1.8 Bruk av regler

Med GroupWise Web har du mulighet til å administrere de gjeldende reglene og opprette slette-, svar-, viderekoblings- og flytt-regler.

Slik administrerer du eller oppretter en regel:

  1. Klikk på -ikonet og velg Regler.

    I Regler-menyen kan du foreta regeloperasjoner som Opprett, Rediger, Aktiver, Kjør eller Slett.

  2. Velg regelen du vil redigere, eller klikk på og velg regelen du vil opprette.

  3. Gjør endringene du vil for regelen eller angi innstillingene for den nye regelen og klikk på OK.