Novell homepage

Het Catharina Ziekenhuis implementeert Novell Endpoint Lifecycle Management Suite als onderdeel van een uitgebreide infrastructuurvernieuwing. Als dit proces eenmaal is afgerond, biedt de geïntegreerde Novell software vanaf één centrale beheerlocatie mogelijkheden voor automatisch, identiteitsgebaseerd lifecycle management.

PDF downloaden

Overzicht Catharina Ziekenhuis

Het in Eindhoven gevestigde Catharina Zieken­ huis is een klinisch opleidingsziekenhuis gespecialiseerd in cardiologie en oncologie. Het Catharina Ziekenhuis is met 696 bedden en meer dan 3.000 medewerkers het groot­ ste ziekenhuis in de regio.

Uitdaging

Het Catharina Ziekenhuis is één van de beste klinische opleidingsziekenhuizen van Nederland en werkt er hard aan om deze toonaangevende positie vast te houden door constant te zoeken naar nieuwe manieren om de patiëntenzorg en de veiligheid van de organisatie te verbeteren. Technologie speelt een grote rol binnen deze strategie: het ziekenhuis vertrouwt op zo’n 2.600 pc’s waarop 800 verschillende applicaties worden uitgevoerd om gebruikers op talloze gebieden te ondersteunen.

Het beheren van deze complexe infrastruc­ tuur is uitgegroeid tot een zeer ingewikkelde taak voor de service­eenheid Informatie, Communicatie en Medische Technologie (ICMT) van het Catharina Ziekenhuis. Hier voor zijn 35 fulltimers nodig.

“We bevinden ons nu in een situatie waarin onze ICT­architectuur is verouderd, waardoor het moeilijk is om nieuwe applicaties en ser­ vice packs voor ons grote gebruikersbestand te implementeren”, zegt Paul van den Hout, Operations Manager ICMT bij het Catharina Ziekenhuis. “Het bundelen en distribueren van nieuwe medische applicaties is erg saai en foutgevoelig. Bovendien is het moeilijk om een vloeiend verloop van kritieke processen te garanderen.”

Oplossing

Het Catharina Ziekenhuis erkende dat er een aanzienlijke upgrade van de infrastructuur nodig was om de uitgebreide ICT­omgeving stabieler en beter beheerbaar te maken. Het ziekenhuis heeft een tweejarenplan opgesteld dat de focus legt op het creëren van een betrouwbare en toekomstvaste computeromgeving.

Om efficiënt en eenvoudig beheer van de nieuwe infrastructuur mogelijk te maken, heeft het Catharina Ziekenhuis voor Novell Endpoint Lifecycle Management Suite ge­ kozen, met daarin Novell ZENworks® Con fig­ uration Management, Novell ZENworks Asset Management en Novell ZENworks Applica­ tion Virtualization. Deze oplossingen maken samen automatisch, identiteits gebaseerd beheer vanaf één centrale beheer­locatie mogelijk.

“We hebben naast de Novell oplossing ook oplossingen van Microsoft bekeken, maar het werd al snel duidelijk dat de oploss­ ing van Novell meer te bieden heeft”, legt Van den Hout uit. “Novell Endpoint Lifecycle Management Suite biedt ons alle functionali­ teit die we nodig hebben in één geïntegreerde oplossing, waardoor het eenvoudiger is om applicaties voor onze vele gebruikers te distribueren en te beheren. De uitstekende integratie van de oplossing met Microsoft Active Directory was ook zeer aantrekkelijk en de bij Novell software geleverde inventari­ satielijst is zelfs nog uitgebreider dan die van Microsoft.”

Op dit moment ontwerpt het Catharina Zieken­ huis een testomgeving voor de nieuwe Novell ZENworks applicaties. Als deze pilotfase voorbij is, gaat het ziekenhuis nauw samen­ werken met Novell Business Partner Ictivity om de implementatie stapsgewijs te beheren. Het Catharina Ziekenhuis verwacht dat de overstap naar de nieuwe ICT­infrastructuur tegen eind 2014 is voltooid.

Resultaat

Als Novell Endpoint Lifecycle Management Suite volledig operationeel is, verwacht het Catharina Ziekenhuis dat de voor het beheer van de ICT­omgeving vereiste tijd en inspan­ ningen net als de algehele supportkosten worden verlaagd.

“Novell Endpoint Management oplossingen maken het mogelijk meer te doen met minder geld en inspanningen”, aldus Van den Hout. “Dit is voor ons erg belangrijk vanwege het krappe budget. Daarom is een scherpe con­ trole op de IT­kosten topprioriteit. Door het beheer van apparatuur en gebruikers te inte­ greren en te automatiseren, zijn we in staat het aantal medewerkers, dat nodig is voor onderhoud en support, binnen de perken te houden.“

Dankzij Novell Endpoint Lifecycle Manage­ ment Suite kan het Catharina Ziekenhuis deuitgebreide ICT­infrastructuur beter onder­ steunen. De softwaredistributie wordt vereen voudigd: dankzij de automatische imple mentatiemogelijkheden is het niet langer nodig applicaties handmatig te bun­ delen en te distribueren en wordt het versie­ beheer gestroomlijnd. Als gevolg hiervan verwacht het ziekenhuis dat de voor het bun­ delen van een nieuwe applicatie benodigde tijd van acht naar twee uur kan worden terug­ gebracht (een vermindering van 75%).

Daarnaast zorgen de Endpoint Management oplossingen van Novell ervoor dat het Catha­ rina Ziekenhuis de migratie naar Windows 7 kan versnellen en efficiënte support en effi­ ciënt onderhoud voor de nieuwe omgeving kan bieden.

“Niet al onze applicaties zijn compatibel met Windows 7, maar Novell ZENworks kan deze optimaliseren voor gebruik in een Windows 7 omgeving”, aldus Joop Vrins, ICMT­architect bij het Catharina Ziekenhuis. “Hierdoor kun­ nen we de overstap beter beheren en neemt de migratie enkele maanden minder in beslag.”

Als de implementatie is voltooid, beschikt het Catharina Ziekenhuis over een toekomst­ vaste computeromgeving waarmee het zieken huis sneller op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen.

“Novell ZENworks Application Virtualization voorziet ons van een snelle en eenvoudige manier om applicaties te virtualiseren, zodat deze veilig op elk apparaat kunnen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor aanvullende configuraties nodig zijn”, legt Vrins uit. “Op deze manier hebben gebruikers toegang tot de applicaties die ze nodig hebben en beschikken wij als organisatie over meer flexibiliteit.”

PDF downloaden

CATHARINA ZIEKENHUISIn een oogopslag:

Klinisch opleidingsziekenhuis gespecialiseerd in cardiologie en oncologie

Industrie:

Health Care

Plaats:

Netherlands

Producten:

Endpoint Lifecycle Management Suite

ZENworks Application Virtualization

ZENworks Asset Management

ZENworks Configuration Management

Resultaat:

  • Beperkt de kosten en inspanningen om grote aantallen gebruikers en apparaten te beheren
  • Verkort de tijd van het bundelen van nieuwe applicaties van acht naar twee uur (een vermindering van 75%)
  • Versnelt de levering van applicaties en biedt vanaf talloze apparaten veilige toegang tot applicaties

"“Novell Endpoint Lifecycle Management Suite biedt ons alle functionaliteit die we nodig hebben in één geïntegreerde oplossing, waardoor het eenvoudiger is om applicaties voor onze vele gebruikers te distribueren en te beheren.”"

Paul Van Den Hout
ICMT Operations Manager
Catharina Ziekenhuis

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus