Novell homepage

Onslow College

Door SUSE Linux Enterprise Server met Xen virtualisatie te gebruiken, heeft Onslow College de flexibiliteit en de prestaties van de serveromgeving verbeterd, terwijl de kosten worden verlaagd en disaster recovery minder tijd in beslag neemt.

Over Onslow College

Onslow College is een openbare middelbare school met 1.150 leerlingen in Wellington, Nieuw-Zeeland. Het in 1956 opgerichte Onslow College neemt actief deel aan de plaatselijke gemeenschap en biedt onderwijs van topkwaliteit in een vriendelijke, stimulerende en goed gedisciplineerde samenwerkingsomgeving.

Uitdaging

Het budget voor het vernieuwen van de serverhardware van Onslow College was zeer beperkt. Hierom overwoog de school virtualisatie als manier om de aankoopkracht te vergroten. De school verwachtte door op elke fysieke server meerdere virtuele systemen te combineren aanzienlijk op de kosten te besparen, op het gebied van zowel de kosten voor nieuwe hardware als de exploitatiekosten.

De school wilde verschillende oudere servers geleidelijk buiten gebruik stellen en vier nieuwe servers implementeren. Dankzij virtualisatie zou het aantal benodigde aan te schaffen fysieke systemen tot een minimum beperkt blijven.

De uitdaging was om een virtualisatie-oplossing te vinden waarmee niet alleen hoge flexibiliteit, schaalbaarheid en prestaties, maar ook eenvoudig beheer tegen een rendabele prijs konden worden gerealiseerd. Ook de herstelmogelijkheden waren een belangrijke overweging. Onslow College wilde namelijk in staat zijn om nieuwe virtuele servers eenvoudig te implementeren en zo snelle disaster recovery te garanderen.

De oplossing van Novell

Onslow College overwoog VMware virtualisatie, maar koos uiteindelijk voor de in SUSE® Linux Enterprise Server geïntegreerde Xen virtualisatietechnologie om aan alle behoeften tegemoet te komen.

"Dankzij de Xen virtualisatie in SUSE Linux Enterprise Server beschikten we over de schaalbaarheid en flexibiliteit waarnaar we op zoek waren, zonder de kosten van bedrijfseigen oplossingen zoals VMware," zegt Tom Cummings, directeur van Cummings & Partners, die tevens werkzaam is op Onslow College en het schoolnetwerk beheert. "We zagen de Xen technologie tijdens een Novell BrainShare evenement en realiseerden ons dat we onze serveromgeving hiermee voor een fractie van de beraamde prijs konden virtualiseren."

Dankzij de Xen virtualisatie in SUSE Linux Enterprise Server beschikten we over de schaalbaarheid en flexibiliteit waarnaar we op zoek waren, zonder de kosten van bedrijfseigen oplossingen zoals VMware. — Tom Cummings
Directeur van Cummings & Partners, leraar en netwerkbeheerder op Onslow College

Cummings & Partners werkte samen met Crypt Consulting om SUSE Linux Enterprise Server te implementeren en om de bestaande Novell Open Enterprise Server omgevingen van Onslow College naar virtuele Xen servers te migreren. Daarnaast installeerde en configureerde dit team een virtueel Microsoft Windows Server 2003 systeem dat op Xen op SUSE Linux Enterprise Server wordt uitgevoerd. De nieuwe gevirtualiseerde omgeving draait op IBM BladeCenter hardware.

"We voeren nog steeds enkele oudere omgevingen op zelfstandige fysieke servers uit, maar 95% van onze serveromgeving (inclusief Microsoft Windows Server 2003) is gevirtualiseerd op Xen op SUSE Linux Enterprise Server," legt Cummings uit. "De oplossing was eenvoudig te implementeren en onze gebruikers hebben totaal niet gemerkt dat we op gevirtualiseerde servers zijn overgestapt!"

Dankzij Xen virtualisatie kan Onslow College drie afzonderlijke besturingssystemen op volledig gestandaardiseerde hardware uitvoeren die met dezelfde tools wordt beheerd. In het onwaarschijnlijke geval van serveruitval kan de school de relevante virtuele servers eenvoudig met behulp van opgeslagen images naar een nieuwe bladeserver herstellen.

"Disaster recovery verloopt binnen een gevirtualiseerde omgeving aanzienlijk sneller en eenvoudiger," aldus Cummings. "Voorheen betekenden hardwarefouten dat de betreffende fysieke server opnieuw moest worden geconfigureerd. Nu kunnen we simpelweg een nieuwe bladeserver inschakelen en de virtuele servers vrijwel direct opnieuw opstarten."

Resultaten

Door naar virtuele Xen servers op SUSE Linux Enterprise Server over te stappen, kan Onslow College de waarde van de huidige en toekomstige investering in serverhardware maximaliseren. De mogelijkheid om meerdere virtuele systemen tegelijk op dezelfde fysieke server uit te voeren, betekent dat de school minder vaak nieuwe hardware nodig heeft. Hierdoor worden ook de elektriciteits- en koelingskosten in de serverruimte verlaagd.

"De school had de serverupgrade al gebudgetteerd voordat de Xen virtualisatie werd geïmplementeerd. Hierdoor was dit budget ruim genoeg," aldus Cummings. "Binnenkort komt er een tweede bladeserver online en zonder Xen virtualisatie zouden we voor dezelfde workload wellicht vijf of zes aanvullende servers moeten implementeren. Onze niet-bladeservers worden waarschijnlijk buiten gebruik gesteld nadat de workloads hiervan naar virtuele servers zijn overgezet. Hierdoor kunnen we onze elektriciteitskosten tot een minimum beperkt houden."

We hebben de flexibiliteit nodig om verschillende besturingssystemen uit te voeren en Xen virtualisatie op SUSE Linux Enterprise Server voorziet ons van een stabiele, hoogwaardige omgeving waarmee we ook daadwerkelijk over deze flexibiliteit beschikken. — Tom Cummings
Directeur van Cummings & Partners, leraar en netwerkbeheerder op Onslow College

Dankzij Xen virtualisatie op SUSE Linux Enterprise Server kan Onslow College de heterogene serverinfrastructuur in gemengde omgevingen op dezelfde fysieke hardware uitvoeren en het beheer vereenvoudigen. Bovendien heeft de school met deze oplossing niet langer verschillende hardware voor verschillende besturingssystemen nodig.

"We hebben de flexibiliteit nodig om verschillende besturingssystemen uit te voeren en Xen virtualisatie op SUSE Linux Enterprise Server voorziet ons van een stabiele, hoogwaardige omgeving waarmee we ook daadwerkelijk over deze flexibiliteit beschikken," legt Cummings uit. "We hebben een SUSE Linux Enterprise Server omgeving ontwikkeld voor het ontwikkelen en testen van virtuele Xen systemen. Deze systemen kunnen we vervolgens naadloos in het BladeCenter implementeren, waardoor we aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen hebben gerealiseerd."

Laat u door ons terugbellen

Dien een serviceverzoek in

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

Verwante producten en oplossingen

© Micro Focus