1.4 Om Lesevisninger i GroupWise Web

GroupWise Web gjør det mulig for deg å skrive nye meldinger og signaturer enten i et integrert HTML-redigeringsprogram eller ren tekst.

HTML-redigeringsprogrammet støtter:

 • Formatering av tegn og avsnitt, inkludert ulike skrifttyper og tekst- og bakgrunnsfarger.

 • Uttrykksikoner.

 • Hyperkoblinger.

 • Innsetting og manipulering av bilder.

 • Enkle tabeller.

 • Nettleseralternativer som utheving av skrivefeil og vise høyreklikkvalg for å kopiere og lime inn osv.

For nye meldinger er det første redigeringsprogrammet det du har valgt som standard skrivevisning.

 • For å velge standard skrivevisning klikker du på ikonet , velger Ren tekst eller HTML, og klikker deretter på Lagre.

 • For å veksle mellom modusene for HTML og ren tekst bruker du ikonet i den nederste linjen.

  ADVARSEL:Når du veksler fra HTML- til ren tekst-modus, mister du all formateringen.

  Hvis du fortsetter forbi advarselen som vises, blir bare teksten igjen. GW Web forkaster all formatering, bilder, koblinger osv. De blir ikke gjenopprettet ved å veksle tilbake til HTML-visning.