Novell homepage

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is er opgenomen in de nieuwe Novell ZENworks Suite?

 • ZENworks Application Virtualization
 • ZENworks Asset Management
 • ZENworks Configuration Management
 • ZENworks Endpoint Security Management
 • ZENworks Full Disk Encryption
 • ZENworks Patch Management
 • Novell Service Desk, Incident Management editie

Waar kan ik meer informatie vinden over de ZENworks Suite?

www.novell.com/zensuite


Wanneer vindt de overgang naar de nieuwe suite plaats?

Op 25 februari 2014 wordt uw account in het Novell Customer Center bijgewerkt in verband met de Novell ZENworks Suite en zijn producten.


Moet ik iets doen?

Ja en nee.

Als u meteen wilt profiteren van de nieuwe producten in de ZENworks Suite, moet u in het Novell Customer Center nieuwe licentiesleutels ophalen voor de nieuwe producten die u wilt gebruiken. U moet waarschijnlijk ook upgraden naar de nieuwste versie van ZENworks als u dat nog niet hebt gedaan. Maar u hoeft dat niet te doen als u niet wilt profiteren van de nieuwe producten.


Forceren we u om te upgraden?

Let erop dat de introductie van de Novell ZENworks Suite geen invloed heeft op afzonderlijke producten, maar alleen op klanten met een bestaande suite of bundel.

Alle klanten met bestaande suites of bundels worden automatisch bijgewerkt vanaf 25 februari 2014, volgens het upgradepad voor elke suite of bundel (raadpleeg het tabblad "Upgradepaden" hierboven).

Op dat moment ontvangt u een gelijk aantal licenties voor de ZENworks Suite, met uitzondering van klanten met Novell Endpoint Protection Suite (raadpleeg het tabblad "Upgradepaden" hierboven voor meer informatie). U kunt de software upgraden wanneer u dat wenst.


Kan ik afzonderlijke ZENworks producten blijven kopen?

Ja, ZENworks producten blijven beschikbaar als afzonderlijke producten. Als u meer dan twee ZENworks producten koopt, is de ZENworks Suite waarschijnlijk goedkoper, maar u kunt alles afzonderlijk aanschaffen als u dat liever wilt.


Is ZENworks Mobile Management in de suite opgenomen?

Nee, op dit moment niet. Maar we verwachten deze functionaliteit in de toekomst op te nemen in de ZENworks Suite.


Is voor de ZENworks Suite meer hardware vereist? Zijn de eisen heel anders dan voor één ZENworks product?

De ZENworks Suite zorgt niet voor belangrijke wijzigingen in de back-endinfrastructuur van bestaande producten. Ga voor een volledige lijst van technische specificaties voor de ZENworks Suite en alle ZENworks producten naar www.novell.com/products/zenworks/zenworks-suite/technicalinfo/.


Gaat de ZENworks Suite me meer geld kosten?

Als u de ZENworks Suite koopt, bent u veel goedkoper uit dan wanneer u alle producten afzonderlijk koopt. Bovendien betalen klanten die van een oude suite overstappen op de ZENworks Suite in vrijwel alle gevallen hetzelfde of minder dan de catalogusprijs. In de catalogusprijs wordt geen rekening gehouden met speciale kortingen die u mogelijk al hebt.


Is het abonnement op content van ZENworks Patch Management opgenomen in de prijs van onderhoud?

Nee. Het abonnement op content van ZENworks Patch Management is een aparte kortingsoptie die u samen met de Novell ZENworks Suite kunt kopen. De prijzen zijn echter in overeenstemming met wat u betaalde toen het patchabonnement werd geleverd bij oudere suites (zoals ZENworks Configuration Management Advanced Edition). Onderhoud en het abonnement op patchcontent worden twee onderdelen in plaats van één, maar de prijzen zouden hetzelfde of lager moeten zijn dan voor de huidige onderhoudsopties met patches.


Wat is het verschil tussen de Incident Management versie en de ITIL versie van Novell Service Desk?

De ITIL versie van Novell Service Desk is veel groter. Het beschikt ook over de belangrijke ITIL certificering van PinkVERIFY. Met de oplossing profiteert u van:

 • Wijzigingsbeheer
 • Afhandeling van verzoeken
 • Incidentbeheer
 • Serviceapparatuur en configuratiebeheer
 • Kennisbeheer
 • Servicecatalogusbeheer
 • Probleembeheer
 • Serviceniveaubeheer
 • Beheer van releases en implementaties
 • Serviceportfoliobeheer

De Incident Management versie biedt alleen incidentbeheer. Het beschikt niet over de ITIL certificering, hoewel de functies voor incidentbeheer hetzelfde zijn als die in de versie met ITIL certificering.


