische specificaties

Bekijk de systeemeisen voor ZENworks Virtual Appliance.

OPMERKING: als een primaire server zich achter een NAT firewall bevindt, kan apparatuur op het internet of in het openbare netwerk hier niet mee communiceren.


Hypervisor

Minimale systeemvereisten voor de installatie:
 • VMware ESX Server versie 3.5 update 4
 • VMware ESXi Server versie 4

Configuratie van virtueel systeem

Voor ZENworks Appliance is de volgende minimale configuratie vereist, die standaard vooraf is geconfigureerd:
 • RAM: minimaal 4 GB
 • Schijfruimte: minimaal 50 GB

U kunt de schijfruimte uitbreiden nadat u ZENworks Virtual Appliance hebt geïmplementeerd. Zie sectie 3.3 over de taken die volgen op de implementatie voor meer informatie.

 • Beeldschermresolutie: 1.024 × 768 met minimaal 256 kleuren

Omzetting van hostnamen

Op de server moeten de hostnamen van apparatuur worden omgezet, anders werken sommige functies van ZENworks niet goed.

De servernamen moeten aan de DNS-vereisten voldoen, anders kunt u niet inloggen bij ZENworks. De letters a-z (hoofdletters en kleine letters), cijfers en het liggende streepje (-) zijn toegestaan.


IP-adres

De server moet beschikken over een statisch IP-adres of een permanent toegewezen DHCP-adres.

De installatie loopt vast als wordt geprobeerd een NIC te gebruiken waaraan geen IP-adres is gekoppeld.


Database

ZENworks Appliance is beschikbaar met de geïntegreerde Sybase SQL Anywhere database. Als u ervoor kiest om een andere database dan de geïntegreerde Sybase SQL Anywhere database te gebruiken, moet de andere database voldoen aan de databasevereisten.


LDAP directory

 • LDAP versie
  • LDAP v3
   OpenLDAP wordt niet ondersteund. Als u Micro Focus eDirectory™ op een SUSE® Linux server hebt geïnstalleerd, kunt u deze echter gebruiken als gebruikersbron. LDAP v3 kan worden gebruikt om via de alternatieve poorten die u bij de installatie van Micro Focus eDirectory hebt opgegeven toegang tot Micro Focus eDirectory op de Linux server te krijgen (omdat OpenLDAP mogelijk de standaardpoorten gebruikte).
 • Gebruikersverificatiebron
  • Micro Focus eDirectory 8.7.3 of 8.8 (op alle ondersteunde platformen)

   Als u Micro Focus eDirectory als gebruikersbron gebruikt, moet u ervoor zorgen dat er geen twee Micro Focus eDirectory gebruikers met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord zijn. Als twee gebruikers dezelfde gebruikersnaam hebben, moet u ervoor zorgen dat de wachtwoorden wel verschillen.
  • Microsoft Active Directory (zoals geleverd bij Windows 2000 SP4 of hoger)
  • Domain Services for Windows (DSfW)

Beheerbrowser

Op de beheerapparatuur moet één van de volgende webbrowsers zijn geïnstalleerd:
 • Internet Explorer 7 op Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP en Windows Server 2008
 • Internet Explorer 8 op Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2
 • Firefox versie 3.0.10 of de hogere patches van versie 3.0
 • Firefox versie 3.5 of de hogere patches van versie 3.5

© Micro Focus