1.7 Bruke en proxy

VIKTIG:Stedfortredertilgang krever at forgrunnsvinduer tillates i leseren, fordi stedfortrederkontoer åpnes i forgrunnsvinduer.

Innført i 18.3

Med proxyen kan du vise og administrere andre postbokser for brukere som har gitt deg tilgang. GW Web gir deg mulighet til å administrere proxytilgang til postboksen, legge til nye brukere i proxylisten og vise proxypostbokser i et annet vindu.

1.7.1 Proxy til en annen postboks

Slik bruker du proxy til en annen postboks:

  1. Klikk på øverst til høyre på menylinjen.

  2. (Valgfritt) Legg til brukeren du vil være stedfortreder for hvis de ikke er på listen, ved å spesifisere navnet i feltet Legg til bruker.

  3. Velg brukeren som har kontoen du vil være proxy for.

1.7.2 Administrere proxytilgang for bruker til din konto

Slik administrerer du proxytilgang for bruker til kontoen din:

  1. Klikk på øverst til høyre på menylinjen.

  2. Velg Administrer stedfortredertilgang.

  3. Skriv inn navnet på en bruker, og gi dem rettighetene du vil de skal ha i postkassen din

    eller

    Klikk på navnet på en bruker for å endre stedfortrederrettighetene deres. Du kan også slette brukeren slik at vedkommende ikke har proxyrettigheter til postboksen din.