2.12 Bruk av kategorier

Med Kategorier kan du administrere elementene i postboksen. For å bruke kategorier må du bruke forhåndsvisningsruten. Slik tildeler du en kategori til et element:

  1. I menylinjen for forhåndsvisningsruten øverst klikker du på .

  2. Velg kategoriene du vil bruke for det elementet. Kategorifargen vises ved siden av elementet i elementlisten.

    Hvis du ikke ser en kategori du kan tenke deg, klikker du på Administrer øverst. Du kan så opprette og slette kategorier.