Waarom krijgen sommige mensen de Incident Management versie van Novell Service Desk en anderen de ITIL versie?

Elke klant die de ZENworks Suite ontvangt of koopt, ontvangt Novell Service Desk Incident Management. Klanten die overstappen van onze grotere, uitgebreide suites (Novell Total Endpoint Management Suite en ZENworks Configuration Management Enterprise) ontvangen ook een eenmalig abonnement op Novell Service Desk voor ITIL, zodat ze de maximale waarde ontvangen. Dit abonnement geldt voor de duur van hun vooruitbetaalde onderhoudsperiode.


Hoe zijn de licenties voor Novell Service Desk veranderd en welke invloed heeft dit op klanten van ZENworks?

Voorheen verkochten we Novell Service Desk licenties per "technicus". De klant moest een licentie kopen voor elke technicus die van de klant met Novell Service Desk mocht werken.

Met de ZENworks Suite en met extra abonnementen op Novell Service Desk voor ITIL kunt u nu licenties voor Novell Service Desk aanschaffen volgens hetzelfde model "per gebruiker" of "per apparaat" als voor ZENworks in zijn geheel. Dit model geldt voor alle gebruikers en apparatuur die worden gebruikt door uw ZENworks implementatie. Deze optie is alleen beschikbaar met de ZENworks Suite of als extra abonnement op Novell Service Desk voor ITIL voor de ZENworks Suite. Klanten die deze optie kiezen, moeten een gelijk aantal abonnementslicenties kopen als voor de implementatie van ZENworks. Houd er rekening mee dat de licentie voor een "technicus" relatief duur was, terwijl licenties per "werkplek" veel goedkoper zijn.

Sommige ZENworks klanten hadden eerder recht op twee technici voor Novell Service Desk Incident Management. Novell Service Desk Incident Management wordt nu geleverd bij elke ZENworks Suite licentie en wordt gedekt door het onderhoud van de ZENworks Suite. Als u bijvoorbeeld 100 licenties voor de ZENworks Suite hebt, hebt u 100 licenties voor Service Desk.

Klanten kunnen Novell Service Desk blijven kopen per technicus, als ze dat willen.

Upgradepad

Ik heb ZENworks Configuration Management Advanced Edition

U krijgt vijf producten meer voor dezelfde catalogusprijs.

Op dit moment hebt u ZENworks Configuration Management en ZENworks Patch Management en drie producten die niet langer worden ondersteund: ZENworks Handheld Management, Linux Management en Server Management.

Met de ZENworks Suite krijgt u ZENworks Configuration Management and ZENworks Patch Management en ook ZENworks Asset Management, ZENworks Application Virtualization, ZENworks Endpoint Security Management, ZENworks Full Disk Encryption en Novell Service Desk, Incident Management editie. De gecombineerde catalogusprijs voor onderhoud en een abonnement op patchcontent blijft hetzelfde.


Ik heb ZENworks Configuration Management Enterprise Edition

U krijgt drie nieuwe producten en u betaalt minder voor licenties en onderhoud en voor een abonnement op patchcontent. Er zijn drie SKU's meer, maar de volledige catalogusprijs is lager.

Op dit moment hebt u ZENworks Asset Management, ZENworks Configuration Management, ZENworks Endpoint Security Management, ZENworks Patch Management en drie producten die niet meer worden ondersteund: ZENworks Handheld Management, Linux Management en Server Management.

Met de Novell ZENworks Suite krijgt u ZENworks Asset Management, ZENworks Configuration Management, ZENworks Endpoint Security Management en ZENworks Patch Management. U krijgt ook ZENworks Application Virtualization, ZENworks Full Disk Encryption en de volledige versie van Novell Service Desk met ITL certificering. U krijgt SKU's voor onderhoud, een abonnement op patchcontent en de ITIL versie van Service Desk, voor iets meer dan de totale catalogusprijs voor verlenging van onderhoud.


Ik heb Novell Endpoint Lifecycle Management Suite met patchabonnement

U krijgt drie nieuwe producten en betaalt een enigszins hogere prijs voor onderhoud (dit gaat pas in bij de volgende verlenging). Er zijn ook minder SKU's in uw verlenging.

Op dit moment hebt u ZENworks Application Virtualization, ZENworks Asset Management, ZENworks Configuration Management, ZENworks Patch Management en twee technicuslicenties voor Novell Service Desk Incident Management.

Met de Novell ZENworks Suite krijgt u ook ZENworks Endpoint Security Management, ZENworks Full Disk Encryption en Novell Service Desk Incident Management. Houd er rekening mee dat u de licenties voor Novell Service Desk niet meer per technicus maar per werkplek aanschaft voor deze nieuwe suite. U ontvangt nu net zoveel licenties voor Service Desk als het aantal licenties dat u voor de ZENworks Suite hebt. U krijgt SKU's voor onderhoud en voor een abonnement op patchcontent, waardoor de prijs iets hoger wordt dan de catalogusprijs voor verlenging. Neem contact op met uw Novell vertegenwoordiger als u vragen hebt.


Ik heb Novell Endpoint Lifecycle Management Suite zonder patchabonnement

U krijgt drie nieuwe producten en betaalt een enigszins hogere prijs voor onderhoud (dit gaat pas in bij de volgende verlenging).

Op dit moment hebt u ZENworks Application Virtualization, ZENworks Asset Management, ZENworks Configuration Management en twee technicuslicenties voor Novell Service Desk Incident Management.

Met de Novell ZENworks Suite krijgt u ook ZENworks Endpoint Security Management, ZENworks Full Disk Encryption en Novell Service Desk Incident Management. Houd er rekening mee dat u de licenties voor Novell Service Desk niet meer per technicus maar per werkplek aanschaft voor deze nieuwe suite. U ontvangt nu net zoveel licenties voor Service Desk als het aantal licenties dat u voor de ZENworks Suite hebt. De prijs voor onderhoud wordt iets hoger bij uw volgende verlenging. Neem contact op met uw Novell vertegenwoordiger als u vragen hebt.


Ik heb Novell Endpoint Protection Suite

Dit is het enige geval waarin u niet wordt bijgewerkt naar de Novell ZENworks Suite. Novell Endpoint Protection Suite verdwijnt en wordt vervangen door een product met twee componenten: ZENworks Endpoint Security Management en ZENworks Full Disk Encryption. Als u twee jaar onderhoud had voor Novell Endpoint Protection Suite, krijgt u nu twee jaar onderhoud voor ZENworks Endpoint Security Management en voor ZENworks Full Disk Encryption.


Ik heb Novell Total Endpoint Management Suite

U krijgt alles wat u momenteel hebt, plus een betere versie van Novell Service Desk, en u betaalt exact dezelfde catalogus.

U hebt momenteel alle ZENworks producten behalve ZENworks Mobile Management, plus twee technicuslicenties voor Novell Service Desk, Incident Management editie.

Met de Novell ZENworks Suite behoudt u alle ZENworks producten die u nu hebt en krijgt u bovendien de volledige versie van Novell Service Desk met ITIL certificering. Houd er rekening mee dat u licenties voor Novell Service Desk niet meer per technicus maar per werkplek aanschaft voor deze nieuwe suite. U ontvangt nu net zoveel licenties voor Service Desk als het aantal licenties dat u voor de ZENworks Suite hebt. U krijgt drie SKU's voor verlenging: een voor onderhoud, een voor een abonnement op patchcontent en een voor een abonnement op Novell Service Desk ITIL. Uw totale prijs voor verlenging blijft ongewijzigd.


Ik heb Novell Open Workgroup Suite

Deze wijziging heeft geen invloed op Novell Open Workgroup Suite. U behoudt ZENworks Configuration Management en ZENworks Endpoint Security Management, plus alle niet-ZENworks producten in de suite.


Ik heb Novell Open Workgroup Suite plus de uitbreiding Novell Total Endpoint Management Suite

De overstap werkt voor u hetzelfde als voor alle klanten met Novell Total Endpoint Management Suite. Zie de vragen over Novell Total Endpoint Management Suite.


Ik heb een andere bundel die nog niet is genoemd

Een zeer klein percentage van onze klanten heeft oudere of minder vaak voorkomende bundels die doorgaans deel uitmaken van onze aankoopprogramma's voor universiteiten en (hoge) scholen. Als u een van deze suites hebt, of als uw suite hier niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw Novell vertegenwoordiger voor meer informatie.

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus