2.4 Slik bruker du forhåndsvisningsruten

Forhåndsvisningsruten gir deg mulighet til å vise elementene dine uten å åpne dem helt. Den ligner på Hurtigvisning i GroupWise-klienten. I forhåndsvisningsruten kan du gjøre følgende:

  • Slett, Svar, Svar alle, Videresend, Godta, Avvis, Velg kategorier, Merk som lest eller Ulest, Merk som privat og Flytt på elementet i den øverste menylinjen.

  • se egenskapene for et element ved å bruke menyknappen

  • skrive et énlinjesvar for et element og send det

Du kan aktivere eller deaktivere forhåndsvisningsruten ved å gjøre følgende:

  1. Klikk på Innstillinger-knappen .

  2. Velg Veksle forhåndsvisningsrute.