3.3 Administrere kalenderne dine

Mange av funksjonene du ser i GW Web-kalenderen, tilsvarer hvordan kalenderen konfigureres i Windows GroupWise-klienten, enten av administratoren eller brukeren. Hvis du for eksempel begynner i GroupWise 18.4.1, og du endrer kalendervisningsalternativene i klienten (Verktøy > Alternativer > Kalender) for å vise en egendefinert uke i månedskalenderen, vil disse endringene gjenspeiles både i selve Web-kalenderen, men også i datovelgeren hvis du klikker på kalenderikonet når du skriver inn en avtale, oppgave eller (fraværs)merknad.

3.3.1 Se på kalenderne dine

Vise kalenderne dine:

  1. Klikk på fanen Kalender i menylinjen.

  2. (Valgfritt) Velg kalenderne du vil skal være synlige, i kalenderlisten.

3.3.2 Opprette en ny kalender

Slik oppretter du en ny kalender:

  1. Høyreklikk på Kalender i kalenderlisten og velg Ny kalender.

  2. Gi den nye kalenderen din et navn og klikk på OK.